روش تحلیل داده کمی


تجزیه و تحلیل آماری

گروه آمار تز آمادگی دارد پروژه تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه شما را در کمترین زمان و مناسبترین قیمت انجام دهد. خدمات آمار تز شامل نوشتن بند تجزیه و تحلیل داده پروپوزال، محاسبه تعداد نمونه، اندازه گیری روایی و پایایی ابزار پژوهش، روش تحلیل داده کمی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، تجزیه مجدد داده های پایان نامه برای نوشن مقالات جدید و متعدد است. کافی است سفارش خود را ثبت کرده و یکی از متخصصان آمار تز را به مشاور آمار خصوصی خود تبدیل کنید.

ثبت سفارش تجزیه و تحلیل داده ها

شما می توانید تجزیه و تحلیل داده های خام خود با نرم افزارهای آماری از قبیل STATA، R، SPSS و غیره را به گروه آمار تز بسپارید و خروجی نرم افزار را به همراه بحث یافته ها دریافت نمایید. کافی است سفارش خود را ثبت کنید یا از طریق واتساپ ( 09195950248 ) با اپراتور در تماس باشید و مشاوره رایگان دریافت نمایید.

بازنگری آمار

رشته آمار را می توان به چندین بخش اصلی مثل آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم کرد. در تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه با عبارات زیر بر خورد می کنیم:

 • آماری توصیفی
 • آمار استنباطی
 • همبستگی و برآورد
 • فاصله اطمینان
 • تخمین پارامتر
 • تست فرضیه

آمار توصیفی

آمار توصیفی به محقق این امکان را می دهد که داده های جمع آوری شده پایان نامه را توصیف یا خلاصه کند. برای مثال، از آمار توصیفی در یک مطالعه علوم انسانی برای تعیین سایز نمونه، میانگین سنی شرکت کنندگان یا واحدهای پژوهش، درصد نمونه های مرد و زن، دامنه نمرات دانشجویان و غیره استفاده می شود. معمولا آمار توصیفی به طور مختصر در ابتدای فصل چهارم پایان نامه ارائه می شود.

آمار استنباطی

آمار استنباطی معمولا مهمترین بخش از تجزیه و تحلیل داده های آماری پایان نامه است. آمار استنباطی برای این استفاده می شود که محقق بتواند نتیجه گیری و استنباط آماری از داده های خود داشته باشد و بتواند یافته های مطالعه خود را براساس داده های جمع آوری شده به بحث بگذارد. بیشتر فصل نتایج پایان نامه روی ارائه نتایج آمار استنباطی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه متمرکز است. آمار استنباطی معمولا دو نوع کلی دارد: تقریب و برآورد، تست فرضیه ها.

آماره های تقریبی

آمار تقریبی برای برآورد موضوعی خاص از جمعیت پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده استفاده می شود. معمولا به صورت فاصله اطمینان و تقریب پارامتر بیان می شود.

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان به ما این امکان را می دهد که دامنه ای برای احتمالات معلوم دستیابی به خصیصه یا مقدار خاصی از جمعیت تعیین کنیم. فرمول های مختلفی برای فاصله اطمینان وجود دارد، برای مثال؛ برای تخمین میانگین جمعیت یا درصد مشخصه ای از جمعیت.

تخمین پارامتر

تخمین پارامتر یا آمار پارامتریک به ما این امکان را می دهد که در مورد چگونگی توصیف رابطه بین متغیرهای یک جمعیت با استفاده از یک مدل خاص نتیجه گیری کنیم. نمونه ای از تخمین پارامتر مدل رگرسیون، مدل رگرسیون لجستیک، مدل رگرسیون کاکس است.

تست فرضیه

تست فرضیه به ما این امکان را می دهد که از تجزیه و تحلیل داده های آماری برای نتیجه گیری آماری در مورد رد یا قبول فرضیه ها براساس داده های جمع آوری شده برای پشتیبانی از فرضیه ای خاص، استفاده کنیم. رویه های آماری فراوانی برای تست فرضیه ها وجود دارد از قبیل آزمون t، کای دو یا آنالیز واریانس.

تجزیه و تحلیل آماری پروپوزال

متخصصان مجرب آمار تز می توانند به نگارش پروپوزال شما از جنبه های زیر کمک کنند:

 • اطمینان از تناسب زمینه، بیان مسئله، اهداف پژوهش
 • تعریف کمّی (تعریف عملی) متغیرهای مستقل و وابسته طرح شما
 • تدوین سئوالات پژوهش به شکل فرضیه های قابل روش تحلیل داده کمی تست از نظر آماری
 • انجام تحلیل توان و تعیین ضریب همبستگی برای تعیین مناسب سایز نمونه (محاسبه حجم نمونه پایان نامه) به همراه فرمول تعیین حجم نمونه و محاسبه حجم نمونه
 • نوشتن طرح تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه در بخش تجزیه و تحلیل آماری پروپوزال

خدمات پروپوزال

اگر از ابتدای پروژه تحقیقاتی، طرح تحقیقاتی رسمی، پایان نامه دانشجویی با متخصصان آمار تز همکاری کنید، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. متخصصان آمار تز از ابتدای راه با شما همراه خواهند بود و به شما در انجام مراحل زیر کمک خواهند کرد:

 • انتخاب متغیرهای مطالعه
 • تدوین سئوالات و فرضیه های پژوهش به شیوه ای که از نظر آماری قابل تست باشند
 • تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های تحقیق
 • انتخاب ابزارهای جمع آوری داده ها
 • تعیین و محاسبه روایی و پایایی ابزار پژوهش
 • محاسبه حجم نمونه و معیارهای ورود و خروج واحدهای پژوهش
 • نگارش بخش تجزیه و تحلیل آماری پروپوزال

بنابراین درنگ نکنید و تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه، تحقیق، طرح تحقیقاتی، پروژه رسمی، پروژه شخصی، تصمیم گیری و تحلیل نتایج فعالیت خود را به تز بسپارید و نتیجه ای به موقع، دقیق، قابل تعمیم، قابل دفاع و کامل تحویل بگیرید.

تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه

اگر به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق یا پایان نامه خود نیاز دارید، تز مجهز به کارشناسان خبره آمار می باشد و تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و تحقیق شما را انجام خواهند داد. در شروع یک پروپوزال در مورد طریقه تجزیه و تحلیل داده های پروژه شما ارائه خواهد شد و در صورت تایید شما؛ تجزیه و تحلیل انجام خواهد شد. خدمات آمار تز به صورت تلفنی و ایمیل در دسترس می باشد و می توانید در هر لحظه سئوالات خود را بپرسید.

چطور پروژه تجزیه و تحلیل آماری پایان را ثبت کنیم؟

تنها کافی است که با تز روش تحلیل داده کمی تماس گرفته یا پروژه خود را ثبت کنید. اپراتور تز با شما تماس خواهد گرفت و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد.

فصل چهارم پایان نامه: نتایج

متخصصان آمار تز تا کنون پروژه های تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زیادی را انجام داده اند و آمادگی دارند، هر گونه داده ای را تجزیه و تحلیل کنند. بعضی از مشخصات کار آماری تز به صورت زیر می باشد:

 • با توجه به انتخاب کاربر و روش های قید شده در بخش تجزیه و تحلیل آماری پروپوزال، تز برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه از دو روش استفاده می کند:
  • تجزیه و تحلیل آماری دستی
  • تجزیه و تحلیل آماری ماشینی

  پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج آماری به صورت زیر به شما تحویل می شود. مشخصات پروژه های تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه تز به صورت زیر می باشد:

  1. کلیه مطالب تحویل شده از طرف کاربر محرمانه تلقی شده و تحت هیچ شرایط به هیچ کسی چه حقیقی و چه حقوقی تحویل یا افشاء نخواهد شد.
  2. پروژه سفارش تجزیه و تحلیل آماری بعد از تکمیل و رضایت مشتری در بانک اطلاعاتی تز بایگانی می شود و بر روی هیچ سیستم یا دستگاه الکترونیکی آنلاین یا غیر آنلاین نگهداری نخواهد شد.
  3. درفت نهایی که به کاربر تحویل می شود شامل جدول، نمودار، شکل و تفسیر متنی یافته ها خواهد بود. همچنین پیشنهاداتی برای تجزیه و تحلیل مجدد، دسته بندی متغیرها و استخراج مقالات متعدد (تعداد مقاله ای که امکان استخراج از داده ها وجود دارد) به کاربر داده می شود.

  معمولا پروژه های تجزیه و تحلیل آماری تز بین ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد. از شروع عقد قرارداد تا تحویل نتایج ارتباط تز با کاربر برقرار خواهد بود. بعد از تحویل نتایج ارتباط معکوس شده و تا روز دفاع از پایان نامه متخصصان آمار تز گوش به زنگ کاربر خواهند بود و در تمامی مراحل کاربر را راهنمایی خواهند کرد. پایان تعهد تز به کاربر روز دفاع از پایان نامه خواهد بود و مراحل بعدی مثل تجزیه و تحلیل مجدد، دسته بندی متغیرها، استخراج مقاله، و مانند اینها قرارداد جدید محسوب خواهد شد.
  در مجموع ما ادعا داریم که خدمات تجزیه و تحلیل آماری تز فراتر از تحویل جداول و نمودار و نتایج مکتوب خواهد بود. شخص اجرا کننده تجزیه و تحلیل آماری پروژه شما به مشاور آمار شما تبدیل خواهد شد و تا پایان روز دفاع از پایان نامه یا تحویل طرح تحقیقاتی با شما همراه خواهد بود و تغییرات لازم را بصورت تلفنی و ایمیل انجام خواهد داد.

  تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق:

  اگر زمان کافی ندارید، اگر مشاور آمار در اختیار ندارید، اگر به تجزیه و تحلیل تخصصی و پیشرفته داده های پایان نامه خود احتیاج دارید، اگر برای پیش بینی نتایج بازاریابی و فروش محصولات خود به کمک نیاز دارید؛ درنگ نکنید و با تز تماس بگیرید. تز مشاوره رایگان در اختیار شما خواهد گذاشت و در صورت تایید و توافق، پروژه تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه خود را ثبت کنید و یکی از متخصصان آمار تز را در اختیار بگیرید.

  می توانید کتاب خودآموز عملی IBM SPSS 26 را از این لینک دانلود کنید.

  تحليل داده هاي كمي در طرحهاي غير آزمايشي

  تحليل داده هاي كمي در طرح هاي غير آزمايشي چگونه است؟

  تحليل داده هاي كمي در طرحهاي غير آزمايشي

  تجزیه و تحليل داده ها تنها به شیوه آماری نیست و تحقیقات فراوانی وجود دارد که فاقد جنبه آماری است و عمدتاً متکی به اسناد و مدارک و ادراک و تحلیل عقلانی است. این‌گونه پژوهش ها نیز از فرایند کامل تحقیق علمی تبعیت می‌کند و دارای مرحله تجزیه و تحلیل می باشند. بنابراین، تجزیه و تحلیل به طور کلی بر دو قسم است:

  تحليل داده هاي كمي در طرح هاي غير آزمايشي

  تحليل داده ها را در طرح هاي غير آزمايشي به دو دسته عمده مي توان تقسيم كرد:

  1- تحليل داده ها در تحقيق پيمايشي

  2- تحليل داده ها در تحقيق همبستگي

  تحليل داده هاي كمي در تحقيق پيمايشي

  در اين نوع تحليل داده ها، معمولا مشخص كردن توزيع فراواني تك متغيري داده ها مورد نظر قرارمي گيرد. براي اين منظور پارامترهاي جامعه از طريق برآورد نقطه اي يا فاصله اي محاسبه مي شود. مانند برآوردهاي زير:

  1-1- برآورد فاصله اي ميانگين وواريانس جامعه

  1-2- برآورد ضريب همبستگي دو متغيري پيرسون

  تحليل داده ها در تحقيق همبستگي

  در روش تحقيق همبستگي به عنوان يك نوع تحقيق توصيفي، برای تحليل داده ها به چهار گونه مي توانند مورد تحليل قرار گيرند:

  2-1- تحليل رابطه همزماني متغيرها

  2-2-1- شاخص های اندازه گيري رابطه در تحليلهای پارامتري

  2-2-2- شاخص های اندازه گيري رابطه در تحليلهای ناپارامتري

  منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

  تفاوت پژوهش کمی و پژوهش کیفی در چیست؟

  بنیان هر جامعه علمی بر پایه پژوهش بنا می‌شود و پژوهش به دو شکل کمی و کیفی صورت می‌گیرد. شناخت انواع روش‌های پژوهش و ویژگی‌های هر کدام از آن‌ها و همچنین درک تفاوت پژوهش کمی و پژوهش کیفی به انتخاب روش درست و مناسب تحقیق توسط پژوهشگر کمک شایانی می‌کند و لازم است محققان با این مباحث کاملا آشنا باشند. از این‌رو ما در این مطلب به توضیح و تعریف پژوهش کیفی و پژوهش کمی می‌پردازیم و علاوه بر معرفی انواع روش‌ها و خصوصیات آن‌ها، تفاوت پژوهش کمی و پژوهش کیفی را تشریح می‌کنیم تا شما بتوانید مسیر برتر و متناسب با تحقیقات‌تان را برگزینید و در گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش خود بهتر و موفق‌تر عمل کنید.

  پژوهش کمی چیست؟

  به تحقیقی که از طریق داده‌های عددی و اطلاعات آماری انجام می‌شود، پژوهش کمی می‌گویند. در این روش، متغیرهای تعریف‌شده تحقیق با تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام بررسی می‌شوند تا به کمک نتایج آماری داده‌ها بتوان فرضیه یا نظریه‌ای را تایید یا رد کرد. در این روش آنالیز اطلاعات به کمک نرم‌افزارهای پیشرفته به‌سرعت قابل انجام است و در کمترین زمان می‌شود داده‌های زیادی را تجزیه و تحلیل کرد و به تفسیرهای درست و شفافی دست یافت. گفتنی است پژوهش کمی نیازمند دقت بسیار بالای محقق و درستی و شفافیت اطلاعات است. همچنین پژوهشگری که این روش را انتخاب می‌کند، باید بر علوم آنالیز آماری تسلط کافی داشته باشد تا نتایج تحقیق را به‌درستی ارائه دهد. دقت کنید که در پژوهش کمی برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر باید تحقیقات را در مقیاس بزرگ و نمونه‌های بیشتر انجام داد تا نتایج آن از اعتبار بیشتری برخوردار باشند.

  تفاوت پژوهش کمی و پژوهش کیفی

  ویژگی‌های پژوهش کمی

  پژوهش کمی از چند ویژگی بارز و اصلی برخوردار است که عبارت‌اند از:

  • با اعداد و ارقام و به شکل جدول و نمودار بیان می‌شود.
  • تجزیه و تحلیل آن با آنالیز آماری صورت می‌گیرد.
  • بر آزمایش نظریات و فرضیات پژوهش متمرکز است.
  • پرسش‌هایی کوتاه مطرح می‌کند.
  • به تعداد زیادی پاسخ‌دهنده نیاز دارد.

  روش‌های پژوهش کمی

  در پژوهش کمی از روش‌های زیر برای گردآوری داده‌های مورد نیاز محقق استفاده می‌شود:

  • مشاهده: ساده‌ترین روش جمع‌آوری اطلاعات مشاهده افراد در جامعه آماری است.
  • نظرسنجی: در این روش محقق باید تعدادی سوال مطرح کند و به صورت حضوری یا آنلاین در اختیار افراد جامعه آماری‌اش قرار دهد. بهتر است پرسش‌ها به شکل چندگزینه‌ای و البته کاملا شفاف و واضح باشند.
  • آزمایش: پژوهشگر در روش آزمایش باید شرایط را به گونه‌ای مهیا کند که بتواند متغیرهای مد نظرش را کنترل کند تا روابط علت و معلول در آن موقعیت برقرار شود.

  پژوهش کیفی چیست؟

  به تحقیقی که بر اساس تجزیه و تحلیل‌های غیرعددی و به صورت تجربی، فیزیکی و اکتشافی برای درک مفاهیم، نظرات، افکار و تجربیات در یک بستر کاملا طبیعی و واقعی انجام می‌شود، پژوهش کیفی می‌گویند. با این روش، محقق به بینش و شناختی عمیق درباره موضوعی دست می‌یابد که درک کاملی از آن وجود ندارد و با استفاده از تئوری‌های مختلف و بررسی‌های موضوعی می‌تواند داده‌های پژوهش را آنالیز کند. همچنین پژوهشگر کیفی مشاهدات و تجزیه و تحلیل و تفسیرها را خودش انجام می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند مسائل یا فرصت‌های جدیدی را کشف کند و با کمک توصیفات دقیق تجربیات افراد آزمایش‌ها را ارتقا دهد. البته تحقیقات کیفی قابل تکرار نیستند و به دلیل این‌که داده‌های جمع‌آوری‌شده از نمونه‌های کوچک و در مقیاس کم (به‌ویژه در موضوعات خاص) به دست می‌آیند، نتایج حاصله به طور کامل قابل تعمیم نیستند.

  ویژگی‌های پژوهش کیفی

  از مهمترین ویژگی‌های پژوهش کیفی می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:

  • در قالب کلمات و به صورت غیرعددی بیان می‌شود.
  • بر بررسی نظرات، افکار، ایده‌ها و فرضیات متمرکز است.
  • تجزیه و تحلیل‌های این روش به شکل جمع‌بندی، طبقه‌بندی و تفسیر اطلاعات است.
  • پرسش‌های تشریحی مطرح می‌کند.
  • به تعداد زیاد پاسخ‌دهندگان نیاز ندارد.

  روش‌های پژوهش کیفی

  در پژوهش کیفی از روش‌های زیر برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز محقق استفاده می‌شود:

  • مشاهده: پژوهشگر در این روش به مشاهده دقیق رفتار و فرهنگ جامعه آماری در زمانی طولانی و در محیطی واقعی می‌پردازد.
  • مصاحبه: این روش با طرح سوالاتی تشریحی و دریافت پاسخ شفاهی از مصاحبه‌شوندگان انجام می‌شود.

  تفاوت پژوهش کمی و پژوهش کیفی

  همان‌طور که گفتیم، پژوهش کمی از کمیت اطلاعات و اعداد و ارقام صحبت می‌کند، در حالی که پژوهش کیفی پویاست و درباره توصیفات و مشاهدات بحث می‌کند و بدیهی است این مفاهیم قابل اندازه‌گیری نیستند. بنابراین، با وجود اشتراکات در اهداف کلی و کاربردهای‌شان در پژوهش کمی و کیفی، این دو روش با هم تفاوت‌های ذاتی دارند. به عبارت دیگر، هر دو به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازند، اما تحقیقات کمی، عددمحور و تحقیقات کیفی، توصیف‌محورند.

  در پژوهش کمی داده‌ها به شکل عدد، آمار و تحلیل آن‌هاست، اما در پژوهش کیفی داده‌ها به صورت محتواهایی متغیر مانند فیلم و عکس، اسناد، مصاحبه‌ها، مشاهدات و… است و بر مبنای تعاملات انسانی، دانش، رفتار، احساسات، تجربه و نظر افراد، مکاتبات و نیز آنالیز اسناد به دست آمده است. پژوهشگر کمی به کمک استدلال قیاسی با داده‌های عددی به توضیح و پیش‌بینی پدیده‌ها می‌پردازد، اما پژوهشگر کیفی با داده‌های روایی از استدلال استقرایی برای توضیح و درک پدیده‌ها استفاده می‌کند.

  پژوهش کیفی زمانبر و گران‌تر است و اغلب در جامعه آماری محدودتری اجرا می‌شود، اما پژوهش کمی به دلیل سرعت بیشتر (به‌ویژه در مواردی روش تحلیل داده کمی که از نرم‌افزارهای تخصصی استفاده می‌شود) به‌صرفه‌تر است. ضمن این‌که آنالیز و تفسیر اطلاعات جمع‌آوری‌شده در پژوهش کیفی سخت‌تر است و تخصص و دقت بیشتری لازم دارد، چراکه این نوع پژوهش بیشتر برای توصیف یک موضوع و به دست آوردن اطلاعات دقیق و جزئی درباره نگرش و انگیزه افراد است و در پی رسیدن به درکی عمیق از پرسش‌های پژوهش است.

  در بحث اعتبار و اعتماد به نتایج پژوهش کیفی نیز یک ایراد کلی وارد است؛ داده‌های کیفی ماهیت ذهنی دارند و محقق نقش محوری در تولید اطلاعات ایفا می‌کند، به همین دلیل تکرار مطالعات کیفی تقریبا غیرممکن است و نمی‌توان از استانداردهای متعارف اعتبارسنجی برای آن‌ها استفاده کرد و در نتیجه، تعمیم نتایج قابل اعتماد نیست و طبیعی است که ابهاماتی به همراه داشته باشد. اما در پژوهش کمی رویکرد عینی و منطقی وجود دارد و آمار بر اصول ریاضی مبتنی است و با آنالیز آماری به‌راحتی می‌توان داده‌های کمی را تفسیر کرد و امکان تکرار و بررسی آن توسط سایر افراد وجود دارد و نقطه مبهمی در این روش نیست.

  قابل ذکر است که به رغم تفاوت پژوهش کمی و پژوهش کیفی می‌توان همزمان از هر دو روش در تحقیقات علمی استفاده کرد و بسیاری از محققان از روش تحقیق ترکیبی برای رسیدن به نتایج دقیق‌تر و کامل‌تر بهره می‌برند.

  برای کسب اطلاعات جامع درباره پژوهش و روش‌های آن، پیشنهاد می‌کنیم مطالب زیر را در همین سایت بخوانید:

  خدمات برتر پژوهشی در موسسه تهران آموز

  با توجه به تفاوت پژوهش کمی و پژوهش کیفی که در این مطلب به آن پرداختیم، همچنان ممکن است بسیاری از دانشجویان و محققان در این زمینه نیاز به مشاوره و راهنمایی افراد مجرب و کارشناسان متخصص داشته باشند. موسسه تهران آموز در این مورد و همه زمینه‌های مرتبط با تحقیقات علمی و نگارش پایان‌نامه و رساله و همچنین نوشتن مقاله ISI آماده ارائه روش تحلیل داده کمی خدمات مشاوره‌ای جامع و تخصصی است و در این مسیر از همکاری تیم بزرگ و تخصصی خوشنامی برخوردار است. همکاران موسسه تهران آموز متشکل از استادان حرفه‌ای و باتجربه و متخصصان خبره و کاربلد است که به طور دائم و شبانه‌روزی همراه دانشجویان و پژوهشگران عزیز در تلاش‌اند تا خدماتی در شان و منزلت جامعه علمی کشور ارائه دهند. در اولین فرصت با کارشناسان موسسه تهران آموز تماس بگیرید و از خدمات ویژه و مقرون‌به‌صرفه موسسه بهره‌مند شوید.

  اگر در انتخاب موسسه مشاوره مناسب و قابل اطمینان دچار تردید هستید و معیارهای انتخاب برتر در این زمینه را نمی‌دانید، توصیه می‌کنیم مطلب زیر را در همین سایت مطالعه کنید تا در دام کلاهبرداران این حوزه گرفتار نشوید:

  روشهای تجزیه و تحلیل در پایان نامه

  همانطور که میدانید فصل 4 و 5 از پایان نامه ها جزء مهمترین بخش های پایان نامه هستند که لازم است به درستی داده های آماری تجزیه و تحلیل شوند. در ادامه با ما همراه باشید.

  روشهای تجزیه و تحلیل در پایان نامه

  بخش عمده ای از فعالیت های دانشجویان، در دوران تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری، به چگونگی پژوهش و تحقیق و ارائه مقاله و پایان نامه و کنفرانس مربوط میشود. در این مطلب میخواهیم در مورد شیوه درست تحلیل داده ها و روش های آماری بپردازیم و یاد بگیریم چطور داده ها را برای یک تحلیل آماری آماده کنیم.

  روشهای تجزیه و تحلیل در پایان نامه

  نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری یک پروسه نسبتا طولانی است که در چندین مرحله انجام می‌شود. یعنی ابتدا یک موضوع مشخصی برای آن تعیین می‌شود. موضوع در جلسه پژوهشی دانشگاه بررسی و تائید می‌شود. بعد از تائید یک طرح اولیه از پژوهش تحت عنوان پروپوزال به دانشگاه داده می‌شود که آن نیز در جلسه پژوهشی دانشگاه بررسی شده و بعد از تائید، دانشجو اجازه آغاز انجام پایان نامه خود را پیدا می‌کند. یک پایان نامه به طور کلی از 5 فصل تشکیل شده است که شامل:

  فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  فصل دوم: ادبیات پژوهشی و بیشینه تحقیق

  فصل سوم: روش کار

  فصل چهارم: نتایج

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  تصویر

  فصول 1 و 2 پایان نامه بیشتر در خصوص موضوع تحقیق صحبت می‌کند، یک پیشینه‌ای از موضوع ارائه داده و فرضیات و مساله اصلی تحقیق را مطرح می‌کند. و به طور کلی هدف از نوشتن این دو فصل، آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است. بنابراین این دو فصل هیچ ارتباطی به کار عملی پایان نامه نداشته و دانشجو قبل از آغاز کار عملی می‌تواند بر اساس مطالعات و جمع آوری اطلاعات از مقالات و کتب مرتبط با موضوع، این فصول را بنویسد. فصل سوم پایان نامه که تحت عنوان روش کار نامیده می‌شود، تمامی مراحل کار عملی را ارئه می‌دهد. اینکه چه مسیری طی شده است تا نتایج این پژوهش حاصل شود. از چه مواد و لوازم و ابزاری برای رسیدن به اهداف استفاده شده است. تمامی این موارد باید به طور کامل و جامع در پایان نامه ذکر شود.

  فصل چهارم پایان نامه اما مهم‌ترین بخش از پایان نامه، مربوط به فصول 4 و 5 پایان نامه است. این دو فصل در واقع ارائه دهنده نتایج کار است. در این فصول به ذکر مواردی چون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تفسیر اطلاعات به دست آمده، پاسخ به سوالات پژوهش، رد یا اثبات فرضیه مطرح شده، و در آخر نتیجه‌گیری و پیشنهادهای برای پژوهش‌های آتی پرداخته می‌شود. در این بین، فصل 4 از اهمیت بالایی برخوردار است و بیشترین توجه داوران جلسه دفاع نیز بر روی این بخش معطوف می‌شود. فصل چهارم پایان نامه به عنوان «یافته‌های پژوهش» شامل بخش‌های زیر است:

  مقدمه: یک توضیح خیلی کوتاه و جانع از مقدمه پایان نامه خود در حد یک پاراگراف.

  توصیف داده‌ها: ارائه نتایج کا در قالب جداول و نمودارهای توصیفی.

  آزمون فرضیه‌ها یا طرح سؤالات: آزمون‌های به کار رفته در تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها برای یافتن نتایج نهایی و پاسخ فرضیات و سوال اصلی پژوهش را مطرح می‌کند.

  در فصل 4 کلیه نتایج کار را به صورت دقیق در قالب جمله و یا جداول و نمودارها باید ذکر کرد. با توجه به اینکه در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت می‌گیرد، نیاز به برخی نرم افزارهای تجزیه و تحلیل آماری مثل SPSS،minitab، amos و … است. اگر آشنایی کامل با همچین نرم افزارهایی را دارید به راحتی خواهید توانست تحلیل آماری داده‌ها خام خود را انجام دهید. در برخی از تحقیقات که به صورت طرح پرسشنامه یا مصاحبه است نیاز است تا اطلاعات خام آنها استخراج و توسط نرم افزارهای آماری تحلیل شود. برای این منظور باید مراحل زیر به ترتیب انجام شود تا به نتایج مطلوب دست یافت:

  آماده کردن داده ها برای تحلیل آماری

  تجزیه‌ و ‌تحلیل ‌اطلاعات ‌یکی ‌از ‌پایه‌های ‌اصلی ‌هر پژوهش است که‌ با کمک آن تمامی ‌فعالیت‌های ‌پژوهشی ‌تا ‌رسیدن ‌به ‌یک ‌نتیجه مطلوب،‌ کنترل‌ و‌ هدایت‌‌ می‌شوند‌‌. اولین داده‌هایی که از مطالعه به دست می‌آید، به صورت داده‌های خام هستند که هیچ معنی و مفهومی ندارند. برای آنکه بتوان این اعداد و ارقام نامفهوم را معنی‌دار کرد، باید از روش‌های آماری استفاده شود. اولین قدم بعد از جمع آوری اطلاعات، پردازش آنها است تا بتوان در نهایت آنها را تحلیل کرد. از جمله مهم‌ترین کارهایی که در این مرحله باید انجام داد، ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن و ﺗﻨﻈﯿﻢ داده‌ﻫﺎ، ﮐﺪﮔﺬاری داده‌ﻫا و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داده‌ﻫﺎ است.

  1. ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن و ﺗﻨﻈﯿﻢ داده‌ﻫﺎ در این مرحله داده‌های جمع آوری شده مجددا بازبینی و مرتب می‌شوند. منظور از بازبینی اطمینان از وجود اشتباهات و خطاها در داده‌های اولیه است تا قبل از تحلیل آماری آنها، بتوان این خطاها را رفع کرد. تمامی داده‌ﻫﺎ باید در ﻗﺎﻟﺐ و ﻓﺮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎن در ﺑﯿﺎیند. اگر تعدادی از پرسش‌ها بدون پاسخ مانده است باید تکمیل شود. اگر پاسخ سئوالات با یکدیگر همخوانی ندارند باید علت روشن شده و پرسشنامه اصلاح شود. در نهایت داده‌های صحیح با استفاده از روش‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

  2. ﮐﺪﮔﺬاری داده‌ها قبل از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده‌ﻫﺎ لازم است تا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری، داده‌های خام را ﮐﺪﮔﺬاری کرده و ﺑﻪ ﺻﻮرت داده‌ﻫﺎی ﻋﺪدی در ﺑﯿﺎورﯾﺪ. زمانی کدگذاری داده‌ها را انجام دهید که از صحت آنها اطمینان حاصل کرده‌اید.

  3. ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داده‌ها بعد از کدگذاری، داده‌های آماری باید وارد سیستم کامیوتر شوند تا بتوان با استفاده از نرم افزارهای آماری آنها را تحلیل کرد. داده‌های جمع آوری شده می‌تواند به صورت دستی یا رایانه‌ای تجزیه و تحلیل شوند. امروزه تقربیا در همه موارد این امر با استفاده از رایانه و نرم افزارهای مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام می‌شود.

  4. تجزیه و تحلیل داده‌ها در نهایت بر اساس نوع مطالعه خود، روش تحلیلی مناسب را انتخاب کرده و اطلاعات خود را تجزیه و تحلیل کند. دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده‌ها انجام می‌شود. برای اینکار از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می‌شود.

  بعد از آنکه نتایج داده‌ها توسط نرم افزارهای آماری بررسی شد، نوبت به تجزیه و تحلیل آنها می‌رسد. مهم‌ترین عاملی که در انتخاب روش تحلیل تاثیر می‌گذارد، نوع داده‌های جمع‌آوری شده توسط محقق است. از این رو پژوهش‌ها یا به صورت کیفی تحلیل می‌شوند و یا به صورت کمی.

  تجزیه و تحلیل داده‌ها

  پژوهش‌هایی که از نوع کتابخانه‌ای و نظری هستند و اطلاعات با استفاده از ابزارهای سنجش مانند فیش، جدول، کارت و امثال آن جمع آوری می‌شود، از نوع پژوهش‌های کیفی محسوب می‌شوند. این نوع تجزیه و تحلیل اصول خاص خود را دارد. طبق نظریه شاتون، رهیافت‌های موجود در زمینه‌ تحلیل محتوا به سه بخش تقسیم می‌شوند:

  تحلیل محتوایی عرفی و قراردادی

  تحلیل محتوایی جهت دار

  تحلیل محتوایی تلخیصی و یا تجمعی

  به کارگیری هر یک از این روش‌ها براساس موضوع و ساختار پایان‌نامه متفاوت است. بنابراین بهتر است روش تحلیل داده کمی در انتخاب هر کدام از این روش‌ها با استاد راهنما مشورت کرد تا بهترین گزینه را برای تحلیل آماری نتایج خود انتخاب کرد.

  تجزیه و تحلیل کمی:

  در این روش داده‌های خام جمع آوری شده به داده‌های معنی دار و کمی تبدیل می‌شوند. این داده‌ها که در قالب شمارش و عدد هستند، با آزمون‌های مناسب مورد اندازه گیری واقع می‌شوند. سپس پژوهشگر داده های عددی را با کمک روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

  فصل پنجم پایان نامه

  فصل آخر پایان‌نامه که تحت عنوان بحث نامیده می‌شود، در واقع تمامی نتایج شما و نتایج مطالعات قبلی را به چالش می کشد. در فصل پنجم نیازی نیست نتایج مجددا تکرار شود، در واقع پژوهشگر باید بدن هیچ سوء‌گیری، به صورت کاملا دقیق و منطقی یافته‌های خود را بررسی کرده و آنها را با یافته‌های مطالعات قبلی مقایسه کند. نوشتن بخش بحث پایان نامه نیاز به مهارت تحلیلی بالایی دارد. اینکه فرد بتواند نتایج کار خود را به دیگر نتایج تعمیم داده و نقاط مشترک و تفاوت‌های موجود را پیدا کند، بسیار مهم است.

  بعد از اتمام این بخش، تیتری تحت عنوان نتیجه گیری نهایی در انتهای بحث نوشته می‌شود و دانشجو یا محقق پیشنهادهای خود را برای پژوهش‌های بعدی مرتبط با موضوع خود مطرح می‌کند. این پیشنهادها نشان‌دهنده این نکته است که پژوهشگران از چه جنبه‌های پژوهش خود را وسیع می‌بیند.

  به طور کلی فصل پنجم به عنوان «یافته های پژوهش» موارد زیر را پوشش می‌دهد:

  پایان‌نامه نویسی فرآیندی چند فصلی است. از آن‌جا که فصل چهارم و پنجم آن از حیث تجریه و تحلیل و جمع‌بندی دارای اهمیت بسیاری است. پژوهشگر همواره به روش‌های به‌کارگیری تحلیل داده‌ها می‌پردازد. در حین نگارش فصل چهارم و به ویژه فصل پنجم، پژوهشگران با دقت نظر و سوءگیری مطالب خود را جمع‌بندی می‌کنند. مطالب ذکر شده در این دو فصل همواره مورد نظر خوانندگان و داوران پایان‌نامه خواهد بود. به این منظور به‌کارگیری نکات و اصول اساسی در این دو فصل پژوهشگر را در ارائه یک پایان‌نامه مناسب یاری خواهد داد.

  مقدمه: یک پاراگراف کوتاه از کلیات ادبیات تحقیق نوشته شود.

  تحلیل یافته های پژوهش: فرضیات خود را به ترتیب مطرح و با توجه به یافته های خود در ارتباط با اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش، مورد تحلیل قرار دهید.

  بحث: مقایسه نتایج حاصل از یافته های خود با یافته های سایر پژوهشگران و اعلام اینکه تا چه میزان همخوانی و یا اختلاف وجود داردهمه این موارد باید توام با استناد باشد.

  نتیجه‌گیری: ارایه پیام حاصل از پژوهش جملات مربوط به این قسمت باید با دقت و در پیوند با سایر مطالب ذکر شود.

  پیشنهادها: در این بخش می‌توان پیشنهادها را به چند بخش تقسیم نمود: «پیشنهادها برای پژوهشگران» و «پیشنهادی برای پژوهش‌های آتی» یا «پیشنهاد برای سرمایه‌گذاران و سازمان‌ها» و …

  موسسه آذرگان

  موسسه انتشارتی آذرگان ، یکی از موسسات پژوهشی فعال در زمینه های مختلف علمی بوده که با هدف کمک به دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم، با اجماع گروهی از بهترین نخبگان و مجرب ترین پژوهشگران اقدام به ارائه خدمات پژوهشی مینمایند. در همین راستا، خدمات موسسه به شرح زیر میباشد :

  برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق ایمیل یا شماره تماس درج شده با کارشناسان موسسه تماس بگیرید. همچنین میتوانید برای ثبت سفارش خود کلیک فرمائید.

  کارگاه تحلیل روش کمی و کیفی در علوم اجتماعی

  کارگاه تحلیل روش کمی و کیفی در علوم اجتماعی

  انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا با همکاری انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، کارگاه تحلیل روش کمی و کیفی در علوم اجتماعی برگزار می‌کند.

  به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، داده ها به عنوان آگاهی های خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت و دستاورد پژوهشگر درباره پاسخ های احتمالی هستند که درباره مساله پژوهش مطرح شده اند، بنابراین محقق پس از دستیابی به داده‌ها، باید آن را را طبقه بندی ،پردازش و در نهایت تجزیه و تحلیل کند تا بتواند تکلیف فرضیه ها را که پاسخ های احتمالی و موقتی برای مساله پژوهش هستند تعیین کند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، با توجه به ماهیت داده‌ها، روش‌های گوناگونی وجود دارد که محقق باید متناسب با داده‌هایش روش تحلیل مناسب را انتخاب کند.

  یکی از عوامل تأثیرگزار درانتخاب روش تحلیل داده‌ها، نوع داده‌های جمع‌آوری شده توسط محقق است. یکی از تفاوت‌های اساسی بین پژوهش‌های کیفی و کمی، این است که پژوهش های کیفی بیشتر دررابطه با تدوین یا ساخت فرضیه هستند اما پژوهش های کمی به آزمون فرضیه می پردازد و زمانی آزمون فرضیه امکان‌پذیر است که داده‌های کمی را داشته باشیم.

  در روش تحلیل کمی، داده‌های خام جمع‌آوری شده به داده‌های معنی‌دار و کمی تبدیل می‌شوند و به صورت اعداد و در قالب شمارش در می‌آیند و سپس پژوهشگر داده‌های عددی را با کمک روش‌های آماری، تجزیه و تحلیل می‌کنند.

  اما در روش تحلیل کیفی، محقق پس از طرح موضوع پژوهش و ارائه فرضیه های پژوهش، اسناد و مدارکی را که به صورت مکتوب جمع آوری کرده است بر اساس شیوه ذهنی و نه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. یعنی برای تفسیر و توضیح مطالب از عقل و روش های ذهنی و فلسفی استفاده می کند. به عبارت دیگر، مبنا در روش تحلیل کیفی، عقل، منطق، تفکر و استدلال است و بیشتر جنبه اکتشافی دارد.

  کارگاه تحلیل روش کمی و کیفی در علوم اجتماعی، با حضور و ارائه دکتر غلامحسین حبیبی ـ متخصص حوزه‌ روش‌شناسی از یکم الی ۲۲ دی ماه ۹۹ روزهای دوشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ به صورت مجازی در پلتفرم Adobe connect برگزار می‌شود.

  علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ۰۹۳۹۳۸۹۹۵۷۰ و شناسه zynb_bakhtiari@ در ارتباط باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.