سطوح تجارت هفتگی


شگفتانه های هفتگی

مدیریت زمان ( بخش دوم)


از بحث با میمون ها در هر کاری دوری کنید. برای مثال، هنگامی که در سالن از کنار زیردست خود عبور می کنید، در آن لحظه، جدیت کافی را برای برخورد با مسئله نخواهید داشت . بنابراین، ملاقاتی را برنامه ریزی کنید تا درباره ی آن صحبت کنید.


حد و حدود اختیار عمل را مشخص کنید
کارکنان شما برای بر عهده گرفتن مشکلات کاری، در یکی از پنج سطح اختیار عمل قرار می گیرند. این پنج سطح از پایین ترین به بالاترین، به ترتیب زیر است:


1. تا وقتی به آنان گفته نشده است، کاری نکنند.
2. بپرسند که چه کاری باید انجام دهند.
3. کاری را پیشنهاد دهند، و با اجازه ی شما آن را اجرا کنند.
4. فعالیت مستقلی انجام دهند، اما بدون درنگ، شما را در جریان بگذارند.
5. فعالیت مستقلی انجام دهند و شما را با روندی منظم در جریان امور قرار دهند.


وقتی یکی از زیردستان مشکلی را نزد شما می آورد، از استفاده کردن سطوح 1 و 2 خودداری کنید. سطوح 3، 4 و 5 را برای او مشخص و بر سر آن توافق کنید. بیش از 15 دقیقه برای بحث درباره ی مشکل زمان نگذارید.


بر سر مکان و زمان مراجعه ی بعدی توافق کنید
بعد از اینکه درباره ی روند تصمیم گرفتید، زمان و مکانی را مشخص کنید که کارمند به شما درباره ی روند پیش روی کارها گزارش دهد.


انگیزه هایتان را بررسی کنید
بعضی مدیران نگران این موضوع اند که با تشویق کارکنان برای ابتکارات بیشتر، ضعیف تر و آسیب پذیرتر به نظر برسند و کمتر مفید باشند، به جای آن، امنیت درونی را در خودتان پرورش دهید تا به شما اجازه دهد از کنترل مستقیم چشم پوشی و از رشد کارکنان حمایت کنید.


مهارت های کارکنان را پرورش دهید
کارمندان سعی می کنند از پذیرفتن میمون ها شانه خالی کنند، چرا که تمایل و توانایی کافی برای آنها ندارند. به کارمندان کمک کنید تا مهارت های حل مسئله ی خود را پرورش دهند. شاید در ابتدا، بیشتر از زمانی که خود کار را بر عهده بگیرید زمان صرف شود، اما در بلند مدت، زمانتان حفظ خواهد شد.


اعتماد را گسترش دهید
پرورش اختیار عمل در کارکنان به رابطه ای پر از اعتماد بین شما و زیردستانتان نیاز دارد. اگر آنها از شکست بترسند، به آوردن میمون ها ادامه خواهند داد و از حل مشکلات سر باز می زندد. برای افزایش اعتماد، به این نکته تأکید سطوح تجارت هفتگی کنید که اشتباه مشکلی ایجاد نخواهد کرد.


حال اجازه دهید به تحلیل این موقعیت بپردازیم: دوباره، در ابتدا میمون بر دوش زیردست است. اما به چه مدت؟ اسمیت متوجه شده است که تا وقتی طرح پیشنهادی او با موافقت مدیر همراه نشود، نمی تواند او را «آگاه» کند و با توجه به تجربیاتش، می سطوح تجارت هفتگی داند که احتمالا طرح او تا زمانی که به آن رسیدگی شود، هفته ها در کیف مدیر خواهد ماند.
واقعا چه کسی میمون را در اختیار دارد؟ کدام یک دیگری را می پاید؟ احساس بیهودگی و تاخیرهای بی دلیل، دوباره فضای کار آنان را فراخواهد گرفت.
چهارمین زیردست، به تازگی از بخش دیگر شرکت منتقل شده است. بنابراین، می تواند فعالیت تازه ای را شروع و مدیریت کند. مدیر گفته است که آنان باید به زودی با یکدیگر گفت و گویی داشته باشند تا مجموعه ای از اهداف را بررسی کنند و اضافه می کند: «من پیش نویسی را برای بحث با شما آماده می کنم».
این موقعیت را نیز، بررسی می کنیم: این زیردست شغلی جدید (براساس وظیفه ی رسمی) و مسؤولیت تام آن (براساس تفویض رسمی) را برعهده گرفته است، اما حرکت بعدی، وظیفه ی مدیر است. تا وقتی که این کار را انجام دهد، میمون در اختیار اوست و زیردست کاری ندارد.


چرا این اتفاقات می افتد؟ زیرا در هر مثال، در ابتدا مدیر و زیردست، خواسته یا ناخواسته، تصور می کنند که مسئله ی مطرح شده، مشکلی مشترک است. میمون در این حالت، از هر دو نفر سواری می گیرد. اگر میمون پای اشتباه را به حرکت درآورد، زیردست (خیلی سریع و برق آسا) ناپدید می شود. بنابراین، مدیر دوباره با دردسر دیگری روبه رو می شود. البته، می توان میمون را آموزش داد که پای اشتباه را به حرکت درنیاورد. اما آسان تر است که از ابتدا از سواری گرفتن آن جلوگیری شود.

چه کسی برای چه کسی کار می کند؟
تصور کنید همان چهار زیردست، آنقدر درباره ی زمان مدیر با ملاحظه و با فکر عمل می کنند که خود را به زحمت می اندازند تا در روز، بیش از سه میمون از دوششان به مدیر انتقال ندهند. در یک هفته ی پنج روزه، مدیر 60 میمون پر سر و صدا را بر دوش خواهد داشت که رسیدگی به آنها به تنهایی، بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین، تمام زمان زیردست تحمیل را صرف سازماندهی «اولویت ها» در چارچوبی عملی می کند.
در پایان وقت کاری آخرین روز هفته، مدیر در اتاق در بسته اش خلوت کرده است تا بتواند درباره ی موقعیتش فکر کند، درحالی که زیردستان، بیرون در منتظر ایستاده اند تا برای آخرین بار قبل از تعطیلات آخر هفته، به او یادآوری کنند «یا ماهی بگیرد، یا طناب طعمه را پاره کند». تصور کنید آنان در مدتی که بیرون، منتظر ایستاده اند، به یکدیگر چه می گویند: «عجب تاخیری! او حتی نمی تواند تصمیم بگیرد. چگونه کسی که حتی نمی تواند تصمیم بگیرد، به این جایگاه در سازمان می رسد، هرگز نمی فهمیم».
بدتر از همه، دلیلی که مدیر سطوح تجارت هفتگی به علت آن نمی تواند هیچ کدام از «حرکت های بعدی» را انجام دهد این است که مدیر به علت آن نمی تواند هیچ کدام از «حرکت های بعدی» را انجام دهد این است که همه ی زمانش صرف رسیدگی به درخواست های رئیس تحمیل و مجموعه تحمیل شده است. برای کنترل این وظایف، او به مقداری زمان اختیاری احتیاج دارد، که به دلیل مشغله ی بیش از حد مدیر با میمون، از آن محروم است. مدیر در دوری باطل افتاده است. اما زمان تلف می شود (و نمی توان آن را کتمان کرد). مدیر، با تلفن داخلی از منشی می خواهد به کارمندان بگوید که تا صبح اولین روز کاری هفته، نمی تواند آنها را ملاقات کند. ساعت 7 بعداز ظهر، او به سمت خانه رانندگی می کند، در حالی که قصد دارد فردا صبح برای حل و فصل مسائل به شرکت بازگردد و در روزهای آخر هفته، خود را گرفتار کند. وقتی فردا اول صبح به محل کار باز می گردد، در زمین گلف نزدیک محل کارش چهار نفر را می بیند که مشغول بازی چهار نفره ی گلف هستند. حدس بزنید آن چهار نفر چه کسانی هستند؟
همین است. او هم اکنون می داند که واقعا چه کسی دارد برای چه کسی کار می کند. همچنین، وی متوجه است که اگر کارهایش را طی این دو روز انجام ندهد، توقع زیردستانش آنقدر بالا می رود که هرکدام به میمون های بیشتری اجازه می دهند از روی دوششان بر روی دوش مدیر بپرد. اکنون سطوح تجارت هفتگی او به وضوح و روشنی نزول پیغام وحی بر قله ی کوه، می داند که هر چه گرفتارتر شود، بیشتر عقب می افتد.
او با سرعت از دفترش فرار کرد، گویی از طاعون فرار می کند. برنامه اش چیست؟ می خواهد با کاری مشغول شود که در طول سال، هیچ زمانی برای آن نداشته است: آخر هفته ای با خانواده اش (این یکی از انواع متنوع زمان اختیاری است).
آخرین روز هفته، او از خوابی شیرین و بی دغدغه ی ده ساعته لذت برد، چرا که برنامه ی مشخصی برای هفته ی جدید داشت. او قصد دارد از شر زمان زیردست تحمیل خلاص شود. در عوض، به همان اندازه زمان اختیاری پیدا خواهد کرد و آن را صرف رسیدگی به زیردستان می کند تا مطمئن شود آنان، هنر مدیریتی مشکل ولی با ارزش «مراقبت و تغذیه ی میمون ها» را آموخته اند.
این مدیر همچنین، مقداری زمان اختیاری خواهد داشت که زمان بندی و وظایف زمان رئیس تحمیل و همین طور، زمان مجموعه تحمیل را کنترل کند. این کار ماه ها به طول خواهد انجامید، اما در مقایسه با کارهایی که قبلاً صورت می گرفت، ارزش بیشتری خواهد داشت. هدف نهایی او، مدیریت زمانش خواهد بود.

ویدئوهای بیشتر ببینید. 09031142938

coffebazar

شگفتانه های هفتگی

تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عمکرد تولید و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی تخم گذار

به منظور بررسی اثرات افزودن پروبیوتیک بیوپلوس 2 ب بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذا، تولید تخم مرغ، غلظت کلسترول زرده و ضخامت پوسته تخم مرغ، 75 قطعه مرغ تخم گذار بومی در سن 36 هفتگی طی مدت 60 روز در قفس نگهداری شدند. لازم به توضیح است که مرغ های بومی ایران که در سطوح تجارت هفتگی این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند با توجه به خصوصیات آنها جزء دسته مرغان آسیایی می باشند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار و 3 قطعه مرغ در هر تکرار به اجرا درآمد. میزان توصیه شده این نوع پروبیوتیک برای مرغهای تجاری 400 گرم در تن جیره می باشد از این رو در تیمارهای انتخاب شده، تیمار 1 (شاهد) شامل جیره پایه (براساس ذرت و کنجاله سویا) بدون پروبیوتیک؛ تیمارهای دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب جیره پایه به همراه 200، 400، 600 و 800 گرم در تن پروبیوتیک را دریافت کردند. نتایج نشان دادند که میانگین مصرف خوراک در تیمارهای 2، 3 و 4 (33/90 گرم)، نسبت به گروه شاهد (33/91 گرم) کاهش یافت (05/0>P)، ولی این عامل در تیمار 5 بیشترین مقدار بود (33/92 گرم). از لحاظ ضریب تبدیل غذایی، تولید تخم مرغ و وزن آن نیز تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد. تیمار 3 حاوی کمترین سطح کلسترول در مقایسه با تیمار شاهد بود (531/11 در مقابل 258/13 میلی گرم در گرم زرده (05/0>P). میانگین ضخامت پوسته تخم مرغ نیز به واسطه افزودن پروبیوتیک به جیره افزایش یافت که در میان این گروه ها، بیشترین ضخامت پوسته مربوط به تیمار 3 (357/0میلی متر) بود (05/0>P). این بررسی نشان داد که پروبیوتیک باعث افزایش تولید و بهبود عملکرد مرغان بومی می گردد.

حجم بازار هفتگی توکن‌های غیرمثلی به پایین‌ترین سطح خود رسید

حجم بازار هفتگی توکن‌های غیرمثلی به پایین‌ترین سطح خود رسید

کاهش پنج برابری حجم معاملات توکن های غیرمثلی در ماه فوریه نگرانی ها را در این بازار افزایش داده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی راداراقتصاد، داده‌های ارائه شده از سوی NonFungible نشان می‌دهد که حجم معاملات هفتگی در بازار توکن‌های غیرمثلی (NFT) در ماه فوریه کاهش یافته است. داده‌ها می‌گویند که ارزش معاملات ۷ روز گذشته در بازار توکن‌های غیرمثلی حدود ۱۷۶ میلیون دلار سطوح تجارت هفتگی است. این مقدار حدوداً ۵ برابر کمتر از حجم ۹۲۴ میلیون دلاری ثبت شده در ۳۱ ژانویه سال جاری است. آخرین باری که مقادیر حجم بازار هفتگی توکن‌های غیرمثلی در سطوح کنونی دیده شده، مربوط به ماه جولای سال گذشته است.

وب‌سایت بیت‌کوینیست می‌گوید که دلیل این روند ممکن است کاهش بهای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باشد و حمله اخیر روسیه به اوکراین نیز در این سقوط نقش داشته است. این وبگاه همچنین می‌گوید که این افت می‌تواند نشانه‌ای باشد که هیجانات پیرامون NFT در حال از بین رفتن است.

ازسرگیری پروازهای تجاری، نوید تحول در روابط ایران و پاکستان

ازسرگیری پروازهای تجاری، نوید تحول در روابط ایران و پاکستان

اسلام‌آباد - ایرنا - هرچند مراودات بازرگانی ایران و پاکستان در مرزهای زمینی توانست از سد پاندمی کرونا عبور کند اما توقف حمل و نقل هوایی و یا فعالیت محدود پروازها میان دو کشور مانع اصلی برای تجارت و فعالان اقتصادی تلقی می‌شد، در چنین وضعیتی اعلام ازسرگیری مجدد پروازهای تجاری میان دو کشور نوید تحول جدید در مناسبات تجاری ایران و پاکستان را می‌دهد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، شیوع ویروس کرونا از همان ابتدای این چالش همه‌گیر منجر به توقف پروازهای مستقیم میان ایران و پاکستان شد، موضوعی که نه تنها رفت و آمدهای مردمی را به شدت تحت تاثیر قرار داد بلکه تجارت دوجانبه از جمله فعالیت‌های اقتصادی را نیز نشانه رفت.

در عین حال رایزنی‌های دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای ادامه تجارت به ویژه در مرزهای زمینی دو کشور با رعایت کامل تمهیدات بهداشتی نتیجه داد و مرحله بعدی فراهم کردن زمینه از سر گیری پروازهای تجاری میان دو کشور بود.

بر همین اساس سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر "لاهور" مرکز ایالت پنجاب و قلب فرهنگی پاکستان اعلام کرد که از هفته آینده پرواز هفتگی از تهران به لاهور و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی ماهان ایران راه اندازی خواهد شد.

"محمدرضا ناظری" که در جمع مسئولان اتاق بازرگانی و تجارت لاهور سخن می‌گفت، این اقدام را گام تازه‌ای برای کمک به توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان به ویژه توسعه مناسبات میان استان‌های مرزی دو کشور دانست.

گفتنی است که اواسط تیرماه امسال نیز با پیگیری‌های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر "کراچی" قلب اقتصادی پاکستان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پس از چهار ماه تعطیلی به دلیل شیوع‌ کرونا اقدام به از سرگیری پروازهای هفتگی‌ خود از تهران به کراچی کرد.

راه‌اندازی مجدد این پرواز مورد استقبال هموطنان ایرانی، شهروندان و تجار پاکستانی قرار گرفته و آنان تداوم برقراری پرواز میان دو کشور همسایه را مهم دانستند.

براساس سطوح تجارت هفتگی این گزارش، سرکنسول ایران طی سخنرانی در نشست ویژه اعضای اتاق بازرگانی لاهور اعلام‌ کرد: همسایگی ایران و پاکستان از جمله زمان کوتاه برای سفر به این دو کشور ویژگی منحصر بفردی است که فرصتی برای تعمیق مناسبات مردمی است و نیز زمینه تقویت همکاری‌های تجاری دوجانبه را فراهم می‌کند.

وی افزود: جامعه بازرگانی ایران سطوح تجارت هفتگی و پاکستان از روابط قوی برخوردار است و در همین راستا سرکنسولگری ایران در لاهور و اتاق بازرگانی این شهر برای تقویت هرچه بیشتر این مناسبات با یکدیگر از نزدیک همکاری می‌کنند.

سرکنسول ایران در کراچی ابراز امیدواری کرد که در شرایط کرونایی، برگزاری وبینارها میان اتاق‌های بازرگانی ایران و پاکستان از جمله برگزاری دوره‌های آموزش زبان فارسی در اتاق لاهور بتوانند مسیر توسعه روابط تجاری و تسهیل ارتباط میان بازرگانان دو کشور همسایه را هموار کنند.

استقبال از راه‌اندازی پرواز و لزوم گشایش روابط بانکی

اعضای اتاق بازرگانی و تجارت لاهور پاکستان با استقبال از راه‌اندازی مجدد پرواز تجاری ماهان بین تهران و لاهور، آن را فرصتی تازه برای احیای روابط میان سازمان‌های اقتصادی و بازرگانی دو کشور توصیف کردند.

"طارق مصباح" رئیس اتاق لاهور در این خصوص گفت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از ظرفیت‌های بزرگی برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری برخوردارند اما به خوبی از این فرصت‌ها بهره‌برداری نشده است.

وی با تاکید بر اهمیت بازار ایران و لزوم افزایش حجم تجارت مشترک، افزود: صنعت تولید دارو در پاکستان یک ظرفیت قوی است که می‌توان از آن برای افزایش صادرات از بازار ایران بهره‌مند شد.

رئیس اتاق بازرگانی و تجارت لاهور افزود: فعالیت نهادهای مالی (بانکی) ایران در پاکستان برای کمک به تعمق همکاری‌ها و بالا بردن سطح فعلی تجارت اجتناب ناپذیر است.

معاون اول رییس اتاق بازرگانی لاهور نیز گفت: فقدان کانال بانکی میان ایران و پاکستان دلیل عمده پایین بودن سطح تجارت دوجانبه است و ما از این واقعیت آگاه هستیم اما برای مرتفع سازی این مسئله می‌بایست سازوکار ویژه‌ای تدوین شود.

"ناصر حمید خان" افزود: ایران و پاکستان باید به دنبال ایجاد سازوکار ویژه‌ای باشند که با اجرای آن بتوان تجارت مشترک را به سطح قابل قبولی رساند و حضور یک موسسه مالی ایران در پاکستان می‌تواند تشکیل این سازوکار را تسهیل کند.

آموزش زبان آنلاین

این هدف با روش اینلینگوا به دست می‌آید. زبان آموزان با دانش قبلی تعیین سطح اولیه را انجام می‌دهند تا سطح زبان خود را بدانند و پس از آن برای تعیین سطح و مشاوره وقت رزرو می‌کنند. نقشه راه برای عبور از موانع زبان مورد نیاز برای زبان آموز در جلسه مشاوره شخصی سازی می‌شود.

شما حتی می‌توانید تا بالاترین سطح زبان C2 نیز با ما همراه باشید.

موسسه اینلینگوا بر اساس چهارچوب (مرجع مشترک CEFR ) اروپا پیش می‌رود و از سطح A1 تا C2 همراه شماست.

اینلینگوا تهران دوره زبان‌های انگلیسی ، فرانسه و آلمانی به صورت متداول و تجاری را ارائه می‌دهد.در دنیای تجارت، مراوده کلام با اطمینان، بسیار حائز اهمیت است.

با دوره‌ی تجاری انگلیسی اینلینگوا شما آماده تمام پیش نیازهای ارتباط برقرار کردن در سطح بین‌المللی می‌شوید. از زبان متداول تا کلمات اختصاصی تجارت و سناریوهای مختلف تجاری که امکان دارند رخ دهند. مدرسین دوره‌های تجاری اینلینگوا علاوه بر تجربه زبان و تدریس زبان مادریشان، تجربه کار در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را نیز دارند و این باعث می‌شود در سناریوهای مختلف مورد تمرین تمام جزییات را به شما آموزش بدهند.

1 CEFR: Common سطوح تجارت هفتگی European Framework of Reference for Languages
2 ALTE: Association of Language Testers in Europe
3 ACTFL: American Council on the Teaching of Foreign Languages
4 TOEIC: Test of English for International Communication
5 TOEFL (IBT): Test of English as a Foreign Language (Internet-based Test)
6 IELTS: International English Language Testing System
7 ILR: Interagency Language Roundtableاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.