ابطال یک فرضیه بورسی


راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور

سرمایه گذاری
بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار منطقه ای
مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت
دانلود مقاله راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور
دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت
دانلود مقالات ارشد مدیریت

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور

(مطالعه موردی:بورس اوراق بهادار منطقه ای شهرستان یزد)

امروزه، مشکل اصلی توسعه اقتصادی کشور کمبود سرمایه است . سرمایه گذاری باعث افزایش ظرفیت های تولید ، افزایش اشتغال، درآمدسرانه وشکوفایی بخش های مختلف اقتصادی کشور می گردد.پس انداز به عنوان منبع اصلی سرمایه در بورس اوراق بهادار، نقش بسیار مهم ومؤثری را در تحقق اهداف این سازمان ایفاء می ابطال یک فرضیه بورسی نماید،یکی از منابع عرضه پس انداز به بورس اوراق بهادار، خانوارها و اشخاص حقیقی می باشند که بخش عظیمی از بازار بورس را از آنخود کرده اند،از این رو تحلیل رفتار سرمایه گذاران در ادبیات مالی مدت هاست بر اساس نظریات کلاسیک (نظریه مطلوبیت اقتصادی و1947 ) توسعه داده شده ) نظریه رقابت 1) تفسیر می شود.

بر اساس اصول بنیادین نظریه مطلوبیت که توسط نویمان و مورگنسترن 2 تصمیمات یک سرمایه گذار کاملا عقلانی و منطقی خواهد بود و سرمایه گذار ریسک گریز و همواره در صدد حداکثر نمودن ثروت خودمی باشد. لذا شناخت وضعیت عوامل مؤثری که باعث ایجاد انگیزه برای خانوارها ،اشخاص حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارمی گردد، می تواند اقدامی زیر بنایی در راستای تحقق فلسفه اصلی ایجاد بورس در ایران باشد. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی راهکارهایی در جهت ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و بهصورت مطالعه موردی در بورس منطقه ای شهرستان یزد می باشد .

هدف مذکور بوسیله 6 فرضیه اصلی و 18 فرضیه فرعی درخصوص تاثیر گذاری ابعاد گوناگون محیطی بر سرمایه گذاری افراد در بورس اوراق بهادار می باشد .این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن بهصورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر بوسیله پرسشنامه بدست می آید .در این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون جهت میزان رابطه بین متغییر های تحقیق و مدل رگرسیون و همچنین از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از نرمال بودن مقادیر خطای منحنیرگرسیون استفاده می گردد.نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که کلیه فرضیات پژوهش بجز فرضیه معنی داری رابطه بین نیاز های سرمایه گذار و امکاندسترسی مورد پذیرش در سطح معنی داری 0.01 قرار گرفته است .

همچنین آزمون رگرسیون بیانگر خطی بودن مدل های پیش بینی ترغیب افراد به سرمایه گذاری ، نیاز ها و انتظارات سرمایه گذاران بوده است که در ادامه پژوهش به تشریح آن ها پرداخته خواهد شد. لازم به ذکر است برونداد حاصل از این پژوهش مورد استفاده مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار ایران، مدیریت سازمان بورس اوراقبهادار منطقه ای یزد ، سیاستگذاران بخش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و کلیه عوامل درگیرد در امر گسترش، توسعه و پویایی بورس اوراق بهادار ایران قرار می گیرد.

ماجرای لغو محدودیت نوسان بورس

آیا قوانین جدید وضعیت بازار بورس را تغییر می دهد؟

در حالی که قرار بود از صبح امروز منه نوسان قیمت همه نمادهای بورسی و فرابورسی از 5 به 2 درصد کاهش یابد؛ این مصوبه توسط وزیر اقتصاد منتفی شد.

به گزارش تیتربرتر؛ در شامگاه روز چهارشنبه (14 اسفند) سازمان بورس اوراق بهادار تهران با ابلاغ تصمیمی دیگر همچون سایر تصمیمات چند روز قبل خود از جمله محدودیت در دریافت کد معاملاتی و تغییر حجم مبنا اعلام کرد، از روز شنبه(17 اسفند) دامنه نوسان قیمت همه نمادهای بورسی و فرابورسی از 5 به 2 درصد کاهش می‌یابد. ضمن این که امکان بازنگری هر سه ماه یکبار این تصمیم وجود داشته و دامنه نوسان شرکت‌های حاضر در بازار پایه قرمز هم همان یک درصد است.

همچنین تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری است. براین اساس با توجه به برقراری حجم مبنا در بازار‌های شرکت فرابورس، مقرر شد که مفاد ماده‌های 25 تا 28 از فصل هشتم گره معاملاتی دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، عینا در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار ایران نیز اعمال شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است که تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسان یک درصد است و تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری خواهد بود.

تغییر دامنه نوسان بورس

گاهی اوقات به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران مقرر شده دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران کاهش یا افزایش می یابد و این موضوع با کنترل هیجان بازار نیز کمک می کند، به عنوان مثال عکس زیر تاریخچه ای از دامنه نوسان بازار بورس را نشان می دهد.

به عنوان مثال این اتفاق برای بورس در اسفند ماه ۱۳۹۸ رخ داد و دامنه ابطال یک فرضیه بورسی نوسان از ۵ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرد و همچنین در این اطلاعیه ذکر شده است که تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسان یک درصد است و تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری خواهد بود.

دامنه نوسان قیمت سهام چیست؟

بورس در هر کشوری نماد یک بازار رقابتی کامل است. زیرا تعداد خریداران و فروشندگان در آن بسیار زیاد است، اطلاعات به طور کامل در دسترس همگان قرار دارد و مهم‌تر از همه، قیمت توسط افراد فعال بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌ شده و نتیجه دیکته قیمت‌ها از جایی خارج از بازار نیست.

یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه، کنترل نوسان‌ها و موج‌های پر تلاطم بازار است. این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در بورس اوراق بهادار تهران، «دامنه نوسان» است. اکنون در بسیاری از بورس‌های جهان به دلیل کاهش نوسان‌های بازار از دامنه مجاز نوسان استفاده می‌کنند.

دامنه مجاز نوسان به حدود سقف و کف قیمتی گفته می‌شود که هر سهم در هر روز معاملاتی می‌تواند داشته باشد. در حال حاضر محدودیت نوسان قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سهام مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد است و برای حق تقدم سهام از مثبت ۱۰ درصد تا منفی ۱۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. مثلا برای سهمی که دیروز قیمت آن ۲۰۰۰ ریال بود، طی معاملات روز بعد، قیمت ابطال یک فرضیه بورسی می‌تواند تا ۲۱۰۰ ریال افزایش و تا ۱۹۰۰ ریال کاهش داشته باشد

titrebartar.com

اما در ادامه با ورود فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اعضای شورای عالی بورس این مصوبه لغو شد.

نظر همتی در مورد محدود شدن دامنه نوسان بورس

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تصمیم هیات مدیره بورس درخصوص محدود کردن دامنه نوسانات، تا بررسی بیشتر ابعاد موضوع به تعویق بیفتد.

«عبدالناصر همتی» روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد تصمیم هیات مدیره بورس در خصوص محدود کردن دامنه نوسانات، افزود: دغدغه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را درک می‌کنم و تلاش‌های وی برای مدیریت بازار قابل تقدیر است.

رئیس کل بانک مرکزی از مذاکره با وزیر اقتصاد در این خصوص خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد نظر مشورتی اعضای شورای عالی بورس را مدنظر دارد و لذا با توجه به مجموعه دیدگاهها، تاکید وی نیز تعویق این تصمیم در شرایط امروز است.

همتی خاطرنشان کرد: معتقدم تا بررسی بیشتر ابعاد موضوع، تصمیم هیات مدیره سازمان به تعویق بیافتد.

لغو محدودیت دامنه نوسان بورس توسط وزیر اقتصاد

بر این اساس، دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس بر اساس مشورت به عمل آمده با اکثریت اعضای شورای عالی بورس به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور داد، مصوبه هیات مدیره آن سازمان در خصوص کاهش دامنه نوسان به دو درصد، به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازار‌های مالی در حوزه‌های اقتصادی کشور، فعلا منتفی شود و تأکید کرد از روز شنبه (۱۷ اسفندماه جاری)، دامنه نوسان در بورس و فرابورس از ۲ درصد به روال عادی یعنی ۵ درصد بازگردد.

برنامه‌ای برای اخذ مالیات جدید از سهام نداریم

معاون مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تا ۲ سال آینده برنامه‌ای برای اخذ مالیات جدید از سهام نداریم.

محمد مسیحی با اشاره به ابهام تصمیم اخیر سازمان بورس در خصوص محدویت دامنه نوسان قیمتی انواع سهام در بازار بورس و فرابورس گفت: اساسا درباره این موضوع که دامه قیمت سهام به هر شکل محدود شود هیچ گونه مذاکره‌ای با سازمان بورس اوراق بهادار نداشته‌ایم.

معاون سازمان امور مالیاتی به تسنیم گفت: بر اساس ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان مالیاتی صرفا 0.5 درصد مالیات به صورت مقطوع از خرید و فروش سهام دریافت می کند.

این مقام مسئول در سازمان مالیاتی کشور تاکید کرد، اگر بورس اوراق بهادار رونق داشته باشد و نقدینگی جذب این بازار شود سازمان مالیاتی درامد بیشتری به لحاظ مالیات ستانی کسب خواهد کردف بر این اساس مجددا باید تاکید کرد سازمان مالیاتی در این سیاست محدود کننده هیچگونه نقشی نداشته است.

وی با بیان اینکه، هم اکنون صرفا از نقل و انتقال سهام که نرخ آن در قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است، مالیات ستانده می‌شود، گفت: برای 2 تا 3 سال آینده هیچ برنامه‌ای برای اخذ مالیات جدید در حوزه سهام نداریم.

مسیحی در واکنش به اینکه، ابهاماتی در خصوص اخذ مالیات در پیش نویس قانون مالیاتهای مستقیم درباره مالیات جدید از سهام مطرح شده است، گفت: هرچند طرحی برای مالیات جدید در حوزه سهام نداریم اما اگر هم در دولت و یا مجلس شورای اسلامی چنین بندی به قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم(مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد) اضافه شود تجربه نشان داده است که چنین فرایندی حداقل 2 تا 3 سال طول خواهد کشید پس درکوتاه مدت به هیچ عنوان فرضیه اخذ مالیات جدید از سهام مطرح نیست.

قوانین محدود کننده مانع توسعه بورس

حمید میر معینی کارشناس بازار سهام با اشاره به ابطال مصوبه کاهش دامنه نوسان قیمت سهام در بورس و فرابورس از ۵ به ۲ درصد، به فرارو اظهار داشت:با چنین دستور‌العمل‌هایی که طی یک هفته اخیر در بازار سرمایه اجرایی شده، نمی‌توان ابطال یک فرضیه بورسی انتظار داشت، بورس توسعه پیدا کند، در این راستا هر زمانی که موقعیتی پیش آمده تا بورس بتواند به سوی توسعه و بزرگ شدن حرکت کند، سازمان بورس با تدوین قوانینی محدود کننده و بازدارنده جلوی رشد بازار سهام را گرفته است، اما خوشبختانه با ورود وزیر اقتصاد آخرین مصوبه سازمان بورس در رابطه با کاهش دامنه نوسان اجرایی نشد.ابطال یک فرضیه بورسی

وی افزود: همواره با قوانینی که در بورس وضع شده، فشار بر بازار افزایش پیدا کرده که این امر درنهایت به ضرر بورس تمام شده، قدر مسلم بازار بسته جوابگوی استقبال امروز نسبت به بورس نیست، از سوی افزایش حجم مبنا و کم کردن دامنه نوسان دارای اشکال است و این امر قیمت‌گذاری در بورس را با چالش همراه می‌کند، این در حالیست که شما در بورس‌های کشور‌های پیشرفته مشاهده می‌کنید که فرآینده کشف قیمت و حرکت سهام‌ها به طور آزادانه و بر اساس عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد، بنابراین در کشورما نیز باید محدودیت‌های برداشته شود.

میرمعینی با بیان اینکه در سال ۸۲ نیز چنین قوانینی در بازار سهام وضع شد، گفت: در آن برهه نیز با وضع قوانین اینچنینی جلوی توسعه بورس را گرفتند و به جای اینکه در این ۱۵ سال به توسعه بازار و ایجاد زیر ساخت‌های لازم اهتمام ورزند باز هم شاهد هستیم، با اتخاذ تصمیمات نابخردانه شرایطی را رقم می‌زنند، که قطعا نتیجه‌ای که مسئولان می‌خواهند عکس آن رخ خواهد داد.

این کارشناس بازار سهام با تاکید بر اینکه هدف متولیان امر از این کاهش دامنه نوسان کنترل رفتار‌های هیجانی و توده وار در بورس بوده، بیان داشت:، اما با این قوانینی که دوستان وضع کرده‌اند، به نظر من اگر آن ها اجرای می شد باید منتظر نتیجه عکس می بودیم، یعنی این رفتار توده‌وار تشدید شده و بازار به سمت هیجان بیشتر و غلبه رفتار احساسی بر رفتار منطقی حرکت خواهد کرد.

رفتار هیجانی در ابطال یک فرضیه بورسی بازار افزایش می یافت

وی اضافه کرد: در گذشته خرید و فروش سهام بر این مبنا بود که رفتار منطقی بر اساس تحلیل کارشناسی و تکنیکالی انجام می‌شد و نوسان‌گیری به این شکلی که الان وجود دارد، نبود، اما در این چند وقت با رونق گرفتن بورس شاهد هستیم، که دیگر تحلیل جایی در بورس ندارد و روند معاملات به شکلی شده که در گذشته نظیر آن در بازار اتفاق نیفتاده است، از سوی دیگر کاهش دامنه نوسان به اعتقاد بنده این جریان هیجانی را افزایش می داد و مشکلاتی که در بورس وجود دارد را دو چندان می کرد.

میرمعینی با اشاره به اینکه بنده با محدودیت در کشف قیمت مبتنی بر تحلیل مخالف هستم، ادامه داد: این‌گونه محدودیت‌ها در حد نوسان و حجم مبنا به رفتار توده وار که هیجانی و به دور از تحلیل است دامن می‌زند و در کارکرد‌های مهم بازار از جمله نقدشوندگی و کشف قیمت صحیح و کارشناسانه، اخلال جدی ایجاد می‌کند، بنابراین مطمئن باشید، اگر قوانین این چنینی اجرایی شود، بازار سهام غیر کاراتر می‌شود و افزایش رفتار احساسی را نیز بیشتر خواهیم دید.

این فعال ابطال یک فرضیه بورسی بازار سهام با اشاره به اینکه چنین قوانینی بورس را قفل می‌کند، گفت: این تصور که کاهش دامن نوسان قیمت جلوی رشد قیمت سهام را می‌گیرد، تصور بسیار اشتباهی است، بر عکس در چنین وضعیتی حباب بازار بیشتر خواهد بود و اصلاحی نیز انجام نمی‌شود، در مقابل تنها رشد سرعت افزایش قیمت سهام شرکت‌ها کند خواهد شد، اما همچنان شاهد روند صعودی بورس خواهیم بود.

حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام با پیش‌بینی اینکه اگر مصوبه کاهش دامنه نوسان به دو درصد لغو نمی‌شد، صف‌های خرید میلیونی در روز شنبه شکل می‌گرفت، گفت: شما مطمئن باشید اگر این مصوبه اجرایی می‌شد نسبت عرضه به تقاضا به هیچ عنوان قابل قیاس نبود و صف‌های خرید طویلی را شاهد می‌بودیم که شکل می‌گرفت و این امر باعث می‌شد نقد شوندگی بورس کاهش یابد و معاملات نیز به اصطلاح قفل شود.

این کارشناس بورس با اشاره به اینکه تصویب قوانین خلق‌الساعه توسط مسئولان سازمان باعث ایجاد حباب قیمتی در بازار می شود، اظهارداشت: اگر می‌خواهیم بورس را منطقی کنیم باید به بازار عمق ببخشیم نه این که با تصمیمات نسنجیده مشکلات را بیشتر کنیم، در این رابطه می‌بایست تعداد عرضه‌های اولیه و نسبت سهام‌داری شناور نیز افزایش باید، تا بازار به سمت عمق بخشی و توسعه حرکت کند.

پیش‌بینی تحلیلگران تکنیکال از آینده بورس

تحلیل سهام

بیش از یک ماه از شروع روند کاهشی بازار سرمایه می‌گذرد و در این مدت هر چند تلاش‌های زیادی توسط سازمان بورس و مسوولان برای جلوگیری از این ریزش صورت گرفت و در برخی روزها نیز شاخص روند مثبتی را پشت سر گذاشت، اما در نهایت جو کلی بازار سرمایه منفی بود و امید می‌رفت که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال نه تنها این جو کمرنگ شود بلکه نشانه‌هایی از بهار در بازار سرمایه دمیده شود، اما افت دماسنج بازار به خصوص در هفته جاری این فرضیه را نقض کرد.

در این میان سوال مطرح‌شده این است که وضعیت دماسنج بازار سرمایه در روزهای آتی چگونه خواهد بود و آیا پایان سال خوشی در کارنامه بورس به ثبت خواهد رسید؟ برای پاسخ به این سوال و پیش‌بینی روند آتی بازار سرمایه نظر تکنیکالیست‌های بازار را در زمینه وضعیت آتی شاخص جویا شدیم؛ آنها معتقدند: افت‌های گذشته یک اصلاح تمام‌عیار برای شاخص بوده است؛ اصلاحی که به‌رغم تلاش‌های جدی سازمان بورس و مصاحبه‌های حمایتی مسوولان بازار هنوز هم نشانه‌های واضح و قدرتمندی از اتمام کامل آن به چشم نمی‌خورد. به طوری‌که در مجموع هنوز شاخص در مسیر اصلاح قرار دارد و کماکان این وضعیت تا مشاهده سیگنال‌های قیمتی و حجمی جدید ادامه خواهد داشت.

از طرفی دیگر در صورت شروع تمایلات خرید و موج افزایشی می‌توان انتظار داشت که خرید‌های جدید حداکثر قدرت رشد سه یا چهار هزار واحدی شاخص را داشته باشد و با استناد به درصد‌های فیبو با دید خوش‌بینانه محدوده 81 هزار و 300 واحدی (سقف پیشین) یا حداکثر 82 هزار واحدی (38 درصد فیبو) را برای شاخص شاهد باشیم.

اصلاح تمام عیار شاخص بورس

احسان حاجی از تحلیلگران تکنیکال بازار سرمایه معتقد است: بیش از یک ماه گذشته شاهد تشکیل کف‌های پی در پی و پایین‌تر از هم در شاخص کل بورس تهران بوده‌ایم؛ در دی‌ماه گذشته با رسیدن اولین خبر‌ها از مجلس در مورد لایحه بودجه کل کشور بازار عکس‌العمل منفی خود را آغاز کرد و در ادامه فروش‌های بی‌رویه سازمان خصوصی‌سازی چاشنی کار شد و شاخص را از دست یافتن به مرز 90 هزار واحدی باز داشت.

وی ادامه داد: با ادامه چنین وضعی کم کم تعداد معامله‌گرانی که امید خود را به شروع رشد مجدد بازار در کوتاه مدت از دست می‌دادند رو به افزایش رفت و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و ناچاری مدیران صندوق به عرضه سهام در بازار به‌منظور تامین نقدینگی واحد‌های ابطال شده باعث ایجاد یک چرخه (loop) منفی در بازار شد.

حاجی تصریح کرد: این وضعیت تاکنون افت بیش از 10 درصدی شاخص منجر شده و محدوده 77 هزار واحدی را برای شاخص رقم زده است.این تکنیکالیست در ادامه اظهاراتش با اشاره به نمودار شماره 1، گفت: با توجه به نمودار یادشده مشاهده می‌شود که روند حرکت شاخص در بازه ساعتی بوده که خط روند نزولی ترسیم شده قطع شده و بازار دوباره به این خط برگشته است (نوعی از Pull back). همچنین کاهش ارتفاع شمع‌های نزولی و واگرایی‌های ایجاد شده با نماگر MACD می‌تواند یک هشدار موقت و زود هنگام برای اتمام حرکت‌های ریزشی کوتاه مدت در بازار باشد.بنابر این می‌توان استنباط کرد که فشار عرضه‌ها در بازار رو به کاهش بوده و تمایلات خرید طی روز‌های آینده تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابر این در صورت صحت این سناریو یعنی شروع تمایلات خرید و موج افزایشی می‌توان انتظار داشت که خرید‌های جدید حداکثر قدرت رشد سه یا چهار هزار واحدی شاخص را داشته باشد و با استناد به درصد‌های فیبو با دید خوشبینانه محدوده 81 هزار و 300 واحدی (سقف پیشین) یا حداکثر 82 هزار واحدی (38 درصد فیبو) را برای شاخص شاهد باشیم.اما به عقیده حاجی با تغییر زاویه دید و کمی از دورتر نگاه کردن به بازار، نمودار شماره 2 را از مسیر حرکت شاخص طی یک سال گذشته خواهیم داشت.

این تکنیکالیست در ادامه اظهاراتش افزود: اصولا در بازار‌های مالی به افت بیش از 10 درصد می‌توان عنوان اصلاح را لقب داد؛ در بورس تهران نیز از 22 دی‌ماه گذشته ریزشی بیش از 15 درصد را در شاخص کل بازار تاکنون داشته‌ایم. وی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد بتوان قاطعانه افت‌های گذشته را یک اصلاح تمام عیار برای شاخص دانست؛ اصلاحی که به‌رغم تلاش‌های جدی سازمان بورس و مصاحبه‌های حمایتی مسوولان بازار هنوز هم نشانه‌های واضح و قدرتمندی از اتمام کامل آن به چشم نمی‌خورد.

حاجی خاطرنشان کرد: در زمان اصلاح نمودار، قیمت‌ها در بازار به حدی افت خواهد کرد تا یک ارزندگی واقعی را برای سرمایه‌گذاران و مشاهده‌کنندگان آن ایجاد کند.بنا به عقیده حاجی، تنها در چنین حالتی است که امکان ورود واقعی سرمایه و پول جدید به بازار وجود خواهد داشت.این تکنیکالیست در ادامه افزود: یکی از نواحی که از منظر روانی قیمت‌ها را ارزنده می‌سازد نزول 38 درصد از اوج قیمت قبلی است؛ با تطبیق این معیار با شاخص کل می‌بینیم که هنوز هم با ارزندگی قیمت‌ها فاصله زیادی داریم و در آینده احتمال شکست پی‌در‌پی کف‌های قبلی و افت‌های بیشتر دور از ذهن نیست.

حاجی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که قیمت‌ها به حدی برسد تا جذابیت ورود ایجاد کرده و اعتماد خدشه دار شده معامله‌گران بازار را به آنها برگردانند نمی‌توانیم منتظر برگشت شاخص و ورود نقدینگی جدید به بازار باشیم بنابراین با دید بلندمدت‌تر باید گفت که هنوز در مسیر اصلاح شاخص کل هستیم و کماکان این وضعیت تا مشاهده سیگنال‌های قیمتی و حجمی جدید ادامه خواهد داشت.

امیدواری به اتمام اصلاح

مهدی شهبازی، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری رادهشیار نیز براساس تحلیل تکنیکال موج شماری الیوت معتقد است: عدد شاخص در حرکت خود از سال 1387 قصد تشکیل یک 5 موجی صعودی دارد؛ موج 1 شاخص را از محدوده 8 هزار واحد به محدوده 26هزار واحد رساند، سپس شاخص کل بورس وارد موج 2 شد که به مدت حدود یکسال و نیم اصلاح زمانی و پیچیده‌ای را تجربه کرد. بالاخره از اواسط سال 1391 موج 3 صعودی و پرشتاب شروع شد که در این موج عدد شاخص از محدوده 23 هزار واحد به محدوده 89 هزار واحد رسید. با توجه به پیچیده و زمانبر بودن موج 2 اصلاحی انتظار می‌رفت که موج 4 پرشتابی در پیش داشته باشیم که همین اتفاق هم افتاد و شاخص کل از 89 هزار واحد وارد یک اصلاح پرشتاب شد.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه نوسانات شاخص معمولا از سهام کمتر است، بنابراین در موج‌های اصلاحی سطح فیبوناچی 23.6 درصد را می‌توان یک حمایت مهم تلقی کرد به طوری که در موج اصلاحی 2 شاخص هیچ گاه از این سطح پایین‌تر نیامده است. پس در موج اصلاحی 4 هم می‌توان این سطح را حمایت قوی شاخص اعلام کرد که در محدوده 74 هزار واحد قرار دارد.

شهبازی ادامه داد: در بررسی روند تحلیل شاخص مشاهده می‌شود که خط روند صعودی میان مدت شاخص برای بسیاری از سهامداران قوت قلبی بود، زیرا این خط بالاتر از سطح فیبوی 6/23 قرار داشت و گاه انتظار می‌رفت که شاخص را حمایت کند. عدد شاخص در نزدیکی این خط بود که اعمال محدودیت در عرضه و همچنین بستن نماد‌های گروه پتروشیمی، به صورت مصنوعی مانع از افت بیشتر شاخص از محدوده 78 هزار و 800 واحد شدند.

مدیر شرکت سرمایه‌گذاری رادهشیار در ادامه به بررسی وضعیت آتی شاخص از منظر تکنیکال پرداخت و گفت: با عبور شاخص از خط روند، تنها نقطه امید تحلیلگران تکنیکال دو اندیکاتور مکدی و آر‌اس‌ای هستند که نشانه‌هایی از واگرایی مثبت در آنها دیده می‌شود. اگر شاخص از این محدوده بازگردد و واگرایی تایید شود، می‌توان به اتمام اصلاح امیدوار بود ولی در غیر این صورت همان محدوده سطح فیبوناچی 23.6 درصد یعنی 74,000 واحد مهم‌ترین حمایت شاخص خواهد بود.

شهبازی در ادامه تصریح کرد: اگر فرض را بر افت شاخص تا 74‌هزار واحد گذاشته و شروع موج 5 صعودی را از آن محدوده در نظر بگیریم اهداف این موج محدوده 114 هزار و 139 هزار واحد خواهد بود که البته مقاومت‌هایی در 89 هزار و 100 هزار واحد در مقابل آن خواهد بود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

استراتژی لاک‌پشتی در بازار ابزارهای طلایی

سرمایه نگر

به گزارش سرمایه نگر ، جریان معاملات ابزارهای مالی-طلایی بورس‌کالا با حمایت از کاهش قیمت‌ها، انتظارات غالب اهالی این بازار را منفی ترسیم می‌کند، به گونه‌‌‌ای که شاهد دادوستد این اوراق با نرخی کمتر از بهای بنیادین آن هستیم؛ آن هم در شرایطی که حجم معاملات این اوراق با اختلاف بسیار کمی با متوسط ماهانه خود به ثبت رسید و از ورود معامله‌‌‌گران این بازار به پوسته سنگین محافظه‌‌‌کاری حکایت دارد.
حمایت از فرضیه ریزش نرخ در ابزارهای طلایی
واحدهای هر ۶صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا در حالی معاملات روز گذشته را سپری کردند که این اوراق همچون روزهای قبلی ماه بهمن، قرمزپوش شدند. افت بهای اونس جهانی طلا در کنار تکانه‌‌‌های منفی بهای ارز مخابره‌کننده دو سیگنال کاهشی به این بازار بودند که جهت‌گیری کلی دادوستد این اوراق را با ترسیم فضای بسیار محافظه‌کارانه، به سمت انتظارات منفی تورمی رقم زدند. تجربه نشان داده است که تکانه‌‌‌های ارزی می‌‌‌تواند اثری به‌مراتب پررنگ‌‌‌تر از تغییرات بهای جهانی اونس طلا بر این بازار داشته باشد، اما همگرایی نوسان کاهشی بهای آزاد ارز و اونس طلا همچون محرکی مضاعف، جریان معاملات این بازار را در محدوده منفی تثبیت کرده است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که متوسط فاصله دو نرخ پایانی و بهای ابطال واحدهای هر ۶صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا در معاملات روز گذشته (تا لحظه تنظیم این گزارش) به رقم منفی ۵۶/ ۰‌درصد رسید. این فاصله قیمتی طی روزهای گذشته نوسان محدودی را سپری کرده و به نوعی تعدیل شده است؛ اما با توجه به کاهش قیمت‌ها در این بازار در کنار پایین آمدن بهای ابطال واحدهای صندوق طلا می‌‌‌توان این میزان فاصله در محدوده منفی را همچنان بالا ارزیابی کرد و احتمال ریزش نرخ را محتمل دانست. البته هنوز نمی‌‌‌توان از ثبات بهای آزاد دلار در کانال ۲۷‌هزار تومانی با قطعیت صحبت کرد؛ چرا که این تعادل شکننده است و به عنوان یک متغیر اثرگذار و مهم در جریان معاملات ابزارهای طلایی این روزها تحت‌تاثیر سیگنال‌هایی قرار دارد که از مذاکرات برجام منعکس می‌شود. در حال حاضر که وقفه‌‌‌ای در این مذاکرات برای ورود به فاز نهایی ایجاد شده، معامله‌‌‌گران بازار ارز در کنار سایر بازارهای موازی همچون ابزارهای مالی-طلایی بورس‌کالا سعی دارند سطوح قیمتی را در محدوده فعلی و به دور از هر گونه معامله هیجانی حفظ کنند. نکته جالب توجه در این بازار به حجم معاملات مربوط می‌شود که نسبت به میانگین حجم ماه کاهش محسوسی را به ثبت رسانده است. می‌‌‌توان گفت این مطلب در تمامی نمادهای قابل معامله صندوق‎های طلای بورس‌کالا صدق می‌کند که باز هم به تبدیل این بازار به ترمینال نقدینگی تاکید دارد. به عبارت دقیق‌‌‌تر، کاهش مستمر حجم معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا با محوریت واحدهای صندوق طلا، آن هم در شرایطی که نمی‌‌‌توان با صراحت از خروج نقدینگی در این بازار صحبت کرد، تداعی‌کننده ریسک ابطال یک فرضیه بورسی بالای دادوستد این اوراق خواهد بود. در وضعیتی که نوسان نرخ در این بازار برای چند روز پیاپی منفی است، خروج حجم زیادی از دارایی‌‌‌های این بازار، افت قیمت‌ها را تشدید می‌کند؛ چرا که خریدار چندانی هم وجود ندارد. مصداق بارز این ادعا را می‌‌‌توان به استراتژی محافظه‌‌‌کارانه معامله‌‌‌گران نسبت داد که در عموم روزهای معاملاتی سعی کردند بهای پایانی اوراق را نزدیک به نرخ ابطال آنها حفظ کنند و تا جای ممکن از دادوستدهای هیجانی و مبتنی بر اخبار بدون پشتوانه رسمی پرهیز کنند.

توقف انتظارات در محدوده منفی
در بازار گواهی سپرده سکه طلا، به عنوان تشکیل‌دهنده بخش عمده دارایی پایه واحدهای صندوق‌های طلا نیز این انتظارات منفی به گونه‌‌‌ای برجسته شده که عموم نمادهای فعال این بازار نزدیک به ۳‌درصد پایین‌‌‌تر از بهای سکه فیزیکی در بازار آزاد معامله شدند. این روند در جریان معاملات روز گذشته برای چهارمین روز متوالی در همین محدوده تکرار شد و فرضیه حمایت از ریزش قیمت‌ها را بار دیگر به تصویر کشید. از آنجا که نرخ ابطال واحدهای صندوق طلا مبتنی بر تکانه‌‌‌های قیمت اوراق سپرده سکه طلا تعدیل می‌شود، نوسان کاهشی بهای ابطال یک فرضیه بورسی ابطال یک فرضیه بورسی گواهی سپرده، بر بازار صندوق طلا نیز اثرگذار است. از این رو روند کلی نوسان قیمتی در هر دوی این بازارها به سمت محدوده منفی همگرا شده است. بنابراین اگر بخواهیم ذهنیت غالب اهالی بازار ابزارهای طلایی بورس‌کالا را در کنار یکدیگر قرار دهیم، انتظارات تورمی نزدیک به ۵/ ۳‌درصد منفی ارزیابی می‌شود. این مطلب به معنی آن است که این افراد انتظار دارند حداقل در کوتاه‌مدت این مقدار ریزش نرخ را منطقی تلقی کنند که با توجه به رابطه علت و معلولی این بازار و سایر بازارهای موازی نظیر ارز و سکه، انتظار افت نرخ تا این محدوده برای سکه و دلار نیز بدیهی به نظر می‌رسد. مبتنی بر این داده‌ها، بهای انتظاری دلار آزاد نیز در کانال ۲۷‌هزار تومان درجا می‌‌‌زند؛ اما رقمی پایین‌‌‌تر از نرخ روز گذشته این بازار محاسبه شد که ترس از ریزش قیمت‌ها را به‌وضوح در بدنه معاملاتی اهالی این بازار نشان می‌دهد.

تکانه‌‌‌های کاهشی اونس‌طلا به دنبال اتخاذ سیاست‌‌‌ پولی انقباضی
قیمت طلا روز دوشنبه برای چهارمین بار متوالی کاهش یافت و به ۱۷۹۰دلار در هر اونس در لحظه تنظیم این گزارش رسید. این فلز گرانبها با تقویت ارزش دلار در پی به‌‌‌روزرسانی‌‌‌ سیاست‌های پولی اخیر از سوی فدرال‌رزرو، بزرگ‌ترین افت ماهانه خود از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون را تجربه کرد.

بانک مرکزی ایالات‌متحده هفته گذشته اعلام کرد که احتمالا نرخ بهره را در ماه مارس افزایش و به‌زودی ترازنامه خود را برای مبارزه با تورم، کاهش خواهد داد؛ به طوری که بازارها در سال‌جاری پنج افزایش نرخ بهره را تجربه خواهند کرد. طلا محافظی در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود؛ اما افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شمش‌‌‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد. همچنین شاخص دلار به بالاترین حد خود در ۱۸ماه گذشته رسیده و از این رو نگهداری شمش طلا را برای دارندگان آن گران‌تر کرده است. در واقع طلا یک سرمایه‌گذاری جذاب در دوره‌‌‌های عدم‌اطمینان سیاسی و اقتصادی است. نیمی از مصرف طلا در جهان در جواهرات، ۴۰‌درصد در سرمایه‌گذاری و ۱۰‌درصد در صنعت به کار می‌رود. در تازه‌‌‌‌‌‌ترین پیش‌بینی‌‌‌ها، کارشناسان بازارهای جهانی معتقدند، بهای هر اونس طلا حداقل در سه‌ماه پیش‌رو تا سقف ۱۸۱۵دلار معامله شود.

چین و هند دو مصرف‌کننده عمده طلا در دنیا به شمار می‌‌‌روند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا (WGC) در حالی که فروش جواهرات در هند تقریبا دو برابر شده و چشم‌‌‌انداز تقاضا همچنان افزایشی است، واردات طلا در این کشور نیز به بالاترین سطح در یک‌دهه گذشته رسید. به نظر می‌رسد تقاضای خرید طلا در این کشور پس از دو سال مجددا احیا شد؛ زیرا هندی‌‌‌ها با اطمینان از مهار ویروس کرونا سعی دارند، سطح تقاضای خود را به روزهای پیش از شیوع کرونا برسانند. بر اساس داده‌‌‌های این شورا، تقاضای طلا در هند در سه‌ماه منتهی به دسامبر به‌شدت افزایش یافت و واردات کل سال را بیش از دو برابر کرد و به حدود ۹۲۵ تن رساند که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ است. در مقابل به گفته شورای جهانی طلا، رونق تقاضای طلا در چین ممکن است در ابتدای سال‌جاری به دلیل محدودیت‌های ویروسی و رشد اقتصادی کندتر، با محدودیت مواجه شود.

طبق گزارش سه‌ماهه WCG، در حالی که تقاضا سال گذشته به دلیل بازگشایی مشاغل و کاهش شیوع کووید-۱۹ تا حد زیادی افزایش یافت، این احتمال وجود دارد که میزان مصرف در اوایل سال‌جاری به دنبال افزایش محدودیت‌های مرتبط با همه‎‌گیری سویه جدید ویروس کرونا و رشد ضعیف‌‌‌ اقتصاد به چالش کشیده شود. لوئیز استریت، تحلیلگر ارشد بازار WGC در لندن گفت: گفت‌‌‌وگوهای زیادی در مورد کاهش رشد اقتصادی چین وجود دارد. این عامل خطر کلیدی است؛ زیرا نرخ رشد و افزایش درآمد محرک اصلی تقاضا برای طلا هستند.

بنابراین به گفته شورای جهانی طلا، ثبات قیمت طلا در کانال فعلی یا ریزش بهای آن می‌‌‌تواند از خرید این فلز گرانبها حمایت کند. جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو این هفته افزایش نرخ بهره را در ماه مارس تایید کرد و مسیر افزایش‌‌‌های مکرر و بالقوه نرخ بهره را آن هم به میزانی بیشتر از حد انتظار تسهیل کرد. در مقابل، چین به محرک‌‌‌هایی روی آورده تا از اقتصاد خود در برابر رکود اموال گروه شرکت «اورگرند» چین، قرنطینه‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های بالاتر دریافت وام جهانی محافظت کند. WGC گفت: سرمایه‌گذاری معامله‌‌‌گران چینی در شمش طلا و سکه طی سال ۲۰۲۲ به دلیل کاهش بها، تورم مداوم و کاهش ارزش پول احتمالا خوب خواهد بود.

ابطال یک فرضیه بورسی

About
Platform

گفتگو با روزبه شریعتی ، مدیر واحد معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
بازاری سبز در سایه ابطال یک فرضیه بورسی کاهش تنش های سیاسی
نماد ها: #شپنا #رتاپ #شاوان #وپارس #ثنوسا #وپترو #پترول #اخابر

کارگزاری اقتصاد بیدار

گفتگو با روزبه شریعتی ، مدیر واحد معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
ماراتون بدون توقف بازار سرمایه
نماد ها: #ودی #رمپنا #وغدیر #وپارس #غپینو #چکاپا #جم_پیلن #اخابر #های_وب

کارگزاری اقتصاد بیدار

گفتگو با حمید مرتضی کوشکی ، مدیر تحلیل کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
بررسی روند بازار در ۸ مهر ماه
تک سهم ها:#همراه #پارسان #اخابر

#بیدارنامه

کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh

گفتگو با گلناز میرسلیمانی ، تحلیل گر کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
بررسی کلی بازار در ۱۰ مهر ماه

#بیدارنامه

کارگزاری اقتصاد بیدار

بررسی چشم انداز بازار از نگاه تحلیل‌گران
معرفی سهم باپتانسیل تا پایان سال

💢سایه بودجه که در چند ماه گذشته، بر سر بازار سرمایه بود، با ارائه این مهم به مجلس به پایان رسید. البته نکته حایز اهمیت سبزپوشی و رکوردزنی تاریخی شاخص در روز ارائه بودجه بود.
در این گزارش برای پیش‌بینی بهتر بورس در نیمه دوم سال، #چشم‌انداز_بورس را از نگاه کارشناسان بورسی برای پنجمین هفته متوالی در خصوص #صنعت_پیشرو و #سهام_باپتانسیل رشد بالا بررسی کرده‌ایم.

❇️این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خریدو فروش نمی باشد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت)


کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh

💢 اخابر از جمله سهم هایی است که تصور می‌کنیم به لحاظ تلفیقی حداقل 800 ريال سود بسازد. همچنین زمین‌های موجود در ترازنامه سال 1379 رقمی نزدیک به ترازنامه سال 1398 است در حالی که شاخص قیمت کلنگی و زمین 36 برابر طی این 20 سال رشد کرده است.

🔵از‌این جهت اگر اراده‌ای بر تجدید ارزیابی باشد اخابر 1000درصد از‌این ناحیه تجدید خواهد داشت البته این فقط یک فرضیه است و ما هیچ اطلاعی نداریم که چنین پروسه ای در جریان است یا نه.

🔴با این اوصاف از آنجاییکه eps تلفیقی نسبت به قیمت در نقطه منطقی قرار دارد می‌توان گفت اگر اخابر تجدید بدهد، بازدهی قیمتی بسیار مطلوب ارائه می‌کند.


خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

بررسی چشم انداز بازار از نگاه تحلیل‌گران
**🔴معرفی سهم باپتانسیل تا پایان سال**

💢 بازار در روزهای اخیر به ابلاغیه‌های شبانه سازمان بورس، شایعه اسعفای مدیریت سازمان و کاهش چشم‌گیر نرخ نفت جهانی واکنش منفی بسیاری نشان داد. با این اوصاف در این گزارش برای پیش‌بینی بهتر بورس در روزهای پایانی سال، #چشم‌انداز_بورس را از نگاه کارشناسان بورسی در خصوص #صنعت_پیشرو و #سهام_باپتانسیل رشد بالا بررسی کرده‌ایم.

❇️این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خریدو فروش نمی باشد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت)


خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

بررسی بورس در هفته‌ای که گذشت
💢صف خریدهای بی‌عرضه

شاخص کل 14 اسفندماه 555هزار واحد را به‌عنوان یک قله فتح کرد و پس‌ازآن تا 494هزار واحد اصلاح کرد. تقریباً انتظار شکست سقف قبلی در کوتاه‌مدت به‌هیچ‌عنوان وجود نداشت اما ورود نقدینگی توسط حقیقی‌ها و تضعیف حقوقی‌ها در جهت فروش، فضایی فراهم کرد تا روز چهارشنبه شاخص کل به بالای 597هزار واحد برسد.

💢ارزش معاملات خرد به بالای 10هزار میلیارد تومان رسید

نفت، کرونا، قیمت‌های جهانی، تغییرات قوانین و عرضه حقوقی‌ها، هیچ‌کدام در مسیر صعودی شاخص اثری ندارد. ارزش معاملات خرد به بالای 10هزار میلیارد تومان رسیده و روزانه 500میلیارد تومان تا 1000میلیارد تومان ورودی نقدینگی حقیقی ثبت می‌شود.
جریاناتی همچون عرضه اولیه‌های بالای 100میلیارد تومان که روزی باعث منفی شدن یک‌هفته‌ای بازار می‌شد به خاطره‌ها پیوسته و حالا در عرضه اولیه 2000میلیارد تومانی، سهم هر کد تنها 980هزار تومان است!

💢عرضه‌اولیه‌ها دیگر ترمز بازار را نمیکشد

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه به عدد دو میلیون نزدیک شده و این مسئله آثار بااهمیتی دارد. وقتی یک شرکت عرضه اولیه می‌شود ابتدا منجر به تزریق نقدینگی به سهامدار عمده خارج بورس می‌گردد و به‌نوعی خروج پول است اما در بلندمدت این شرکت برای مدت نامحدود به فعالان بازار DPS می‌دهد لذا یک‌بار خروج پول و بیشمار ورود پول در بلندمدت پدید می‌آورد. ضمناً پس‌ازآنکه شرکت تازه‌وارد متعادل گردد، چرخش نقدینگی از سمت فروشندگان عرضه اولیه و خرید سهام دیگر، حجم معاملات را بالا می‌برد لذا برخلاف سال‌های قبل که عرضه اولیه‌های بزرگ، ترمز بازار بودند، حالا عرضه اولیه‌ها هرچقدر بزرگ‌تر شوند، به دلیل رشد حجم معاملات، میزان هیجان را افزایش می‌دهند!

💢صف خریدهای بی‌عرضه

تغییرات قوانین در خصوص توقف نمادها بعد از رشد 20درصد و 50درصد هرچند ذهن اهالی بازار را مشغول می‌کند اما درروند کلی بازار تغییر ایجاد نخواهد کرد. روز چهارشنبه 3 درصد مردم ایران پای سیستم‌های معاملاتی آنلاین بوده‌اند و نسبت به خرید صبا اقدام کرده‌اند. تعداد فعالان بازار ازیک‌طرف به‌شدت رشد کرده و از طرف دیگر فروشنده‌های حقوقی بالقوه، فعل فروش را تا حد زیادی انجام داده‌اند. در نمادهای بزرگی همچون#فولاد_مبارکه، #رمپنا، #حکشتی، #اخابر و نظایر آن، مشاهده می‌شود که قیمت‌ها هرچه بالاتر می‌رود، فروشنده حقوقی تضعیف می‌گردد. علت این است که حقوقی فروشنده منابع را از بازار خارج می‌کند و سایر حقوقی‌ها نیز عملاً در شرکت‌های بزرگ فروشنده نیستند، لذا درحالی‌که نرخ دلار طی روز چهارشنبه نزولی بود، قیمت جهانی و کرونا باخبرهای مثبتی همراه نبود اما فولاد مبارکه صف خریدی بی‌عرضه داشت!

💢سقوطی در کار نیست

اینکه فضاپیمای بورس تا چه ارتفاعی بالا برود، مشخص نیست. اساساً رفتار آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما تقریباً به این اطمینان رسیده‌یم که سقوطی در کار نیست لذا با شعار "از ترس مرگ، خودکشی نمی‌کنیم" در بازار مانده‌ایم. همچنان سیاست سرمایه‌گذاری باید تنوع‌بخشی از پرتفو باشد. نقدینگی بازار آن‌قدر قوی و مواج است که به هر ساحلی می‌رسد لذا نباید با این تصور که شرکتی بسیار بزرگ است و حرکت نمی‌کند، از خرید آن پرهیز شود.

💢پرتفوی خود را اصلاح کنید

برخی ابطال یک فرضیه بورسی شرکت‌های بزرگ گزارش محور نیستند، لذا باید آنها در نقاط مناسب خریداری کرد. نقطه مناسب عمدتاً جایی است که شرکت برای مدتی در آن ساکن بوده و درواقع قیمت اساساً مهم نیست. تعادل قیمتی در یک محدوده برای چند روز باعث می‌شود تا خریداران جدید جسارت ورود به سهام را پیدا کنند. برخی دیگر از شرکت‌ها گزارش محور هستند و بازار به eps آنها توجه میکند لذا اگر کاهش قیمت نفت آسیب جدی به سودآوری آن شرکتها وارد کرده و یا #کرونا به‌طور کامل مقدار فروش را تحت تأثیر قرار داده ترجیحاً نسبت به فروش آن سهام و خرید شرکتهایی که میتوانند گزارش امیدوارکننده‌تری بدهند بایستی اقدام کرد.


خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.