نسبت های موج چهارم


در اینجا فرض ما این است که خواننده‌ی این مقاله با امواج الیوت آشنایی کافی را دارد. در ادامه به موج شماری شاخص کل بورس در طی 30 سال گذشته خواهیم پرداخت. سهم شناس

بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک ها در حال مدیریت است / کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به 6٫1 درصد

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب روزنامه جهان صنعت تحت عنوان «پوپولیسم رییسی و تله اقتصاد گلدکوئستی» توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است: - " بانک مرکزی اعلام کرد: نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی که در سال های اخیر کمتر از 10 درصد بود در پایان سال 1400 به 6.

1 درصد کاهش یافت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب روزنامه جهان صنعت تحت عنوان پوپولیسم رییسی و تله اقتصاد گلدکوئستی توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است:در خصوص رقابت بانک ها با یکدیگر برای پرداخت سود بیشتر لازم به توضیح است، بر اساس بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 28/4/1399، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، با سررسید یک سال 16 درصد و با سررسید دو سال 18 درصد تعیین شده است که تا کنون تغییری در آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

همچنین، انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور از طریق الزام بانک ها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار همواره در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است و همان طور که معاون محترم نظارت در مصاحبه خود در چهارم مهرماه سال جاری تاکید کردند، رعایت نرخ سود سپرده ها از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گرفته و با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به بانک ها در هشتم شهریورماه سال جاری در خصوص بانک ها و مؤسسات اعتباری که از نرخ های مصوب تخطی نمایند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک ها اعمال می گردد.

ضمن آنکه تحولات رخ داده در اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری می تواند متاثر از عوامل مدیریتی و حکمرانی هر بانک شامل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک نقدینگی، نوع مالکیت بانک، ترکیب دارایی های نقد و غیر نقد بانک، درجه تمرکز سپرده ها و عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت بانک نظیر تکالیف دولتی به آن بانک، ریسک ها و نااطمینانی های کلان باشد؛ لذا نمی توان افزایش اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری را صرفاً به یک عامل نسبت داد و دلیل واحدی را برای اضافه برداشت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری بدون توجه به مولفه های فوق الذکر که ممکن است برای هر بانک متفاوت باشد، در نظر گرفت.

لازم به اشاره است عمده رقابت بانک ها و موسسات اعتباری برای نرخ سود بالاتر در دوره دولت یازدهم به دلیل نرخ سود بالای سپرده ها در موسسات مالی غیرمجاز بوده است که با ساماندهی و تعیین تکلیف نسبت های موج چهارم موسسات مذکور در سال های اخیر توسط بانک مرکزی این موضوع تا حدود قابل ملاحظه ای منتفی شده است.

در خصوص افزایش اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری در ماه های اخیر و مقایسه آن با سال های گذشته لازم به توضیح است، در دولت گذشته پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه قرار داشته است.

از طرف دیگر دولت منابع به دست آمده از تنخواه گردان خزانه را استفاده (خرج) کرده که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بین بانکی وارد شده است.

از این رو، تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانک ها، به صورت افزایش حجم بازار بین بانکی، کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی و نهایتاً کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تجلی یافته است.

لیکن دولت سیزدهم جهت پوشش کسری بودجه ضمن اتخاذ اقداماتی در خصوص مدیریت منابع و مصارف بودجه نظیر اتکا به منابع سپرده ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نموده است.

روشن است که در مراحل اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، ممکن است به کاهش منابع در بازار بین بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی منجر شود.

لیکن انتظار می رود با مدیریت نقدینگی از سوی بانک ها و همچنین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، ضمن اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی های بانک ها، اضافه برداشت آن ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

ضمن آنکه بررسی رفتار بانک ها نشان می دهد بخش عمده اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه ای و حاکمیت شرکتی آن ها می باشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری مشکل دار در دست اقدام دارد.

در خصوص یارانه زدایی های شدید و احتمال آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانک ها لازم به اشاره است که دولت سیزدهم در چارچوب اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی اقدام به اصلاح قیمتی در اردیبهشت ماه کرد و هم زمان با بازتوزیع یارانه ها به اقشار آسیب پذیر در صدد جبران زیان رفاهی ناشی از اجرای این سیاست و بهبود وضعیت رفاهی دهک های پایین درآمدی بوده است.

کما اینکه آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها بعد از دو ماه تقریباً تخلیه شده، به طوری که نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از 10٫6 درصد در پایان خردادماه 1401 به 2٫4 درصد در پایان مردادماه 1401 کاهش یافته است.

ضمن آنکه دولت سیزدهم به هیچ عنوان سیاست انقباضی در پیش نگرفته و همواره حمایت از تولید و اشتغال را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که از جمله اقدامات در این زمینه می توان به رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی، اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه های تأمین مالی نسبت های موج چهارم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و توسعه ابزار های تأمین مالی زنجیره ای نظیر اوراق گام اشاره نمود.

در خصوص استفاده از نسبت تسهیلات به سپرده ها برای بررسی توان بانک ها در پرداخت سود نیز لازم به توضیح است، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها یکی از شاخص های نشان دهنده توازن میان تجهیز و تخصیص منابع است که سطح مطلوب آن کارایی و عملکرد قابل قبول بانک ها در زمینه واسطه گری مالی به شکل تجهیز سپرده ها و تخصیص آن ها به اقتصاد کشور را نشان می دهد.

بالا بودن این نسبت از حد قابل قبول حاکی از فشار مضاعف بر منابع سپرده ای بانک ها جهت تامین مالی و پایین بودن نسبت مذکور بیانگر عدم وجود موقعیت های کافی برای وام دهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل وجود ریسک های موجود در وام دهی و یا وجود سایر فعالیت های سودآورتر است.

لذا، پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده ها به معنای وضعیت نامناسب بانک ها در پرداخت سود نبوده و عموماً عملکرد بانک ها در زمینه واسطه گری مالی به شکل تجهیز سپرده ها و تخصیص آن ها را نمایش می دهد.

در مورد نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده ها نیز لازم به اشاره است که اولاً متغیر سپرده ها در نسبت مذکور عموماً با کسر منابع مسدود بانک ها (شامل سپرده قانونی و موجودی نقد بانک ها) لحاظ می گردد.

ضمن آنکه نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی در سال های اخیر کمتر از ده درصد بوده (معادل 6٫1 درصد در پایان سال 1400) و حتی با حذف تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی باز هم نسبت تسهیلات جاری به سپرده ها بالاتر از 50 درصد برای کلیه گروه های بانکی به دست می آید.

همچنین برای حذف تاثیر رفتار دولت و مطالبات معوق دولتی در محاسبه نسبت مذکور می توان از سپرده های بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود سال های آتی) استفاده کرد که باز هم برای کلیه گروه های بانکی بالاتر از 50 درصد خواهد بود.

نسبت های موج چهارم

آلبوم تصاویر

رژیم آنلاین

همسان گزینی

جشنواره دانش آموزی

وضعیت آب و هوا

جریان موج سوم چیست؟

کسب اطلاعات و آگاهی نسبت به آینده،از ملزوماتی است که برای هر انسان متفکر و هدفمند وجود دارد. به درستی که در دنیای امروز کسانی موفق ترند که با داشتن معلومات نسبت به آینده حرکت می کنند.

تافلر نویسنده و فیلسوف مشهور آمریکایی، نسبت به این موضوع اهمیت خاصی قائل است و اینطور بیان می کند که باید دانش آموزان را وادار کنیم تا درباره آینده به نوشتن انشا بپردازند.

شاید این تاکید تافلر به این خاطر است که به خوبی می داند کسانی که نسبت به آینده شان ذهنی کنجکاوانه و درگیر داشته باشند،می توانند به مدیریت اوضاع خود بپردازند. کسانی که امروز به مهندسی دنیا مشغولند همان افرادی هستند که دائما ترسیمی از آینده در ذهن دارند و به این ترتیب افکار را هدایت می کنند.

آیا تا کنون به این مسئله فکر کرده اید که فردای ما توسط نظریه پردازان و نویسندگان،چطور تعریف شده است؟

بهتر است باور کنیم که این موضوع یک قضیه کاملا جدی است.در تمامی زمینه ها ممکن است تغییراتی رخ دهد.مهمتر از همه در بعد فرهنگی و اخلاقی است که حیطه تاثیر گذاری در آن می تواند فراگیر باشد.

در دوران کنونی سخن از پایان جهان مطرح است.بهتر است با نگرشی همه بعدی به این موضوع توجه کنیم و بدانیم در شرایط فعلی همه پدیده ها به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند. یعنی به طور مثال میان فوتبال و سیاست و جهانی شدن ارتباطی پیچیده و عجیب وجود دارد که شاید اذهان عموم مردم از ان بی خبر باشد. پس باید بدانیم و در جستجوی یافتن ارتباط میان پدیده های عجیب و رنگارنگی که هر روز در دنیای ما رخ می دهند،باشیم.

در دنیای فعلی یک تئوری 3جانبه وجود دارد که بسیاری از پدیده ها با این تئوری ها توجیه می شوند.

اولین تئوری موج سوم است که تقریبا قدیمی تر است و بعد از ان تئوری پایان تاریخ است و سپس تئوری جنگ تمدن ها که نسبتا جدید است.در واقع می توان اینطور بیان کرد که این تئوری ها در سطح جهانی از شهرت بالایی برخوردارند و حرف و سخن درباره آنها بسیار است.

یكی از بارزترین نشانه های موج سوم حذف منشی ها در ادارات،به دلیل مكانیزه شدن كارها می باشد.

تئوری موج سوم توسط اوین تافلر،تئوری پایان تاریخ توسط فرانسیس فوکویاما و تئوری جنگ تمدن ها توسط ساموئل هانتیگتون مطرح شده است.

تافلر در اثر مشهور خود با عنوان موج سوم،ابتدا به تعریفی از موج اول و دوم می پردازد و سپس مقصود از موج سوم را مطرح می کند. او اینطور بیان می کند:

در موج سوم ساعت كاری شناور وانعطاف پذیرخواهد بود تا كارمندان بتوانند برای زندگی خود بهتر برنامه ریزی نمایند.

در موج سوم افزایش كار به صورت نیمه وقت و شبانه خواهد بود. در حقیقت زمان در موج سوم دچار انبوه زدایی می گردد.

البته انبوه زدایی زمان باعث تشدید تنهایی و انزوای اجتماعی می گردد و شخص باید برای دیدار دوستان خود برنامه ریزی كند.

در موج سوم افراد بیشتر مایل به حفظ شخصیت فردی شان می باشند و تكنولوژی نیز در این راستا عمل می کند.مانند لوازم صوتی و تصویری كه می توان توسط آنها برنامه های مورد علاقه را انتخاب كرد.

كامپیوترایجادامكان ارتباطات همزمان وغیرهمزمان ودسترسی به اطلاعات را انجام میدهد.

در موج دوم ماشینها همزمان بودند و انسان به قابلیتهای ماشین وابسته بود ولی در موج سوم شاهد جداسازی زمانی ماشین ها هستیم.كامپیوتر یك زمان سنج دقیق می باشد. بنابراین واژه های جدیدی مانند وقت واقعی برای تنظیم سرعت جامعه تعریف می شوند.

سخنان تافلر در تعریف مختصات جریانی به نام موج سوم،بحثی مفصل و طولانی است و مجال بسیار می طلبد تا بتوان به تحلیل و تجزیه کامل آن پرداخت.آنچه از بیان این عبارات به دست می آید تاملی است در ارتباط با اینکه در دنیایی که در آن زندگی می کنیم چه اتفاقی در حال وقوع است؟همانطور که در ابتدای این نوشتار بیان شد مهم این است که نسبت به آنچه در حال وقوع است و آنچه که احتمال وقوع آن در آینده وجود دارد،به تفکر و تامل بپردازیم و این موضوع را به عنوان یک دغدغه ذهنی به همراه داشته باشیم و فرزندانمان را نیز به داشتن این دغدغه تشویق کنیم که همین امر موجب می شود تا برای آینده بیندیشند و برنامه ریزی کنند.

فراموش نکنیم که طرح موضوعاتی همچون پایان تاریخ،آخرالزمان و برخورد تمدنها بی دلیل نبوده و نخواهد بود. در پس تمامی این عبارات معانی انبوهی نهفته که هر یک می توانند به نوعی حوادث روزگار ما را توجیه کنند.

مسئله مهم اینجاست که دنیای امروز به سمت کسب اطلاعات و آگاهی از آینده در حرکت است. کسانی می توانند در این مسیر حرکت کنند که سرگرمی ها و ابزار تفنن و لافکری، آنان را به خود مشغول نکند. البته نباید از این نکته غفلت کنیم که ابزار تفنن و لذت برای این تولید شده اند که عده بسیاری را دچار بی خبری و غفلت سازند.پس آنچه مهم است ایجاد دغدغه در اذهان و مدیریت کردن حال و آینده زندگی مان است.

روحانی: برای اینکه دچار موج چهارم کرونا نشویم، همه باید مراعات کنیم / این روزها، روزهای حساس‌تری نسبت به دو، سه ماه پیش است

رییس‌جمهوری گفت: حتی اگر دچار موج چهارم نشویم و شرایط عادی و آبی باشد، همه باید مراعات کنند. عید امسال مشابه عید پارسال است و باید بیشتر مراقبت کنیم.

روحانی: برای اینکه دچار موج چهارم کرونا نشویم، همه باید مراعات کنیم / این روزها، روزهای حساس‌تری نسبت به دو، سه ماه پیش است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» صبح امروز در نشست ستاد ملی کرونا با اشاره به سالروز وفات حضرت زینب (س) گفت: پرستاران ما در سراسر کشور یکی از افتخارات‌شان این است که راه و مسیر حضرت زینب کبری (س) را انتخاب کنند. در یک سال که گذشت، روزهای بسیار سختی بود، بار سنگینی بر دوش آنها بود و کار بسیار مهمی انجام دادند.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره از خادمان خود تقدیر و تشکر کرده و از خدمتگزاران صحنه مدافعان سلامت نیز همواره تشکر می‌کند، اظهار داشت: این روزها، روزهای حساس‌تری نسبت به دو، سه ماه پیش است زیرا هم مردم در جنبش اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی هستند، یعنی نظافت و تمیز کردن بیشتر مربوط به این ایام است و هم جنب و جوش خرید و تردد وجود دارد. تماس‌ها بیشتر است و ممکن است فاصله‌گذاری‌ها کمتر رعایت شود و این مسئله، آثار بیشتری دارد یعنی ممکن است یکی، دو هفته بعد آثار آن را شاهد باشیم.

روحانی با بیان اینکه همه دوست داریم شب عید، شب‌های آرامی برای مردم باشد و مردم بتوانند در چارچوب همه رسومات و سنت‌هایی که بوده – البته نه به شکل سابق – را برگزار کنند، تصریح کرد: حتی اگر دچار موج چهارم نباشیم و شرایط عادی و آبی باشد، همه باید مراعات کنند. عید امسال مشابه عید پارسال است و باید بیشتر مراقبت کنیم.

وی با بیان اینکه پارسال می‌گفتیم از ویروس ووهان چه کنیم، الان می‌گوییم به پناه ویروس ووهان برویم تا ویروس انگلیسی نیاید، خاطرنشان کرد: شرایط سخت‌تر شده است. مردم در این مدت لطف کرده و همکاری کردند. مراودات کمتر شود و با مراعات بیشتر رفتار کنیم و در ایام نوروز مراقبت‌های بیشتری داشته باشیم.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 57 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس چهار جغرافیا یازدهم

درس ناهمواری‌ها و اشکال زمین بدین شرح است:

1-سنگ کره (لیتوسفر) چیست؟

سنگ کره بخش خارجی زمین است که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است. این بخش شامل قاره ها و کف و بستر دریاها و اقیانوس هاست.

2-چهار ناهمواری اصلی و عمده سطح زمین رانام ببرید.

فلات-کوه – رشته کوه- تپه

3-فلات چیست؟

فلات ها، سرزمین های مرتفع و نسبتاً همواری هستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره های آن ها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود. برخی فلات ها وسیع و برخی کم وسعت اند.

4-کوه و رشته کوه را تعریف کنید.

کوه ناهمواری برجسته و مرتفعی است که معمولاً دامنه های تند و قله برجسته دارد. مجموعه ای از کوه ها که به شکل نواری در کنارهم قرار گرفته اند، رشته کوه را به وجود می آورند؛ مانند رشته کوه های عظیم هیمالیا، آندها، راکی، آلپ، البرز و زاگرس.

5- فلات وکوه را باهم مقایسه کنید.

فلات ها و کوه ها هر دو مرتفع اند اما کوه دارای قله است و هرچه به سمت نوک آن می رویم، باریک تر می شود اما فلات مرتفع ونسبتاً مسطح است.

6-تپه را تعریف کنید.

تپه ها نسبت به کوه ها ارتفاع کم تری نسبت های موج چهارم دارند اما از نواحی پیرامون خود بلندترند.

7-چگونگی محاسبه ارتفاع کوه ها و تپه ها را توضیح دهید.

ارتفاع کوه ها و تپه ها و سایر عوارض سطح زمین را نسبت به سطح دریا (سطح متوسط آب های آزاد) محاسبه می کنند.

8-میزان ارتفاع کوه ها و تپه ها را بنویسید.

در برخی منابع، ارتفاع کوه ها بیش تر از 600متر(حدود 200پا) و تپه ها کمتر از 600متر در نظر گرفته شده است. در برخی منابع دیگر، ارتفاع تپه ها 200تا 300متر ذکر شده است.

9-دشت را تعریف کنید.

دشت ها سرزمین هایی پست و نسبتاًهموارند که در میان کوه ها یا درکنار سواحل و یا میان فلات ها و کف دره ها قرارگرفته اند.

10-اهمیت دشت را بنویسید.

دشت هانواحی عمده سکونت، زندگی و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهند.

11-چرا اشکال مختلف ناهمواری در سطح زمین پدید می آید؟

عوامل درونی که موجب پیدایش کوه ها می شوند و عوامل بیرونی که دراثرآن ناهواری ها دچارفرسایش می شوند.

12-برطبق نظریه زمین ساخت ورقه ای یا صفحه ای کوه ها چگونه ایجاد شده اند؟

پوسته زمین به قطعات بزرگی تقسیم شده است. این ورقه ها (پوسته و گوشته فوقانی) روی بخش خمیری شکل گوشته به آرامی حرکت می کنند.

ورقه ها از هم دور یا به هم نزدیک می شوند، به هم برخورد می کنند و یا در امتداد هم می لغزند. نتایج حرکت این ورقه ها طی میلیون هاسال، ایجاد چین خوردگی ها، رشته کوه ها، شکست ها (گسلها وشکاف ها) و پیدایش کوه های آتشفشانی است.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم

13-مهم ترین عوامل تغییرچهره زمین چیست؟

هوازدگی و فرسایش

14- هوازدگی را تعریف کنید.

هوازدگی عبارت است از فرایندی که طی آن، سنگ ها خرد و متلاشی و تجزیه می شوند.

15- هوازدگی شیمیایی را تعریف کنید.

در هوازدگی شیمیایی، ساختمان کانی ها و ترکیب شیمیایی سنگ ها نیز تغییر می کند.

16- عوامل مهم هوازدگی شیمیایی را نام ببرید.

17- هوازدگی زیستی را تعریف کنید.

فعالیت های موجودات زنده، یعنی گیاهان و جانوران، موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در سنگ ها می شود؛ برای مثال، رشد ریشه درختان یا ایجادحفره های زیرزمینی توسط جانداران حفار، مانند موش هاو موریانه ها، باعث خردشدن سنگ ها می شود.

18- سرعت هوازدگی در سنگ ها به چه عواملی بستگی دارد؟

جنس سنگ ها، نوع آب و هوا و زمان

19- فرسایش را تعریف کنید.

فرسایش عبارت است از جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جایی آنها توسط عوامل مختلف چون آب و باد

20-سه مرحله فرسایش را نام ببرید.

1ــ کنده شدن مواد از جای خود (حفر،)

3ــ رسوب گذاری یا انباشته شدن مواد در مکان های دیگر

21-عوامل فرسایش را نام ببرید.

آب های جاری-یخچال ها-باد-امواج دریا-انسان

22-نقش رودها درفرسایش کره زمین را بنویسید.

رودها به طور مداوم در حال حرکت بر سطح زمین اند. آنها ذرات کوچک و بزرگ را از بستر و کناره های خود جدا می کنند و به مکان های دیگر انتقال می دهند. این مواد در جاهایی که سرعت رود کم می شود، روی هم انباشته می شوند.

بر اثر طغیان رودها و وقوع سیلاب ها نیز حجم عظیمی از رسوبات جابه جا و در زمین های پیرامون پخش می شود.

23-نقش یخچال هارا در فرسایش کره زمین را بنویسید.

یخچال ها توده های بزرگ یخ هستند که بر اثر انباشته و فشرده شدن برف طی هزاران سال در نواحی قطبی یا بسیارسرد به وجود آمده اند و بر اثر نیروی جاذبه، به آرامی از نواحی بلند به سمت نواحی پست تر حرکت می کنند. یخچال ها، در مسیر خود سنگ ها را از جا می کنند و با خود می برند.

24-نقش باد را در فرسایش کره زمین را بنویسید.

باد به ویژه در بیابان ها، موادی چون خاک و ماسه و شن را از زمین می کننَد و تا مسافتهای دور می برد. بادها ذرات ماسه را به سطوح مختلف سنگ ها می کوبند و آن ها را می سایند.

25-نقش امواج دریارا در فرسایش کره زمین را بنویسید.

نواحی ساحلی به طور دائم درمعرض هجوم و سایش امواج دریا قرار دارند. در زمان هایی که دریا طوفانی است، گاهی صخره ها و کناره های ساحل با سنگینی چند تن آب روبه رو می شوند. جریان های دریایی اقیانوس ها نیز رسوبات را با خود حمل و در مکان های مختلف رسوبگذاری می کنند.

26- نقش انسان و فعالیت های انسان را در فرسایش کره زمین را بنویسید.

فعالیتهای انسان در بهره ٔ برداری از محیط طبیعی موجب تغییر پوسته زمین و کندن و حمل و جابه جایی سنگ ها و خاک ها در مکان های مختلف می شود؛ برای مثال، حفر معدن و تونل، ایجاد جاده ها، ساختن سدها و منحرف کردن مسیر رودها، شخم زدن زمین و از بین بردن پوشش گیاهی، تغییرات زیادی در پوسته زمین ایجاد می کنند.

27- عوامل پیدایش وتغییر کوه ها را بنویسید.

فعالیت های مربوط به تکتونیک ورقه ای از طریق ایجاد چین خوردگی ها، گسل ها یا بالا آمدن مواد مذاب و شکل گیری آتش فشان، کوه ها را به وجود می آورند. سپس، هوازدگی و فرسایش کوه ها را تغییرمی دهند.

28- عوامل مهم هوازدگی فیزیکی درکوهستان ها را بنویسید.

تغییرات دمای شب و روز و یخ بستن آب در شکاف ها و درزها

29- دوعامل مهم فرسایش درکوهستان ها را بنویسید.

آب های جاری و یخچال ها

30- دره های Vشکل چیست؟

دره های Vشکل معمولاً بر اثر جریان آب رودها و فرسایش آبی، شکل می گیرند نسبت های موج چهارم و علت این که آن ها را با حرف Vنام گذاری کرده انداین است که دامنه های تنگ و پرشیب دارند.

image 38

31- نحوه پیدایش یخچال های کوهستانی را بنویسید.

در برخی کوهستان ها برف و یخ دائمی وجود دارد. وقتی بارش برف بیش از میزان ذوب آن در سال باشد، برف های اضافی طی سالیان دراز انباشته و متراکم می شوند و ضخامت آنها افزایش می یابد ویخچال ها را پدید می آورند.

32- مورن یا یخ رفت را تعریف کنید.

به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند، «مورن یا یخ ُرفت» می گویند.

image 39

33- علل تشکیل دره های Uشکل چیست؟

دره های Uشکل معمولاً بر اثر فرسایش یخچالی طی هزاران سال پدید آمده اند.

34- اشکال «کارستی» (Karstic) چیست؟

در برخی نواحی کوهستانی ای که سنگ ها قابلیت حل شدن در آب را داشته باشند، مانند سنگ های آهکی و نظایر آن، آب های جاری با نفوذ به زیرزمین از طریق درزها و شکاف ها و حل کردن سنگ ها در خود، پدیده های فرسایشی چون غارهای طبیعی و چشمه های آهکی پدید می َ آورند که در اصطلاح به آنها اشکال «کارستی» (Karstic)گفته می شود.

image 40

35- معنی کارست و نقش آن درانحلال بعضی سنگ ها را توضیح دهید.

طورکلی، «کارست» پدیده خوردگی و انحلال سنگ های آهکی است. آب هایی که با دی اکسیدکربن و نسبت های موج چهارم هوا ترکیب می شوند، اسیدکربنیک تولید می کنند و با حل کردن آهک و گچ در خودمی توانند موجب خوردگی و انحلال سنگ ها شوند.

36-مهمترین اشکال کارستی درایران را نام ببرید.

اشکال کارستی به ویژه در کوه های زاگرس زیاد است و همچنین غارهای علی صدر همدان و کَتله خور زنجان.

37- عامل مهم فرسایش در مناطق خشک و بیابانی……….. است.

38-علل شدید بودن فرسایش بادی در بیابان ها را بنویسید.

آب و هوایی خشک، وزش بادهای شدید، وجود خاک های نرم و فقر پوشش گیاهی

39- اشکال فرسایش در بیابان ها، ناشی از دو فرایند ……………و……………است.

40-اشکال کاوشی چیست؟

این نوع فرسایش بیشتر حاصل کنده شدن ذرات از یک مکان و انتقال آنها به مکان های دیگر است.

41-دشت ریگی (رگ) یا سنگ فرش بیابان چیست؟

وقتی در زمین های پوشیده از ماسه های ریز، شن و سنگ های ریز و درشت، باد ماسه های ریز را با خود می برد، در طول زمان، سنگ های درشت بر جای می مانند و سطوحی پر نسبت های موج چهارم از قلوه سنگ هابه وجود می آورند که به آن سنگ فرش بیابانی نیز می گویند.

42-چاله های بادی چگونه دربیابان ها به وجود می آیند؟

در نواحی دارای ماسه های ریز، و به ویژه فاقد پوشش گیاهی، بادذرات را از محل خود جابه جا می کند و به تدریج حفره ها یا چاله هایی وسیع پدید می آورد.

43-فرسایش بادی چگونه کند و یا متوقف می شود؟

اگر در اثر برخورد با آب های زیرزمینی، رطوبت و چسبندگی در دانه ها به وجود بیاید، فرسایش بادی کُندو سپس متوقف می شود.

44-کلوت (یاردانگ) چیست؟

کلوت یا یاردانگ در رسوبات نرم به جامانده از دریاچه های قدیم پدید می آید. طی میلیون ها سال، باد شیارهایی موازی و Uشکل در این رسوبات ایجاد می کند.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم

45-کلوت ها که حاصل فرسایش …….ــ ………..هستند

46-درکدام کشورها کلوت ها وجوددارند؟

ایالات متحده امریکا، مصر، چین و ایران

47- گرزدیو و ستون های سنگی چیست؟

گاهی باد مواد نرمی راکه در زیر یا لبه تخته سنگ ها قرار گرفته اند، تخریب می کند و با خود می برد و بخش های سخت و مقاوم را باقی می گذارد. در نتیجه، ستون هایی سنگی به شکل قارچ یا سایر اشکال به وجود می آیند که به آنها گرزدیو، دودکش جن می گویند.

48- اشکال تراکمی دربیابان ها چیست؟

این فرسایش حاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در یک مکان است.

49-نحوه تشکیل تلماسه ها را بنویسید.

تپه های ماسه ای یا تلماسه بر اثر وزش باد و جابه جاشدن ماسه و شن پدید می آیند، ماسه هایی که به وسیله باد در سطح زمین حرکت می کنند، اگر به موانعی مثل گیاهان و بوته های خار یا قطعات سنگ و نظایر آن برخورد کنند و متوقف شوند یا سرعت باد در منطقه کاهش یابد، روی هم انباشته می شوند و سرانجام تلماسه ها یا تپه های ماسه ای را تشکیل می دهند.

50-تلماسه ها چگونه حرکت می کنند؟

برخی تلماسه ها می توانند طی یک سال 10تا20متر در جهت وزش باد حرکت کنند. با وزش باد، ماسه رو نسبت های موج چهارم به باد به طرف بالا رانده می شوند و پس از رسیدن به قله، در دامنه پشتی فرود می آیند و همان جا انباشته می شوند.

سوالات درس چهارم جغرافیا یازدهم

سوالات درس چهارم جغرافیا یازدهم

51-برخان چیست؟

برخان ها تپه های ماسه ای هلالی شکل و منفردی هستند که دو زائده یا بازو در جهت باد دارند. بلندی بعضی از برخان ها در دشت لوت به 40متر نیز می رسد.

image 43

‌‌ 52- تعریف ساحل را بنویسید.

ساحل یا کرانه، منطقه تماس خشکی و دریاست.

53- انواع ساحل را نام ببرید.

سواحل پست و ماسه ای و سواحل صخره ای

54- عوامل فرسایش درمناطق ساحلی را بنویسید.

مناطق ساحلی به طور مداوم تحت تأثیر امواج دریا، جزر و مد و باد قرار می گیرند.

55- فرسایش سنگ ها درمناطق ساحلی چگونه انجام می شود؟

بادهایی که بر سطح اقیانوس ها و دریاها می وزند، امواج را به وجود می آورند. نیروی امواج، به ویژه زمانی که دریا توفانی باشد، زیاد است.علاوه بر امواج، انحلال سنگ های آهکی سواحل درآب دریا و نفوذ آب به شکاف ها و درزهای این نوع سنگ ها موجب فرسایش می شوند و اشکال خاصی را در سواحل پدید می آورند.

56- اشکال فرسایش کاوشی درسواحل صخره ای دریا را نام ببرید.

موج شماری شاخص کل بورس

موج شماری شاخص کل بورس

در این مقاله به موج شماری شاخص کل بورس ایران در طی 30 سال گذشته بر اساس تئوری امواج الیوت خواهیم پرداخت. خواهید دید که احتمالا هر گونه موج شماری که تا پیش از این مشاهده کرده‌اید اشتباه بوده است! دلیل این امر عدم توجه به یک نکته ظریف است که باعث میشود تحلیلگران تکنیکالی نتوانند موج شماری شاخص بورس را به درستی انجام دهند. حتما تا انتهای این مقاله را به دقت مطالعه کنید و این موج شماری را برای آینده در نظر داشته باشید، تا بتوانید بر این اساس موقعیت‌های مناسب پیش آغاز روندهای صعودی بازار سرمایه را شناسایی کنید.

منظور از موج شماری چیست؟

تئوری امواج در تحلیل تکنیکال بحث گسترده‌ و مفصلی است. یکی از معروف‌ترین مباحث در تئوری امواج، تئوری امواج الیوت است. اگر با مبانی امواج الیوت آشنا نیستید مقاله امواج الیوت چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

تئوری امواج الیوت بیان میکند که موج‌های قیمتی و شاخص‌های مختلف انواع دارایی که در تحلیل تکنیکال شرایط تحلیل پذیر بودن را دارد، در قالب 5 موج جنبشی و سه موج اصلاحی حرکت میکنند. به تصویر زیر دقت کنید.

موج شماری امواج الیوت 3

تئوری امواج الیوت

در تصویر بالا 5 موج جنبشی که با اعداد مشخص شده است و 3 موج اصلاحی که با حروف ABC مشخص شده است را مشاهده می‌کنید. منظور از موج شماری شاخص بورس یا موج شماری قیمت یک سهم یا قیمت هر چیز دیگری این است که تحلیلگر بر اساس قواعد امواج الیوت سعی میکند این الگوی الیوتی را در نمودار شناسایی کند تا بتواند روند حرکت اتی قیمت را پیش بینی کند.

توجه کنید الگوی بالا همیشه در نمودار به سادگی قابل تشخیص نیست و البته در موج شماری قوانین و قواعد خاصی وجود دارد که باید با آن آشنا باشید، در غیر این صورت نمی‌توانید به سادگی از پس این کار بر بیایید. بنابراین در این زمینه مطالعه لازم را داشته باشید و از جزئیات تئوری امواج الیوت آگاهی کامل را بدست آورید.

در اینجا فرض ما این است که خواننده‌ی این مقاله با امواج الیوت آشنایی کافی را دارد. در ادامه به موج شماری شاخص کل بورس در طی 30 سال گذشته خواهیم پرداخت.

سهم شناس

موج شماری شاخص کل بورس بر اساس امواج الیوت

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

موج شماری شاخص کل بورس

چارت بالا مربوط به شاخص کل بورس در طی 30 سال گذشته (تایم فریم هفتگی) است که همان طور که می‌بینیم شاخص دو موج بزرگ 5 موجی را تشکیل داده که در حال حاضر ما در موج پنج یا موج آخر موج بزرگ دوم هستیم و باید منتظر یک اصلاح شاید در فرمت ABC باشیم (همان طور که یکبار این اتفاق در اصلاح سال 83 افتاده است و در تصویر مشخص است).

نکته بسیار مهم

توجه کنید ما دیتایی که از شاخص کل بورس در اختیار داریم از سال 71 است (شاخص 460 واحد)، در حالی که شاخص بورس از سال 69 معرفی شده و در ابتدا بر روی عدد پایه 100 واحد بوده است. بنابراین باید موج شماری را از سال 69 که شاخص روی 100 واحد بوده است انجام داد (آن قسمت از چارت را روی تصویر بالا ما خودمان اضافه کرده ایم). توجه کنید در طی دو سال از 69 تا 71 شاخص از 100 به 460 واحد رسیده است که این موج 1 شاخص بوده است. عدم توجه به این نکته ظریف باعث شده است تحلیلگران نتوانند موج شماری درستی از شاخص کل بورس ایران داشته باشند. بنابراین در هر موج شماری از شاخص کل بورس که این نکته در نظر گرفته نشده است از پایه اشتباه است.

برای آگاهی از روند شاخص از سال 69 تا 71 به مقاله منتشر شده در سایت پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با عنوان بررسی متغیرهای بورس در 20 سال عملکرد بورس پس از انقلاب اسلامی مراجعه کنید.

زیر موج‌های موج آخر شاخص بورس

همچنین اگر دقت کنید زیر موج‌های موج 5 از موج بزرگ دوم را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید (موج های قرمز رنگ) که در حال حاضر در زمان نگارش این مقاله (آبان 99)، میتوان گفت شاخص کل بورس موج 5 از 5 از موج بزرگ دوم را تکمیل کرده است.

نکات مهم تکمیلی در مورد موج شماری شاخص

نکته اول:🔶
در تئوری امواج الیوت حتما نباید موج سه بزرگترین باشد بلکه موج سه نباید کوچکترین موج باشد نسبت های موج چهارم که این موضوع در موج شماری شاخص در بالا رعایت شده است. در موج بزرگ دوم، حرکت موج سه 270 درصد و حرکت موج یک 235 درصد است. می‌توانیم بگوییم تقریبا حرکت این دو موج برابر بوده است.
نکته دوم:🔶
وقتی موج یک با موج سه برابر باشد، موج پنجم معمولا اکستن میشود و خیلی بلندتر می‌شود.
نکته سوم:🔶
چرا در هر دو موج بزرگ شاخص بورس ایران موج پنجم بلند شده در حالی که معمولا در امواج الیوت موج سوم بلندترین موج هست؟ معمولا موج های پنجم در نمودار شاخص بورس ایران بلندتر می‌شوند. دلیل این امر حس عقب ماندگی از بازار است. احتمالا اصطلاح FOMO را شنیده‌اید. معمولا در بورس ایران چون افراد مبتدی و عموم مردم بعد از مد شدن بورس در جامعه به این بازار وارد میشوند و تعداد آنها نیز خیلی بیشتر از افراد حرفه‌ای است، باعث می‌شوند موج‌های پنج شاخص اکستن شوند. دقیقا مانند همین چیزی که در سال 99 احتمالا مشاهده کرده‌اید. این اتفاق در سال 1383 هم دقیقا افتاد. همه جا پر شد از صحبت‌های بورسی و رسانه‌ها بیش از حد به این مقوله پرداختن و عموم مردم در آخرین موج وارد بازار شدند. بلند شدن موج پنجم حتی در زیر موج ها هم قابل لمس است. از این رو می‌توان اصلاح سال 99 را مانند اصلاح 83 در نظر گرفت و انتظار اصلاح به همان فرمت را داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.