قرارداد آتی ترکیبی


دنیای اقتصاد : راه اندازی قراردادهای گواهی سپره کالایی که به بازوی دوم تامین مالی صنعت نفت مشهور است، اگرچه یکی از مهم ترین ابزارها برای رونق این صنعت به شمار می رود، ولی در کنار آن باید به قراردادهای آتی به عنوان رکن جانبی این حوزه به طور جدی توجه کرد. در سال های گذشته، بارها موضوع استفاده از زنجیره ابزارهای مالی به عنوان حمایت از صنعت نفت و ارکان مختلف حوزه انرژی مورد بحث قرار گرفته بود، ولی به تازگی شاهد حرکت های اصلی در این حوزه هستیم؛ اگرچه به هیچ عنوان نمی توان ذات توسعه بورس انرژی به عنوان سلاح استراتژیک ایران در حوزه نفت و انرژی را نادیده گرفت.

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ارایه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری

قرار دادهای آتی و ابزارهای مدیریت ریسک ددر تامین مالی پروژه ها بخش سوم .

ب : قرار داد اختيار معامله option contracts

يكي ديگر از ابزارهاي مهم در مديريت ريسك و پوشش ريسك در تامين مالي پروژها قراردادهاي اختيار معامله هستند . همانطور كه ميدانيم در مبحث قراردادهاي آتي و پيمانهاي آتي هرچند كه آنها باعث از بين رفتن هر نوع از نوسانها ي قيمت در آينده ميشوند . اما به علت اينكه اجراي آن قراردادها الزام آور بوده و حتي در صورت اينكه با كاهش ارزش مواجه شويم باز هم ملزم به اجراي آن هستيم كه در اين حالت منجر به ضرر مي گردد لذا براي رفع اين مشكل كارشناسان و محققان نياز به استفاده از ابزار جديدي را احساس نموده اند. كه اگر قراردادي تعريف شود كه اعمال آن اختياري بوده و لزوما نيازي به اجراي آن نباشد . و در شرايطي كه نوسانات بازار باعث ضرر ميشوند اختيار را اعمال نمود.بسياري از مشكلات قراردادها و پيمانهاي آتي را نخواهيم داشت.

ابزارهاي مثل اوراق قرضه قابل تبديل و سهام قابل بازخريد و اوراق قرضه قابل بازخريد و. همگي از انواع قرارداد اختيار معامله هستند كه براي دارنده آنها اين حق را ايجاد ميكند.كه انها را تبديل و يا بز خريد نماييند و اين تنها يك حق اختيار است نه تعهد انجام.

استفاده از اين ابزار به اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 بر میگردد . امروزه اختيار معامله بر روي انواع سهام, اوراق قرضه , ارز و كالا و حتي شاخص هاي سهام مورد معامله قرار مييرد. و در بسيار ي از بورسها و بازارهاي خارج از بورس در حجم بسيار گسترده ای مورد مبادله قرار ميگيرد.

اختيار معامله توافقي است بين طرفين كه از يك طرف حق خريد و ااز طرف ديگر فروش دارايي را متعهد شده . بدين ترتيب كه دارنده اختيار حق خريد يا فروش دارايي با قيمت مشخص شده در زمان مشخص درآينده را خواهد داشت.

انواع اختيار معامله

· از نظر حق خريد Call Option

· از نظر حق فروش Put option

الف) اختيار خريد (Call Option)
قراردادي است که صاحب اختيار(خريدار اختيار خريد) پس از پرداخت مبلغي مشخص به فروشنده اختيار، اين حق را پيدا مي کند که تا زماني مشخص(تعيين شده توسط بازار رسمي بورس)، دارايي رسمي مشخص را با کيفيت مشخص با قيمت مشخص اگر بخواهد از فروشنده اختيار، خريداري كند؛ اين تنها يک حق يا امتياز خريد است نه اجبار. فروشنده اختيار خريد تا زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نكرده ، هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا كند، فروشنده اختيار خريد اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد.
به عبارتي ديگر، خريدار اختيار خريد داراي يك حق است و فروشنده اختيار خريد در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود، اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار خريد تلقي مي شود. صاحب اختيار خريد(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارائي بالامي رود و فروشنده اختيار خريد فكر مي كند كه قيمت دارائي پايين مي آيد. اين قرارداد به صورت رسمي در بورس هاي دنيا به روي دارايي هاي واقعي و مالي معامله مي شوند. چنانچه صاحب اختيار به دلايل قيمت هاي بازار، از حق خود استفاده كند، حالتي ايجاد مي شود كه به آن درون پولي (in The money). اطلاق مي شود.

ب) اختيار فروش (Put option) :
قراردادي است كه صاحب اختيار(خريدار اختيار فروش) پس از پرداخت مبلغي مشخص به فروشنده اختيار اين حق را پيدا مي كند كه تا زمان مشخص دارايي مشخص را با كيفيتي مشخص با قيمتي مشخص اگر بخواهد به فروشنده اختيار بفروشد. اين تنها يك حق يا امتيار فروش است نه اجبار. فروشنده اختيار فروش تا زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نكرده، هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا كند، فروشنده اختيار فروش اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتي ديگر، خريدار اختيار فروش داراي يك حق است و فروشنده اختيار فروش در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود؛ اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار فروش تلقي مي شود. صاحب اختيار فروش(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارايي پايين مي رود و فروشنده اختيار فروش فكر مي كند كه قيمت دارايي بالامي رود. اين قراردادها به صورت رسمي در قرارداد آتی ترکیبی بورس هاي دنيا به روي دارايي هاي فيزيكي و مالي معامله مي شوند.

ج )ا زنظر سررسيد

حق اختيار خريد و فروش هر كدام به دو دسته تقسيم ميشود

قرارداد اختيار اروپايي European option فقط در تاريخ سررسيد قابليت اعمال دارد.

قرارداد اختيار آمريكايي American option در هر زماني قبل از تاريخ سررسيد يا در تاريخ سررسيد قابل اعمال است.

مكانيزم بازار اختيار معامله:

اين معاملات به شيوهاي مختلفي انجام ميپذيرد .

زماني كه برگهاي اختيار معامله مانند ساير ابزارهاي مالي در بازار بورس عرضه شوند اين بازارها را بورس معاملات اختيار مي نامند

زماني كه برگهاي اختيار معامله در بازارهاي خارج از بورس عرضه شوند اين بازارها را خارج از بور بورس معاملات اختيار مي نامند

کارگزار كارگزار تالار بورس صحن معاملات

ارايه به قيمت معين مسئول اجرای سفارشات انجام معامله

سفارش به قيمت بازار بازار ساز توسط

فروشنده حق اختيار موسسه پايايا ي اختيار معامله خريدار حق اختيار

کاربردهای اختيار معامله:

1.تركيب اختيارهاي دو طرفه يكسان:

يعني داشتن يك اختيار خريد و يك اختيار فروش كه داراي سر رسيدهاي يكسان و قيمت هاي توافقی يكسان باشند در اين وضعیت 3 حالت ميتواند رخ دهد:

· قيمت توافقی ã قيمت بازار ä ====== اختيار خريد انجام نميگيرد ولي دارنده اختيار فروش اختيار خود را اعمال ميكند

· . قيمت توافقی ä قيمت بازارã ====== اختيار خريد انجام ميگيرد ولي دارنده اختيار فروش اختيار خود را اعمال نميكند

در اين وضعيت اگر فردي همزمان اختيار خريد و اختيار فروش را تحصيل كند ميتواند با بروز هريك از حالتهاي فوق تصميمات مقتضي را اعمال كند.

2.تركيب هاي خاص اختيارهاي 2 طرفه :

تقریباً شباهت زيادي به تركيب اختيار هاي يكسان دارد و تنها تفاوت آن اختلاف قيمت توافقی در اختيار خريد و فروش است. در اين حالت قيمت تفوافقي در اختيار خريد بيشتر از قيمت تفوافقي در اختيار فروش ميباشد.در حقیقت شركنهاي از اين استراتژي استفاده ميكنند.كه در انتظار قيمت خاصي باشند در واقع احتمال افزايش قيمت سهام براي اين دسته از افراد بيشتر از احتمال كاهش قيمت سهام است.ولي باز هم سعي در پوشش ريسك آن هرچند ناچيز را دارند..

دوره آموزش آتی کالا | آتی زعفران، نقره، سکه، پسته، زیره

دوره آموزش بازار آتی کالا | آموزش آتی زعفران، نقره، سکه، پسته، زیره

کالج تی‌بورس | معامله‌گری به سبک جهانی

ویدئوی معرفی دوره آموزش آتی کالا | حسین شمس

معامله گران بورس ایران به شناسایی سود فقط از رشد قیمت ها در جهت صعود آشنایی دارند. با توجه به ریزش های طولانی در بورس و محدودیت های این بازار از جمله: وجود صف خرید وفروش مکرر و نبود اهرم برای نوسان گیری تیم کالج تی بورس شروع به آموزش بازارهای موازی با بورس کرده است. بازار هدف تیم ما آتی کالا است.

در این بازار قابلیت جذاب کسب سود از ریزش قیمت ها وجود دارد. وجود اهرم های متنوع می تواند با ترکیب استراتژی مناسب، سود آوری مستمری را برای معامله گران فراهم نماید.

آموزش بازار آتی کالا (نقره، سکه، زعفران، پسته، زیره و بورس)

  • بخش اول: آموزش مبانی منحصر به آتی کالا
  • بخش دوم: ارائه استراتژی های متنوع
  • بخش سوم: مدیریت سرمایه و تمرین عملی
آموزش صفر تا صد
5 جلسه آموزشی
20 ساعت آموزش

توضیحات دوره آموزش آتی کالا | آموزش آتی زعفران، نقره، سکه، پسته، زیره و بورس

در کلاس های آموزش آتی کالا سعی بر ساده سازی مطالب برای درک بهتر بازار شده است. توضیحات حول محور کاربردی بودن و امکان اجرا کردن استراتژی ها و مطالب تئوری است. رکن اصلی بازار آتی کالا درک بازار مبتنی بر قرارداد است و سپس اجرای عملی مطالب آموزش داده شده است.
در همین راستا یک هفته بعد از اتمام دوره ی آموزشی مستند معاملات تیم آتی کالا به همراه فرصت های ایجاد شده در همین هفته ارائه می‌شود. هدف اصلی این دوره یادگیری و سپس اجرا کردن درست استراتژی معاملاتی برای کسب سود مستمر و لذت بردن از معامله ی درست است.

نردبان موفقیت در بازار آتی کالا

پله اول: مقدمه ورود به بازار آتی کالا

آشنایی با مبانی بازار های مشتقه و بازار کالایی، در این بخش از آموزش‌ها الفبای شکل‌گیری یک قرار داد آتی و تشکیل بازار های کالایی در جهان و ایران توضیح داده می شود. با مثال های فراوان و دیدگاه های مختلف موجود در بازار آتی کالا سعی در توضیح فلسفه ایجاد این بازار شده است. درک ودرونی کردن مطالب پایه و فلسفه تشکیل یک بازار ابتدای ورود به یک بستر معاملاتی است.

پله دوم: فاندامنتال آتی کالا و موقعیت های خرید و فروش

در بخش فاندامنتال عوامل موثر بر رشد و ریزش قیمت کالاهای موجود در بازار به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه خریدار و فروشنده قرار داد ها در بازه های زمانی متفاوت بیان می شود.

پله سوم: مدیریت سرمایه و استراتژی

بازار آتی کالا به دلیل وجود اهرم دارای ریسک های متفاوتی نسبت به بازار سهام است در نتیجه مدیریت سرمایه رکن اصلی موفقیت و سودآوری استراتژِی است.

ویژگی های قراردادهای هوشمند چیست؟

ویژگی های قراردادهای هوشمند چیست؟

استفاده از قراردادها در معاملات، سرمایه گذاری ها و اکثر فعالیت های اجتماعی و شخصی از گذشته ها کاربرد داشته که نیازمند اعتماد متقابل بود و امروزه اهتماد لازم بین طرفین وجود نداره. بنابراین با ورود بلاک چین و ایجاد اولین ارز دیجیتال جهان (بیت کوین) روش ارسال و دریافت پول، اسناد و مدارک دچار تغییراتی شد و واسطه هایی مثل بانک ها تاریخ انقضای نزدیکی دارن. جایگزین این سیستم های قدیمی فناوری جدیدی به نام قراداد هوشمند یا اسمارت کانترکت هست که توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده. قراردادهای هوشمند یک پروتکل کامپیوتری برای ایجاد قرارداد هستن.
قراردادهای هوشمند امکان ایجاد تراکنش های معتبر و قابل اعتماد بدون نیاز به واسط رو هم فراهم می کنن که قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستن. هدف از ارائه مقاله ویژگی های قراردادهای هوشمند چیست؟ ارائه مقدمه ای از قراردادهای هوشند و بیان ویژگی های اسمارت کانترکت ها هست. برای کسب اطلاعات کاربردی و آشنایی با ویژگی های قراردادهای هوشمند در ادامه همراه ما باشین.

قرارداد هوشمند چیست؟

قرارداد هوشنمد چیست؟

در پاسخ به سوال قرارداد هوشمند چیست؟ می تونیم این جواب رو بدیم که قرارداد هوشمند (Smart contract) یک قرارداد خود اجرا و خودکار هست که شرایط توافق بین خریدار و فروشنده مستقیما در خطوط کد نوشته میشه. کد و توافق نامه های موجود در اون در سراسر یک شبکه زنجیره بلوکی توزیع شده و بصورت غیرمتمرکز وجود داره. این کد اجرا رو کنترل می‌کنه و تراکنش‌ها قابل ردیابی و برگشت‌ناپذیر هستن.
قراردادهای هوشمند اجازه میدن تا معاملات و توافق‌نامه‌های قابل اعتماد بین طرف‌های ناهمگون و ناشناس بدون نیاز به مرجع مرکزی، سیستم قانونی یا مکانیزم اجرایی خارجی انجام بشه. در حالی که فناوری بلاک چین اساسا به عنوان پایه ای برای بیت کوین در نظر گرفته شده ، اما بسیار فراتر از زیربنای ارز مجازی تکامل یافته. قراردادهای هوشمند خطوط کد خوداجرایی هستن که شرایط توافق بین خریدار و فروشنده به طور خودکار از طریق شبکه رایانه ای تأیید و اجرا میشه.
نیک سابو، دانشمند رایانه آمریکایی که در سال 1998 ارز مجازی به نام «بیت طلا» رو اختراع کرد، قراردادهای هوشمند رو به عنوان پروتکل‌های تراکنش رایانه‌ای که شرایط یک قرارداد رو اجرا می‌کنن، تعریف کرد. قراردادهای هوشمند مستقر در بلاک چین، تراکنش ها رو قابل ردیابی، شفاف و غیرقابل برگشت می کنه.

تفاوت قرارداد هوشمند با قرارداد معمولی:

تفاوت قرارداد هوشمند با قرارداد معمولی

قراردادهای هوشمند که کاربردهای زیادی در زندگی روزمره دارن و باهاشون برخورد دارین بین چند نفر به دلیل خرید و فروش و معاملات منعثقد میشن اما قراردادهای هوشمند متنوع تر هستن. در اسمارت کانترکت ها از فناوری بلاک چین استفاده میشه که نقش مهمی در حرف واسطه ها داره.
در قراردادهای هوشمند، کانترکت ها بصورت کد تعریف میشن که روی بلاک چین فعال هستن تا قراردادها بدون وجود شخص ثالث اجرا و مدیریت بشن. پروژه های قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر و لغو هستن، بطوریکه برنامه نویسان قرارداد هم نمی تونن کد های تعریف شده رو تغییر بدن.

قراردادهای هوشمند چگونه کار می کنن؟

تفاوت قرارداد هوشمند با قرارداد معمولی

همونطور که در پارت قرارداد آتی ترکیبی قبلی مقاله ویژگی های قراردادهای هوشمند چیست؟ بیان کردیم قراردادهای هوشمند اولین بار در سال 1994 توسط نیک سابو، دانشمند کامپیوتر آمریکایی که یک ارز مجازی به نام «بیت طلا» رو در سال 1998 اختراع کرد، کاملا 10 سال قبل از اختراع بیت کوین، پیشنهاد شد. در واقع، اغلب شایعه میشه که سابو ساتوشی ناکاموتوی واقعی، مخترع ناشناس بیت کوین هست، که او اون رو رد کرده.
نیک سابو قراردادهای هوشمند رو به‌عنوان پروتکل‌های تراکنش رایانه‌ای تعریف کرد که شرایط یک قرارداد رو اجرا می‌کنن. وی می‌خواست عملکرد روش‌های تراکنش الکترونیکی مانند 2POS (نقطه فروش) رو به حوزه دیجیتال گسترش بده. نیک سابو در مقاله خودش همچنین اجرای قراردادی رو برای دارایی های مصنوعی مانند مشتقات و اوراق قرضه پیشنهاد کرد. سابو نوشت: "این اوراق بهادار جدید با ترکیب اوراق بهادار (مانند اوراق قرضه) و مشتقات (اختیارات و قراردادهای آتی) به روش‌های مختلف شکل می‌گیرن. ساختارهای مدت دار بسیار پیچیده‌ای برای پرداخت‌ها امروزه می‌تونن در قراردادهای استاندارد ساخته شده و با هزینه‌های مبادله کم معامله بشن.

ویژگی های قراردادهای هوشمند (اسمارت کانترکت):

ویژگی های قراردادهای هوشمند

در این پارت از مقاله ویژگی های قراردادهای هوشمند چیست؟ به بررسی موضوع اصلی مقاله یعنی ویژگی های قرادادهای هوشمند می پردازیم.
قراردادهای هوشمند مزایای متعددی رو ارائه میدن، به عنوان مثال، اونها می تونن عملکرد را در زمان واقعی ردیابی کنن و در نتیجه باعث صرفه جویی در هزینه ها میشن. همچنین، انطباق و کنترل می تونه در پرواز اتفاق بیفته. برای به دست آوردن اطلاعات خارجی، یک قرارداد هوشمند از کمک اوراکل های اطلاعاتی استفاده می کنه که اون رو با داده های خارجی تغذیه می کنه. برای آشنایی بیشتر با ویژگی های اسمارت کانترکت ها در ادامه همراه ما باشین که به معرفی و بررسی هریک به صورت جداگانه می پردازیم.

شفافیت:

قراردادهای هوشمند اجازه میدن تا شرایط و ضوابط این قراردادها به طور کامل برای همه طرف های مربوطه قابل دسترسی و قابل مشاهده باشن. پس از ایجاد توافق، هیچ راهی برای مناقشه وجود نداره. هنگام اجرا در شبکه‌های عمومی، هر کسی می‌تونه ببینه قرارداد هوشمند چیه و برای چی استفاده میشه؟

امنیت:

قراردادهای هوشمند از بالاترین سطح رمزگذاری داده ای که در حال حاضر در دسترس هست، استفاده می کنن، همون چیزی که توسط ارزهای دیجیتال استفاده میشه. با انجام این کار، سطح حفاظت اونها در بین بهترین و امن ترین ها در شبکه جهانی وب قرار می گیره. به عبارت دیگه رمزنگاری برای ایمن کردن قراردادها و جلوگیری از تغییر سوابق توسط افراد استفاده میشه. در حالی که این فناوری در اکثر موارد بسیار امن هست، موارد متعددی وجود داشته که اسمارت کانترکت هک شده و وجوه واریز شده برداشته شده.

اجرای تقریباً هم‌زمان:

اگرچه توان عملیاتی به ازدحام شبکه‌های زیربنایی وابسته هست، اما قراردادهای هوشمند معمولاً تقریباً به‌طور همزمان برای همه طرف‌ها، در رایانه‌های شرکت‌کننده، پس از برآورده شدن معیارهای لازم، انجام می‌شه.

مستقل و غیرمتمرکز:

اسمارت کانترکت ها به‌طور خودکار کار می‌کنن، بنابراین لازم نیست منتظر باشین تا کسی دکمه‌ای رو فشار بده تا عملیات انجام بشن. علاوه بر این، پس از استقرار، اونها رو نمی توان تغییر داد یا توسط هیچ حزب متمرکزی (مانند بانک ها، کارگزاران یا حتی شبکه) کنترل کرد.

یکی قرارداد آتی ترکیبی از الزامات اصلی قراردادهای هوشمند، نیاز به ثبت کلیه شرایط و ضوابط با جزئیات دقیق هست. ثبت شرایط و ضوابط، عنصر ضروری هست زیرا حذف می تونه منجر به خطاهای تراکنش بشه. بنابراین، قراردادهای خودکار سعی می کنن از دام هایی که با پر کردن دستی انبوهی از فرم ها مرتبط هستن، اجتناب کنن.

قراردادهای هوشمند در اینترنت زندگی می کنن و با کد نرم افزار اجرا میشن. در نتیجه اونها می تونن تراکنش ها رو بسیار سریع انجام بدن. این سرعت در مقایسه با فرآیندهای تجاری سنتی می تونه ساعت های زیادی رو ذخیره کنه.

کارایی:

این محصول جانبی دقت و سرعت هست. نکته مهم این هست که کارایی بالاتر منجر به تراکنش‌های ارزش‌زای بیشتری میشه که در واحد زمان پردازش میشن.

اعتماد شفاف:

هنگام تنظیم قراردادهای هوشمند، نیاز به جزئیات دقیق همه چیز وجود داره. این بدان معنا هست که جایی برای سوء تفاهم یا تفسیر نادرست وجود نداره، بنابراین، اونها می تونن کارایی رو که به دلیل شکاف های ارتباطی از بین رفته، کاهش بدن.

ذخیره سازی و پشتیبان گیری:

قراردادهای هوشمند برای ثبت جزئیات حیاتی هر تراکنش استفاده میشن. بنابراین، هر جا که از جزئیات یک فرد در قرارداد استفاده بشه، به طور دائم برای مراجعات بعدی ذخیره میشه. بنابراین، در صورت از دست دادن داده ها، این ویژگی ها به راحتی قابل بازیابی هستن.

نتایج تضمین شده:

این یکی دیگه از ویژگی های جذاب قراردادهای خودکار هست. اونها این پتانسیل رو دارن که نیاز به دعوا و مراجعه به دادگاه رو به میزان قابل توجهی کاهش بدن یا حتی از بین ببرن. با بکارگیری قراردادهای خوداجرایی، این طرفین خودشون رو متعهد می‌سازن که طبق قوانین کد اساسی عمل کنن.

نتیجه و جمع بندی:

تلاش کردیم در مقاله ویژگی های اسمارت کانترکت ها چیست؟ به معرفی کامل قراردادهای هوشمند و البته ویژگی های اسمارت کانترکت ها بپردازیم تا اطلاعات کاربردی در اختیارتون قرار بدیم. همون طور که در پارت های قبلی بیان کردیم، قراردادهای هوشمند خطوط کد خوداجرایی هستن که شرایط توافق بین خریدار و فروشنده به طور خودکار از طریق شبکه رایانه ای تأیید و اجرا میشه.
نیک سابو، دانشمند رایانه آمریکایی که در سال 1998 ارز مجازی به نام «بیت طلا» رو اختراع کرد، قراردادهای هوشمند رو به عنوان پروتکل‌های تراکنش رایانه‌ای که شرایط یک قرارداد رو اجرا می‌کنن، تعریف کرد. قراردادهای هوشمند مستقر در بلاک چین، تراکنش قرارداد آتی ترکیبی ها رو قابل ردیابی، شفاف و غیرقابل برگشت می کنن. اسمارت کانترکت ها ویژگی خاصی دارن که می تونیم به دقت، امنیت، مستقل و غیرمتمرکز بودن، شفاف، ذخیره سازی و پشتیبان گیری و. اشاره کرد.

اوراق مشتقه چیست و آشنایی با انواع آن

موضوع ریسک در فرآیند بازارهای مالی به عنوان یک عامل مهم و یک دغدغه برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای اقتصادی به شمار می‌رود. در این راستا در بازارهای مختلف بنا به ماهیت آن بازار، ابزارها و روش‌های متعددی به منظور کنترل و کاهش میزان ریسک در پروسه‌های مالی وجود دارد و سرمایه‌گذاران با استفاده از ابزار مشتقه تا حدودی این عامل را مدیریت می‌کنند.

یکی از همین ابزارها در این زمینه ابزار مالی مشتقه است. این ابزارها توانایی کنترل میزان ریسک موجود در بازار و رشد معاملات و خرید و فروش‌ها را در بازارهای سرمایه‌گذاری دارند. در این مقاله قصد داریم به موضوع اوراق مشتقه بپردازیم. با ما همراه باشید.

انواع ابزار مشتقه و مفهوم آن

اوراق مشتقه در اصل به اوراق بهادار قیمتی گفته می‌شود که بر مبنای دارایی پایه خود تقسیم‌بندی و شناخته می‌شوند. حال این دارایی‌ها در انواع مختلف جای می‌گیرند و به اصطلاح هم می‌توانند از نوع فیزیکی و کالا و هم از نوع اوراق بهاداری چون سهام شرکت‌های بورسی باشند. به زبان ساده اوراق مشتقه یک نوع قرارداد دو طرفه بین معامله‌گران است که در اصل بر روی یک دارایی پایه منعقد می‌شود.

همان‌طور که در بخش ابتدایی اشاره کردیم ابزارهای متنوعی برای کنترل و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری وجود دارد که اوراق مشتقه هم یکی از این ابزارهای معروف قرارداد آتی ترکیبی در بازار سرمایه است. برخی از افراد و تحلیل‌گران که در بازار به پیش‌بینی روند معاملات و قیمت محصولات خاص می‌پردازند و نوسانات بازار را پیش‌بینی می‌کنند با استفاده از ابزار مشتقه می‌توانند میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری خود را تا حد معقولی کنترل کنند.

یکی دیگر از اهداف اوراق مشتقه در بازار، متنوع‌سازی دارایی‌های سرمایه‌گذاران است. زمانی که سرمایه‌گذاران از ابزار مشتقه به منظور کاهش ریسک پروسه سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند به نوعی این اوراق را در دارایی‌های خود ترکیب می‌کنند که در نهایت این عمل منجر به کاهش ریسک پرتفوی یا همان سبد سهام آن‌ها خواهد شد.

بررسی تاریخچه اوراق مشتقه

در ایام دور این قرارداد حالت فیزیکی نداشت و به نوعی مانند یک عهد و پیمان بین خریدار و فروشنده بود که با وجود این عهد، خریدار و فروشنده با خیال راحت درگیر معاملات خود می‌شدند. این پروسه در تمام نقاط جهان وجود داشت و به نوعی به عنوان یک توافق میان طرفین عمل ‌می‌کرد تا یک محصولی در آینده از جانب فروشنده به خریدار تحویل داده شود.

اولین بازاری که به صورت رسمی از این رویکرد استفاده قانونی کرد بازار حق تقدم شیکاگو در سال 1973 بود. در این بازار این ابزارها به منظور کنترل ریسک و اطمینان خاطر طرفین معامله به کارگرفته می‌شد که رفته رفته در تمامی بازارهای مالی از این ابزار استفاده شد.

اوراق مشتقه در ایران برای اولین بار در سال 1387 همزمان با شروع بورس کالا، مورد استفاده قرار گرفت و معاملات مرسوم در این بازار با استفاده از ابزار مشتقه انجام ‌شد تا ریسک موجود در این فرآیند تا حدودی مدیریت شود. با گذشت سالیان ابزارهای تکمیلی دیگری در این بازار وارد شدند و در کنار اوراق مشتقه استفاده شدند.

چند نوع اوراق مشتقه وجود دارد؟

ابزارهای مشتقه از انواع مختلفی در بازارهای مالی تشکیل شده است که بنا به نوع دارایی از نوع خاص ابزار مشتقه استفاده می‌شود. به صورت کلی باید گفت که ما چهار نوع ابزار مالی مشتقه داریم که در این بخش به صورت دقیق به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

قراردادهای آتی

این قراردادها یکی از انواع قراردادهای معروف در تمامی بازارهای مالی دنیاست. ماهیت این قراردادها به این شکل است که شخص فروشنده بر اساس یک سری ضوابط مشخص، متعهد می‌شود که در یک زمان و تاریخ مشخص کالا یا محصولی را با قیمت تعیین‌شده و مشخص به شخص خریدار تحویل دهد. به زبان قرارداد آتی ترکیبی ساده قراردادهای آتی به عنوان یک تعهد و توافق مابین طرفین معامله در بازار آتی است که در آینده محصولی از جانب فروشنده به خریدار تحویل داده شود. در حال حاضر از قراردادهای آتی در بازار کالای ایران استفاده می‌شود قراردادهای نظیر: اتی زعفران، پسته و زیره سبز.

قراردادهای اختیار معامله

یکی دیگر از اوراق مشتقه، قراردادهای اختیار معامله است. قرارداد اختیار معامله به قراردادی گفته می‌شود که با استفاده از آن، یک طرف اختیار خرید یا فروش کالایی را از طرف دیگر خریده و آن طرف این اختیار را به او می‌فروشد. در اصل این قرارداد به دو نوع قرارداد اختیار خرید و قرارداد اختیار فروش تقسیم‌ می‌شود.

اختیار خرید، قراردادی است که خریدار آن، این حق را دارد تا دارایی مشخصی با کیفیت مشخص را با قیمت تعیین‌شده در زمان مشخص در صورت تمایل از فروشنده اختیار، خریداری کند. فروشنده اختیار خرید نیز تا زمانی که خریدار اختیار حق خود را اجرا نکند، تعهدی ندارد. اختیار فروش، قراردادی است که خریدار آن، این حق را دارد تا کالای مشخص با مشخصات تعیین‌شده و قیمت مشخص را در زمان مشخص در صورت تمایل به فروشنده اختیار بفروشد. در مقابل فروشنده اختیار فروش تا زمانی که خریدار حق خود را اجرا نکند هیچ تعهدی ندارد.

پیمان‌های آتی

پیمان آتی به قراردادی گفته می‌شود که طرفین معامله با هم توافق می‌کنند یک کالایی را با مشخصات تعیین‌شده و با قیمت مشخص در زمان تعیین‌شده معامله کنند. به صورت کلی پیمان‌های آتی خارج از بازار رسمی و بازار بورس انجام می‌شوند؛ اما قراردادهای آتی در داخل بازار بورس انجام می‌شوند. دقت داشته باشید که برای پیمان‌های آتی چهارچوب‌های قانونی مشخصی وجود ندارد اما قراردادهای آتی در بازار بورس کاملا قانونمند و دارای چهارچوب هستند.

قراردادهای معاوضه

نوع چهارم از اوراق مشتقه، قراردادهای معاوضه است که در اصطلاح به قرارداهایی گفته می‌شود که در روال آن طرفین معامله تصمیم می‌گیرند طی یک توافق و تعهد دو دارایی یا سود حاصل از این دو دارایی را با کیفیت تعیین‌شده و میزان مشخص‌شده برای مدت زمان معلوم بین خود معاوضه کنند. بعد از این که سررسید قرارداد نزدیک شد، طرفین معامله دارایی‌ها را به صاحبان خود برمی‌گردانند. این قرارداد هم عمدتا به صورت غیر رسمی و خارج از بازار بورس شکل می‌گیرد. به منظور جمع‌بندی در این بخش باید در نظر داشته باشید که از تمامی ابزارهای مشتقه که معرفی کردیم، تنها قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله در بازارهای مالی ایران استفاده می‌شود.

سخن آخر

همان‌طور که در این مقاله اشاره کردیم سرمایه‌گذاران و فعالین بازارهای مالی و اقتصادی در تمام دنیا به دنبال ابزارهای متنوعی به منظور کنترل و کاهش میزان ریسک در فعالیت‌های مالی هستند. در این راستا ابزارهای متنوعی بنا به ماهیت دارایی موجود در بازارهای مالی قابل استفاده هستند که در این میان ما به ابزار معروفی به نام ابزار مالی مشتقه اشاره کردیم. اوراق مشتقه به صورت کلی به چهار نوع قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای معاوضه و پیمان‌های آتی تقسیم بندی می‌شوند. از این تنوع فقط دو مورد قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله در بازارهای مالی ایران استفاده می‌شود. اولین نشانه حضور اوراق مشتقه در بازارهای مالی ایران، به پیدایش بازار قرارداد آتی ترکیبی کالا در سال 1387 برمی‌گردد. با استفاده از ابزار مشتقه میزان ریسک موجود در فرایند معاملات کالا قابل کنترل و مدیریت است.

قرارداد آتی ترکیبی

دنیای اقتصاد : راه اندازی قراردادهای گواهی سپره کالایی که به بازوی دوم تامین مالی صنعت نفت مشهور است، اگرچه یکی از مهم ترین ابزارها برای رونق این صنعت به شمار می رود، ولی در کنار آن باید به قراردادهای آتی به عنوان رکن جانبی این حوزه به طور جدی توجه کرد. در سال های گذشته، بارها موضوع استفاده از زنجیره ابزارهای مالی به عنوان حمایت از صنعت نفت و ارکان مختلف حوزه انرژی مورد بحث قرار گرفته بود، ولی به تازگی شاهد حرکت های اصلی در این حوزه هستیم؛ اگرچه به هیچ عنوان نمی توان ذات توسعه بورس انرژی به عنوان سلاح استراتژیک ایران در حوزه نفت و انرژی را نادیده گرفت.

بورس انرژی ایران همواره برای توسعه زیرساخت های قانونی و فنی خود (در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) در حرکت بوده و با ساماندهی، پذیرش، نظارت و تسهیل انجام معاملات حامل های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن، توانسته است نقش مهمی در توسعه صادرات فرآورده ها و افزایش شفافیت بستر معاملاتی ایفا کند. راه اندازی بازار آتی در بورس انرژی با هدف توسعه مکانیزم های معاملاتی حامل های انرژی، نشان دهنده عزم جدی برای عملیاتی شدن ماموریت این بورس به شمار می رود که در اسفندماه سال گذشته و همزمان با سالروز آغاز معاملات بورس انرژی در ایران این تابلوی معاملاتی افتتاح شد و هم اکنون شاهد معامله نفتای سبک و متانول مبتنی بر قراردادهای آتی در این بورس کالایی هستیم. بازار مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی ظرفیت های بسیاری در اختیار بازار سرمایه قرار می دهند. برای مثال پوشش ریسک برای سرمایه گذاران، خریداران و فروشندگان را فراهم می کنند، همچنین گام برداشتن در جهت پیش بینی پذیری و شاخص سازی قیمت ها را هموارتر می سازند. با راه اندازی بازار آتی انرژی به عنوان ابزاری جدید برای معاملات حامل های انرژی، امکانی فراهم می شود تا سایر بخش های بازار سرمایه همچون معاملات سهام شرکت های فروشنده و تولیدکننده ای که سهامشان نیز در بورس معامله می شود، شفافیت بیشتری داشته باشند. همچنین امکان پیش بینی درآمدها براساس سررسیدهای قراردادهای آتی فراهم می شود.

به گفته مدیرعامل بورس انرژی، آغاز به کار بازار آتی یکی از برنامه های مورد توجه در قرارداد آتی ترکیبی بورس انرژی به شمار می رود که مسیر راه اندازی آن، با مطالعات تطبیقی بسیاری روی قراردادهای آتی نفت خام و بنزین در سایر بورس های کالایی هموار شد و به دنبال آن دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در خردادماه سال 1399 در هیات مدیره وقت بورس انرژی ایران تصویب و برای تصویب نهایی به سازمان بورس ارسال شد. نظر به اهمیت موضوع و با توجه به تجربیات پیشین و همچنین تطبیق مقررات با مبانی فقهی، این دستورالعمل در جلسات منظم و مستمر در کمیته تدوین مقررات سازمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا پس از تصویب در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 12/ 10/ 1400 به بورس انرژی ایران ابلاغ شد.

علی نقوی افزود: البته به موازات بررسی این مقررات در سازمان بورس، راه اندازی آن از سوی بورس انرژی و فراهم کردن زیرساخت های لازم پیگیری شد. در کنار آن مقررات تبعی موردنیاز در هیات مدیره بورس انرژی ایران تصویب و قراردادهای آتی بر روی دارایی های پایه ای همچون بنزین، متانول، نفتا، میعانات گازی و گاز مایع در هیات پذیرش بورس انرژی ایران مورد تصویب قرارگرفت. لازم به ذکر است که راه اندازی و توسعه معاملات آتی به صورت گام به گام دنبال می شود. پس از راه اندازی این معاملات، گام بعدی در جهت برنامه ریزی لازم برای تعمیق و توسعه این ابزار معاملاتی در بورس انرژی ایران در دستور کار قرار دارد. محاسبه وجوه تضمین و مدیریت ریسک مشتریان توسط اتاق پایاپای از طریق «حساب های دراختیار» که با توجه به نگاه توسعه ای و همراهی شرکت سپرده گذاری به زودی شاهد آن خواهیم بود. افزایش تعداد کارگزاران حاضر در این معاملات، انتشار قراردادهای آتی روی سایر دارایی های پایه ازجمله گاز مایع، میعانات گازی و سایر حامل های انرژی، انتشار قراردادهای آتی با امکان قیمت گذاری به صورت ارزی و تسویه ریالی و همچنین تسویه تمام ارزی، انتشار قراردادهای آتی با مدل صد درصد منجر به تحویل برای تولیدکنندگان داخلی، پیگیری راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر قراردادهای آتی به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران خرد، همکاری با شرکت های بزرگ عرضه کننده به منظور استفاده از قرارداد های آتی در فرمول های قیمت گذاری به صورت تدریجی، همچنین توسعه همکاری فراملی در چارچوب توسعه صادرات و پیاده سازی سایر ابزارهای مشتقه از دیگر برنامه های بورس انرژی برای توسعه بازار مشتقه انرژی به شمار می رود.

مدیرعامل بورس انرژی گفت: بازار آتی بورس انرژی نیازمند طراحی زیرساخت مناسب برای انجام دادوستدهای مربوط به این بازار است که بورس انرژی با توجه به اولویت های خود در راه اندازی این بازار در تلاش است این زیرساخت را به نحو احسن توسعه و ارتقا دهد. در حال حاضر، تابلوی آتی در بورس انرژی با دو محصول فعال بوده که امید است با پیگیری های انجام شده به زودی شاهد ورود سایر محصولات پذیرش شده به تابلوی معاملات این بازار باشیم. از طرف دیگر، بحث ورود ذی نفعان خرد به بورس انرژی مطرح است که با توجه به فرآیند کنونی معاملاتی این بورس عموم ذی نفعان بزرگ در بازارهای بورس انرژی به دادوستد می پردازند. به این ترتیب، شناسایی و ورود معامله گران خرد نیازمند آموزش بیشتر افراد است که با همکاری اهالی بازار سرمایه و بورس انرژی تا حد زیادی تسهیل شده است.

نقوی افزود: در راستای تسهیل مسیر توسعه تابلوی آتی در بورس انرژی علاوه بر متقاضیان، لازم است عرضه کنندگان محصولات قابل عرضه در بازار آتی نیز همکاری لازم را انجام دهند و اقدام به اخذ موقعیت برای تعمیق معاملات تابلوی آتی کنند. عمده عرضه کنندگان در بورس انرژی عمدتا شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته به نهادهای عمومی هستند که پیش از این آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده اند و به تدریج شاهد نقش آفرینی آنها در بازار آتی بورس انرژی خواهیم بود.

در حال حاضر چند محصول نظیر نفتای سبک و سنگین، متانول، میعانات گازی و بنزین (گرید87) به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی در بورس انرژی ایران پذیرش شده است. این کالاها از سوی هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش شدند تا امکان انتشار قراردادهای آتی روی آنها فراهم شود. تاکنون دو دارایی نفتای سبک و متانول اولین محصولاتی هستند که وارد بازار آتی بورس انرژی شدند؛ چرا که این دو محصول از بازار فیزیکی پویا و قابل اتکایی برخوردار بودند و مطابق با دستورالعمل قراردادهای آتی بورس انرژی، چنانچه کالایی از حجم معاملات قابل قبول در بازار فیزیکی این بورس کالایی برخوردار باشد یا گواهی سپرده کالایی برای آن راه اندازی شده باشد، پتانسیل ورود به تابلوی معاملات آتی در بورس انرژی را داراست.

متانول و نفتای سبک به عنوان اولین کالاهای قابل معامله در تابلوی آتی بورس انرژی، هر دو با قراردادهایی به اندازه یک تن و با واحد پولی ریال مبادله می شوند. بنابراین افراد می توانند همچون سایر بازارهای آتی که اکنون در اقصی نقاط دنیا فعال است، بر مبنای پیش بینی های خود از دورنمای قیمت ریالی دارایی پایه این قراردادها به اخذ موقعیت تعهدی بپردازند. طبق ویژگی های فنی قراردادهای آتی، لازم است افراد پیش از اتخاذ موقعیت تعهدی، وجوهی را در قالب وجوه تضمین که در مشخصات قرارداد ذکر می شود، در حساب وکالتی خود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز کنند. میزان وجه تضمین برای قراردادهای موجود در حال حاضر 20 درصد ارزش سفارش/ معامله است.

روزهای معاملاتی قراردادهای آتی قابل معامله در بورس انرژی، شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 11صبح تا 16عصر تعیین شده است. شایان ذکر است در صورت نیاز به اجرای بازار جبرانی ساعت پایان جلسه معاملات پس از 16 خواهد بود. همچنین قیمت سفارش هر قرارداد در تابلوی آتی بورس انرژی با محدودیت دامنه نوسان قیمتی مثبت و منفی 5 درصد نسبت به نرخ تسویه روز معاملاتی قبل لحاظ شده است. در حال حاضر، قیمت تسویه روزانه مبتنی بر بهای 100 درصد معاملاتی است که در طول یک روز انجام می شود و قیمت تسویه لحظه ای هم نشان دهنده نرخی است که معاملات تا آن لحظه بر مبنای آن به ثبت رسیده اند.

دوره معاملاتی تعیین شده برای قراردادهای آتی قابل معامله در بورس انرژی ایران برای اولین نماد معاملاتی با سررسید دوماه از تاریخ بازگشایی نماد بود که در صورت به تحویل رسیدن قرارداد، امکان تحویل حداکثر تا یک ماه پس از پایان آخرین روز معاملاتی نماد وجود دارد. دومین قرارداد این بازار، با امکان معامله سه ماهه از تاریخ بازگشایی نماد و تاریخ تحویل یک ماه پس از خروج نماد از تابلو و سومین قرارداد با دوره معاملاتی چهارماهه و تاریخ تحویل یک ماهه تعیین شده اند و پس از آن به ترتیب به ازای هر نمادی که از تابلوی بازار آتی خارج می شود، سررسید جدیدی از ماه آینده آن به بازار وارد می شود.

به این ترتیب با تعیین تاریخ یک ماهه برای تحویل دارایی پایه در بازار آتی، درج نماد و تابلوخوانی نمایه این بازار از بورس کالای ایران متمایز می شود، به گونه ای که در نمادهای معاملاتی این بازار، درج تاریخ تحویل دارایی پایه را که یک ماه پس از خروج از تابلوی معاملاتی و بسته شدن نماد در این بازار است شاهد هستیم. به عنوان مثال، دو قرارداد از مجموعه قراردادهای متانول و نفتای سبک که به عنوان اولین قراردادها در این بازار در تاریخ 18 اسفندماه سال 1400 امکان معامله یافتند، از اولین نمادهای خارج شده از این تابلو به شمار می روند که در تاریخ 17اردیبهشت ماه سال جاری از تابلوی آتی بورس انرژی خارج شدند؛ اما طبق دوره تحویل تعیین شده برای این دو محصول که تا یک ماه پس از تاریخ آخرین روز معاملاتی در نظر گرفته شده، نماد این قراردادها در نمایه بازار با تاریخ تحویل محصول درج شده است. به این ترتیب 17خردادماه اولین تاریخ تحویل و درواقع اولین سررسید دو محصول بازار آتی بورس انرژی به شمار می رود.

به این ترتیب پیش از این تاریخ های تحویل خرداد، تیر و اردیبهشت ماه روی تابلوی آتی وارد شدند و در حال حاضر با خروج نماد معاملاتی تحویل خردادماه، اکنون شاهد بازگشایی قراردادهای جدید با تاریخ تحویل شهریورماه برای دو محصول متانول و نفتای سبک در تابلوی آتی بازار مشتقه بورس انرژی ایران هستیم. شرایط تحویل محصول در بازار آتی بورس انرژی برای آن دسته از متقاضیانی که به قصد تحویل به این بازار وارد شده اند، طبق دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی بورس انرژی است و جزئیات آن حداکثر سه روز کاری قبل از آخرین روز معاملاتی طبق اطلاعیه تحویل منتشرشده توسط بورس انرژی ایران اطلاع رسانی می شود.

وجه تضمین اولیه برای اتخاذ موقعیت تعهدی از دو بخش وجه تضمین اولیه و اضافی تعیین شده که وجه تضمین اولیه برای قراردادهای آتی در بورس انرژی به صورت 20 درصد ارزش قرارداد است و در صورت نوسان قیمتی در بازار هر محصول وجه تضمین اضافی از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی به مبلغ اولیه اضافه شده و برای حفظ موقعیت تعهدی و کاهش ریسک مارجین کال شدن یا عدم کفاف وجه تضمین در این بازار، باید از سوی دارنده موقعیت تعهدی بازپرداخت شود. البته حداقل وجه تضمینی که مبتنی بر آن اخطاریه افزایش وجه تضمین ابلاغ می شود، 70 درصد مبلغ وجه تضمین اولیه تعیین شده است. علاوه بر این، تضمینی دیگر به عنوان تضمین تحویل از سوی بورس انرژی به منظور اطمینان از تحویل کالا در نظر گرفته شده که در سررسید قرارداد برای مشتریانی که تمایل دارند وارد فرآیند تحویل شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. کارمزدهای این معاملات، مبتنی قرارداد آتی ترکیبی بر مصوبه های سازمان بورس و اوراق بهادار است که در سایت رسمی سازمان منتشر شده است. اما به دلیل ویژگی ذاتی بازار آتی که نیازمند واکنش سریع از سوی معامله گران بوده و ممکن است چند معامله در طول یک روز از سوی یک کد معاملاتی صورت بگیرد و همچنین نوپا بودن این بازار و نیاز به ایجاد مشوق های معاملاتی گوناگون برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران، میزان کارمزد بازار آتی بورس انرژی ناچیز لحاظ شده است.

قرادادهای آتی متانول در صورتی وارد فرآیند تحویل می شوند که حداقل 40 هزار تن معادل 40 هزار ورقه آتی برای تحویل وجود داشته باشد و برای نفتای سبک مقدار حداقل برای تحویل 30 هزار تن در نظر گرفته شده است. بنابراین میزان قابل تحویل هر دوی این محصولات، ضریب صحیحی از مقادیر فوق الذکر خواهد بود. برخلاف بازار آتی بورس کالا که پیش از اتخاذ موقعیت تعهدی لازم است برای دریافت کد کالایی از سوی معامله گر اقدام شود، معامله گران برای دادوستد قراردادهای آتی در بورس انرژی نیازی به دریافت کد معاملاتی مجزا ندارند و مبتنی بر کد سهامداری خود می توانند به این بازار وارد شوند، بنابراین از این مسیر ورود به بازار تسهیل شده است. به این ترتیب تابلوی قراردادهای آتی در بورس انرژی با دو محصول متانول و نفتای سبک کار خود را آغاز کرده و با توجه به رویکردهای موجود در طراحی این بازار دورنمای امیدوارکننده ای پیش روی آن قابل ترسیم است. از پیش نیازهای ورود به بازار آتی کالایی رسمی کشور چه در بورس انرژی و چه در بورس کالا، آموزش های لازم در کنار توجه به محدودیت های موجود در این بازارهاست. به عنوان مثال محدودیت های مربوط به سقف مجاز موقعیت های باز، سقف سفارش در هر بار انجام آن، دامنه نوسان قیمت و محدودیت هایی که به لحاظ پرداخت وجوه تضمین وجود دارد، از جمله این نکات هستند که اهتمام بیشتر معامله گران، پیش از ورود به فرآیند معاملاتی را می طلبنداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.