شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟


لیست قیمت تورهای استانبول از سراسر ایران

شاخص ها را بشناسید

شاخص کل قیمت بورس تهران (TEPIX[7])، سهام تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در بر می‌گیرد و در صورتی‌که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می شود.

شاخص‌ها معیاری هستند که می‌توان به وسیله آنها کمیت، کیفیت و یا فراز و نشیب پدیده ها از جمله بازار سرمایه را اندازه‌گیری کرد. در واقع شاخص، مجموعه اطلاعات یک پدیده اقتصادی،اجتماعی و یا سیاسی است که به مثابه پل ارتباطی آمار و تحلیل عمل می کند.

شاخص ها در بازار سرمایه نیز کمیت مشخصی را در بازه های زمانی نسبت به مبدا نمایان می کنند. به طور معمول میزان شاخص ها در تاریخ مبدا 100 در نظر گرفته می ­شود و اگر عدد شاخص یک سال پس از تاریخ مبدا 200 شود نشان می ­دهد که سطح عمومی قیمت ها دو برابر شده است و در نهایت کاهش یا افزایش شاخص لزوما به معنای صعود یا نزول کل شرکت­های بازار سرمایه نیست نیست.

به­ طور کلی فرمول شاخص­ ها به شرح ذیل است:

معرفی چند شاخص :

الف: شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار در واقع همان نرخ تورم یا شاخص CPI [2] است. شاخص فوق توسط مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به صورت ماهانه و سالانه منتشر می ­شود.تصویر 1-1 که مربوط به اسفندماه 1395 است از سایت مرکز ملی آمار [3] استخراج شده است.

تصویر1-1: شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری

در تصویر فوق شاخص تورم در انتهای سال 1395 رقمی معادل 241 بوده که نشان می­دهد نسبت به سال 1390 میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی 2.41 برابر شده است.

ب: شاخص قدرت خرید مدیران یا PMI [4] ترکیبی از 5 شاخص مهم زیر است:

· تهیه و توزیع کننده ها؛

· محیط شغلی و اشتغال.

هر شاخص به اندازه وزن خاص خودش محاسبه و اطلاعات این شاخص ­ها بر اساس عوامل فصلی تعدیل می‌شوند. شاخص PMI در دنیا توسط دو موسسه اصلی و عمده محاسبه و منتشر می شود. نخست موسسه مدیریت عرضه [5] ISP که این شاخص را برای ایالات متحده آمریکا محاسبه و منتشر می­ کند و دیگری گروه مارکیت [6] است که این شاخص را برای 30 کشور عمده و با استفاده از اطلاعات 20.000 شرکت عمده محاسبه و منتشر می شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ کند. روش تفسیر بدین صورت است که اگر 100% پاسخ دهندگان بهبود در وضعیت را گزارش دهند مقدار شاخص برابر 100 می­ شود و اگر 100% پاسخ دهندگان عدم تغییر را گزارش دهند میزان شاخص برابر 50 و اگر 100% آنها افت را گزارش دهند شاخص برابر صفر خواهد بود. بنابراین وقتی شاخص بالاتر از 50 است نشانگر بهبود نسبی وضعیت است و هر چه به سمت 100 باشد بهبود وضعیت قوی­تر است و وقتی زیر 50 است نشانگر افت وضعیت است. در واقع اگر این شاخص بالای 50 باشد به این معنی است که شرکت­های تولیدی در حال توسعه فعالیت­ ها و هر عددی زیر 50 نشانگر این است که شرکت­­ ها در حال محدودکردن فعالیت ­های خود هستند و صنایع در حالت انقباض قرار گرفتند.

در شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ تصویر 2-1 شاخص قدرت خرید مدیران برای کشور چین را نشان می­دهد برای 7 ماه متوالی منتهی به آوریل 2017، این شاخص بالاتر از رقم 50 بود. طبیعتا این موضوع نشانه مثبتی جهت خروج رکود است.

نمودار 1: شاخص PMI چین

ج: شاخص کل قیمت بورس تهران ( TEPIX [7] )، سهام تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در بر می‌گیرد و در صورتی‌که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می شود. تعداد سهام منتشره شرکت‌ها و قیمت آن­ها که در مجموع ارزش بازار آن­ها می­شود، معیار وزن‌دهی در شاخص مزبور است. نحوه محاسبه این شاخص نیز بر اساس شاخص لاسپیرز [8] است.

به طور معمول موارد زیر موجب تعدیل پایه شاخص می شوند:

· افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی؛

· افزایش تعداد شرکت های مشمول شاخص؛

· کاهش تعداد شرکت های مشمول شاخص؛

بورس اوراق بهادار تهران نیز از فروردین ماه 1369 شاخص قیمت خود را با نام تپیکس محاسبه و منتشر کرده و فرمول محاسباتی آن به صورت زیر است:

Pit = قیمت شرکت i ام در زمان t ؛

qit = تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان t ؛

Dt = عدد پایه در زمان t که در زمان مبداء برابر ∑pioqio است؛

Pio = قیمت شرکت i ام در زمان مبدأ؛

qio = تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان مبدأ؛

n = تعداد شرکت‌های مشمول شاخص.

شاخص کل قیمت در آخرین روز اسفندماه 1395 رقمی معادل 26.826 بوده که نشان می­دهد نسبت به ابتدای فروردین 1369 میانگین سطح قیمت­ها معادل 26826% (268 برابر) شده است.

ج-2: شاخص کل بورس(قیمت و بازده نقدی)

شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص بازده کل با نماد TEDPIX [9] از فروردین 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر می شود. تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ بورس است و از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختی، متأثر می‌شود. این شاخص کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در بردارد و شیوه وزن‌دهی و محاسبه آن همانند شاخص کل قیمت ( TEPIX ) است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آن‌ها است. عدد پایه شاخص قیمت و بازده نقدی در تاریخ یکم فروردین 1377 برابر 1653.08 در نظر گرفته شده که همسنجی آن را با شاخص کل قیمت سهام در آن تاریخ امکان پذیر می ­سازد. شاخص قیمت و بازده نقدی علاوه بر موارد تعدیل شاخص قیمت در صورت پرداخت سودنقدی نیز تعدیل می‌شود که فرمول آن به صورت زیر است.

تفاوت دو شاخص کل و قیمت بورس اوراق بهادار تهران:

جهت استنباط بهتر تفاوت دو "شاخص کل" و "شاخص قیمت" فرض شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ می­ شود در بورس صرفا یک نماد وجود دارد. فرضا این نماد قبل از برگزاری مجمع 1000 تومان قیمت داشته و بعد از 300 تومان تقسیم سود نقدی در روز بازگشایی 900 تومان قیمت گذاری می­ شود. شاخص کل که قیمت و بازده نقدی را محاسبه می­ کند قیمت نهایی سهم را جهت محاسبه شاخص مجموع 900 و 300 تومان محاسبه و در نتیجه 20 درصد رشد را نشان می دهد، اما شاخص قیمت بدون درنظر گرفتن سود نقدی صرفا به محاسبه تفاوت قیمت دو سهم می‌پردازد و 10 درصد ریزش را نشان می‌دهد.

در بازارهای مالی دنیا هر دو شاخص منتشر می ­شود و هر کدام از آنها نیز به نوعی نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارد. برخی معتقد هستند که میزان بازدهی هر فرد می­بایست با سود نقدی که دریافت شد، محاسبه شود و برخی نیز می­گویند سود نقدی عمدتا دوباره در بورس سرمایه گذاری نمی­ شود، از آن بازار عملا خارج می­­شود و در نهایت باید شاخص قیمت ها ملاک محاسبات باشد. طبیعی­ است در روزهایی که مجمعی وجود ندارد و تقسیم سودی صورت نمی­گیرد هر دو شاخص یک رفتار ثابتی را نشان می­دهند. به عنوان مثال در جدول زیر این موضوع بررسی شده است.

در نمودار زیر دو شاخص گرد هم آمدند. همان­گونه که مشخص است هرچه زمان بیشتری می­گذرد این دو شاخص با فاصله بیشتری از هم جدا می­شوند، چرا که شرکت­ها به صورت دوره­ای به مجمع رفته و سپس سود نقدی تقسیم می­کنند در نتیجه شاخص کل رشد بیشتری در بلند مدت ثبت می­کند.

معرفی چند شاخص مطرح بورس در دنیا:

شاخص داوجونز [10] مرکب از میانگین قیمت سهام 30 شرکت برتر صنعتی، 20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدماتی در بزرگ‌ترین بورس دنیا یعنی نیویورک، از نظر میزان معاملات و حجم سرمایه‌گذاری است. شاخصی که به عنوان داوجونز منتشر می­شود شاخصی صنعتی داوجونز [11] است. این شاخص از 26 می 1896 شروع به کار کرد. نکته مهم در نحوه محاسبه این شاخص این است که به صورت میانگین ساده قیمت­ها محاسبه می­شود و در نتیجه تاثیر شرکت­ها هم وزن است. این شاخص صرفا قیمتی است.

شاخص S&P500 توسط شرکت [12] Standard & Poor's ایجاد شده و از سال ۱۹۵۷ شروع به کار کرد. این شاخص از ترکیب حدودا ۵۰۰ سهم که در آمریکا معامله می شدند، ساخته شد. سهام تشکیل دهنده S&P500 در یکی از دو بازارهای نزدک [13] و نیویورک [14] معامله می­شوند. پس از داوجونز، شاخص S&P500 بزرگترین شاخص سهام آمریکا است

و در مقوله شاخص‌های تاثیرگذار بر اقتصاد جای داده می­شود. بسیاری از صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری، صندوق­ های تبادل ارز و دیگر صندوق­ها همچون صندوق بازنشستگی بسیار تحت تاثیر عملکرد شاخص S&P500 هستند. S&P500 هم همانند داوجونز یک شاخص قیمتی است. این شاخص بر اساس میانگین وزنی و بر اساس سهام شناور آزاد سنجیده می­شود.

شاخص Nikkei 225 یا شاخص میانگین سهام نیکی 225 به­عنوان مهم­ترین شاخص بورس ژاپن است. این شاخص شامل 225 سهام در بازار اول بورس اوراق بهادار توکیو [15] است. محاسبه این شاخص بسیار شبیه به داوجونز است. شاخص نیکی را روزنامه مالی ژاپن [16] از هفتم سپتامبر سال ۱۹۵۰ محاسبه و منتشر می‌کند. 225 شرکت موجود در شاخص به صورت دوره­ای (ابتدای ماه اکتبر در هر سال) با توجه به معیار نقدشوندگی در بازار و توزان در آن صنعت انتخاب می­شوند. این شاخص یک شاخص میانگین قیمتی است.

شاخص FTSE100 [17] مهمترین شاخص سهام در بورس بریتانیا به شمار می­رود. این شاخص که بطور غیررسمی «فوتسی» نیز خوانده می‌شود، توسط شرکت مستقل FTSE Group محاسبه می­گردد و براساس میانگین موزون مقدار قیمت سهام 100 شرکت از بزرگترین شرکت های فعال در بورس سهام لندن [18] محاسبه می­شود. سهام این شرکت­ها به شکل آزاد شناور است. هر شرکت وزن مختص به خود را در شاخص دارد. در کنار شاخص FTSE 100 شاخص­های دیگری نیز بطور فعال استفاده می شوند. به عنوان مثال شاخص FTSE Mid 250 -که دربرگیرندۀ 250 شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ شرکت بریتانیایی است- یکی از آن­هاست.

شاخص [19] DAX آلمان مهمترین شاخص سهام در آلمان به شمار می­رود. این شاخص به عنوان میانگین موزون قیمت سهام 30 شرکت آلمانی که در بورس فرانکفورت [20] پذیرفته شدند محاسبه می­گردد. این شاخص قیمتی نبوده و به صورت قیمت و بازده نقدی است و تقسیم­ سود روی سهام را نیز مورد محاسبه قرار می­دهد بنابراین، این شاخص بازتاب دهندۀ مجموع درآمد سهام­داران است. شاخص DAX در سال 1988، توسط Deutsche Boerse AG معرفی شد. هر شرکت وزن مختص به شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ خود را در شاخص دارد، ضمن اینکه، ده ها شاخص ویژۀ DAX محاسبه می­شوند که معروف ترین آن­ها TecDAX است. با توجه به کم بودن تعداد شرکت­ها در این شاخص نمی­توان آن را مقیاسی برای اقتصاد کشور آلمان دانست.

شاخص SSEC [21] یا Shanghai Composite یکی از شاخص­ های دو بورس مستقل چین هست. این دو بورس شانگهای [22] و شن جن [23] نام دارند که شاخص­ های SSE مربوط به بورس شانگهای است. به جز این شاخص، شاخص­ های SSE380 ، SSE180 و SSE50 شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ نیز برای این بورس وجود دارد که شاخص composite بیشتر مورد توجه عموم است. ملاک شرکت­های انتخابی نیز شرکت­های بزرگ با نقدشوندگی بالا هستند. این شاخص نماینده همه سهام بورس شانگهای بوده و به صورت وزنی و قیمتی است. این شاخص 15جولای 1991 شروع به کار کرد اما روز پایه آن 19 دسامبر 1991 است که رقم آن 100 بود.

2 Consumer Price Index (CPI)

4 Purchasing management index

5 Institute for supply management

7 Tehran Exchange Price Index

8 laspeyres index

9 Tehran Stock Exchange Dividend and Price Index

11 Dow Jones Industrial Average (INDEXDJX)

12 موسسه رتبه‌بندی استاندارد اندپورز یا به اختصار، S&P یکی از بزرگ‌ترین موسسه رتبه‌بندی جهان محسوب می‌شود. S&P بجز رتبه‌بندی در زمینه‌های دیگری نیز مانند انجام تحقیقات گسترده در مورد سهام و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، ارائه مشاوره در زمینه مدیریت ریسک و ارائه شاخص‌های مختلف برای بازارهای مالی، فعالیت می‌نماید.

شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟

انواع شیر ظرفشویی؛ از دیروز تا امروز.

چرا دستگاه اولتراسونیک «اِل دی اِم» گزینه خوبی برای اکثر نیازهای زیبایی و درمانی هستش.

حراج آخر فصل ابزار توسن، اره پروفیل بر، پیچ گوشتی برقی و فرز آهنگری را ارزان بخرید

لیست قیمت تورهای استانبول از سراسر ایران

آبروریزی جنجالی سایپا در نمایشگاه خودرو + فیلم

بدنه کشتی از چیست؟

خرید دستگاه ساشه پرکن و راه اندازی خط تولید مواد بسته بندی ساشه ای

معرفی متخصص جراحی زانو در تهران

خفت‌گیری وحشیانه از یک زن در ولنجک + فیلم

چطور رپورتاژ آگهی تاثیرگذار بنویسیم؟

راه‌های کاهش هزینه ساخت و ساز

راهنمای خرید بیمه ارزان خودرو در سال ۱۴۰۱

علامت‌های اختصاری روی میلگرد را بشناسید

محمدرضا دیانی، نسل پنجم صنعت لوازم خانگی ایرانی

گوناگون

چگونه وکیل خوب پیدا کنیم؟

جراحی بینی بدون بیهوشی و هزینه آن

دندان مصنوعی ثابت چیست و قیمت آن چقدر است؟

شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟

انواع شیر ظرفشویی؛ از دیروز تا امروز.

چرا دستگاه اولتراسونیک «اِل دی اِم» گزینه خوبی برای اکثر نیازهای زیبایی و درمانی هستش.

حراج آخر فصل ابزار توسن، اره پروفیل بر، پیچ گوشتی برقی و فرز آهنگری را ارزان بخرید

لیست قیمت تورهای استانبول از سراسر ایران

آبروریزی جنجالی سایپا در نمایشگاه خودرو + فیلم

بدنه کشتی از چیست؟

خرید دستگاه ساشه پرکن و راه اندازی خط تولید مواد بسته بندی ساشه ای

معرفی متخصص جراحی زانو در تهران

خفت‌گیری وحشیانه از یک زن در ولنجک + فیلم

چطور رپورتاژ آگهی تاثیرگذار بنویسیم؟

راه‌های کاهش هزینه ساخت و ساز

راهنمای خرید بیمه ارزان خودرو در سال ۱۴۰۱

علامت‌های اختصاری روی میلگرد را بشناسید

محمدرضا دیانی، نسل پنجم صنعت لوازم خانگی ایرانی

گوناگون

چگونه وکیل خوب پیدا کنیم؟

جراحی بینی بدون بیهوشی و هزینه آن

دندان مصنوعی ثابت چیست و قیمت آن چقدر است؟

شناسایی اولویت سهامداران

لزوم شناسایی اولویت سهامدارن در چیست ؟ چه راه هایی برای شناسایی بهتر سهامداران وجود دارد ؟ ابزارهای موجود برای شناسایی اولویت های سهامداران چه هستند ؟ شبکه های اجتماعی چه نقشی در این شناخت دارند ؟ این مقاله از وب سایت تسعه تجارت دلیران دنا (دناکو) این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

مشاوره مدیریت

شناسایی اولویت سهامداران

در این مجموعه مقالات به معرفی ابزارها و روش‌هایی پرداخته‌ایم که مدیران شرکت‌ها با بهره‌گیری از آنها این ارتباط را با سهامداران خود قوی‌تر و مستحکم‌تر می‌سازند.اما برای اینکه این ارتباط دو‌جانبه بتواند به خوبی نظرات سهامداران و به‌طور کلی ذی‌نفعان را به شرکت منتقل کند، باید از هر یک از ابزارهای موجود به خوبی و به درستی استفاده کنیم.

هرچند امروزه امکان گفت‌وگوی مستقیم با بخش بزرگی از سهامداران وجود ندارد، اما ابزاری به نام شبکه‌های اجتماعی این قدرت را به شرکت‌ها می‌دهد تا صدای آنها را بشنوند. ارتباطات دیجیتالی در عین حال، حجم عظیمی از اطلاعات را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند. یکی از مواردی که لازم است شرکت‌ها به آن توجه کنند، تحلیل رفتار مخاطبان‌شان در دنیای مجازی است.

وقتی وب‌سایت خود را به درستی طراحی کردید، نباید تصور کنید کار تمام شده است. همان اندازه که وب‌سایت شما می‌تواند اطلاعات را به مخاطبان منتقل کند، به همان میزان می‌تواند اطلاعات آنها را برای شما جمع‌آوری کند. اما برای دسترسی به این اطلاعات لازم است به‌طور متداول به تحلیل آمارها و بازدیدهای انجام شده از وب‌سایت خود بپردازید.

برای مثال، ۳۰ شرکت برتر بورسی در آلمان که در شاخص دکس (DAX) وجود دارند، در طول یک سال برآورد کرده‌اند که در مجموع ۹۰ هزار نفر از نسخه دیجیتالی گزارش سالانه آنها در وب‌سایت‌شان بازدید کرده‌اند. این تعداد بازدیدکننده، در مجموع به تقریبا ۲۹۰ هزار صفحه از سایت مراجعه کرده‌اند (با هر بار کلیک کردن روی بخشی از سایت که شما را به صفحه‌ای جدید هدایت می‌کند).

به عبارتی، می‌توان گفت هر بازدیدکننده در طول سال به‌طور متوسط به ۲۷۰ صفحه از سایت این شرکت‌ها مراجعه کرده است.تمامی این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته‌اند که نشان می‌دهد سهامداران بیشتر به سمت نسخه‌های دیجیتالی روی می‌آورند.از سوی دیگر، شرکت‌ها برای اینکه بتوانند رفتار و موارد مورد علاقه سهامداران شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ یا تحلیلگران را تشخیص دهند، ترجیح می‌دهند گزارش‌های سالانه را در صفحات مختلف وب‌سایت طراحی کنند، تا اینکه همه مطالب را در فایل پی‌دی‌اف و برای دانلود قرار دهند.

هر چه بیشتر بتوانید مخاطبان‌تان را در سایت خود نگه دارید، بیشتر می‌توانید اطلاعاتی درباره علایق آنها بیابید. بورس فرانکفورت از شرکت‌ها خواسته است این آمارها را جمع‌آوری و برای مقایسه در کنار یکدیگر قرار دهند. به‌عنوان مثال، بر اساس زبانی که بازدیدکنندگان برای مشاهده سایت یا گزارش سالانه انتخاب کرده‌اند، رشد سرمایه‌گذاران خارجی بررسی شده است.

برای شرکت‌هایی که در شاخص دکس حضور دارند، میزان بازدیدها از گزارش‌های انگلیسی‌زبان نزدیک به ۶۵ درصد بوده است، در حالی که سهم گزارش‌های آلمانی‌زبان، ۳۵ درصد بوده است. سهم بازدید از گزارش‌های انگلیسی زبان نسبت به یک سال قبل، ۶۳ درصد بوده است. بورس فرانکفورت این رشد را نشانه‌ای از افزایش محبوبیت ۳۰ شرکت برتر آلمانی در میان سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌کند.

شاخص دیگری که در بورس فرانکفورت تعریف شده است، شاخص ام‌دکس (MDAX) است، این شاخص شامل ۵۰ شرکتی است که در شفافیت شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ از استانداردی بالاتر از استاندارد تعریف‌شده برخوردار هستند. گزارش‌های انگلیسی زبان این شرکت‌ها نیز بخش عمده بازدیدها را به خود اختصاص می‌دهند.شما نیز می‌توانید با بررسی آمارهای مربوط به بازدیدهای صورت گرفته از وب‌سایت خود، به این مساله پی ببرید که احتمالا چه تعداد از مخاطبان‌تان ممکن است خارجی باشند.

با توجه به این رشد، در بورس‌های پیشرفته دنیا، هر ساله موسسات یا مقام‌های ناظر بر بورس در این کشورها به بررسی نتایج عملکرد شرکت‌ها در حوزه‌های ارتباط با سرمایه‌گذاران و میزان فعالیت در دنیای مجازی می‌پردازند. این کشورها یا بورس‌ها، برترین شرکت‌ها را معرفی کرده و برای افزایش شفافیت سطح حداقلی برای آماده‌سازی این ابزارها تعیین می‌کنند.در نهایت اما، تنها این خود شرکت‌ها هستند که از این امر منفعت می‌برند.برای بررسی و تحلیل بهتر عملکرد وب‌سایت‌ها، ابزارهای مختلفی در دسترس قرار دارند. در بسیاری از موارد شرکت ارائه‌دهنده خدمات میزبانی سایت، این ابزارها را بدون هزینه اضافه در اختیار شما قرار می‌دهد. گوگل نیز ابزارهای تحلیلی دارد که بسیاری از بخش‌های آن به‌صورت رایگان در دسترس افراد شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ قرار دارند.

کلان داده‌ها و ارتباط با سرمایه‌گذاران

روزانه در دنیا ۵/ ۲ اگزابایت داده تولید می‌شود. ۹۰ درصد از کل داده‌های تولید شده در دنیا، تنها در دو سال گذشته تولید شده‌اند. حجم داده‌ای که از آغاز تمدن تا سال ۲۰۰۳ در دنیا تولید شده است، معادل است با حجم داده‌ای که اکنون طی دو روز در دنیا تولید می‌شود. این حجم بسیار زیاد از داده‌ها که به سختی می‌توانیم احساس دقیقی از اندازه آن داشته باشیم، به‌عنوان یک منبع با ارزش از اطلاعات می‌توانند در پیشرفت علوم به کار گرفته شوند.

اما داده‌ها خود به خود و به تنهایی هیچ اطلاعاتی را به کاربر منتقل نمی‌کنند. اطلاعات نهفته شده در این داده‌ها تنها پس از تحلیل‌های دقیق استخراج خواهند شد و قابل بهره‌گیری هستند. کاربرد تحلیل داده‌ها روز به روز در صنایع مختلف بیشتر و بیشتر می‌شود. در حالی که در بازار سرمایه ما هنوز کمتر شرکتی به تحلیل داده‌ها از سوی سهامداران خود توجه می‌کند و معاملات بسامد بالا (High Frequency Trading) یا معاملات الگوریتمی کمتر شناخته شده هستند.

در بازارهای بورس پیشرفته، تحلیل کلان داده‌ها نه‌تنها به سرمایه‌گذاران و سهامداران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را اتخاذ کنند، بلکه اکنون تیم‌های ارتباط با سرمایه‌گذاران نیز از این داده‌ها بهره می‌گیرند.ممکن است تصور کنید تا رسیدن این بازارها به بازار سرمایه ما فاصله زیادی در پیش داریم، اما این تصور نادرستی است. اگر نگاهی به اطراف خود بیندازیم، می‌بینیم پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها چقدر سریع به کشور وارد می‌شوند. هرچند که وارد کردن ابزارهای تکنولوژی از وارد کردن دانش بهره‌گیری از آنها ساده‌تر است، اما این مساله به معنی آن نیست که هیچ فردی سراغ یادگیری و استفاده بهتر از این ابزارها نخواهد رفت. هم‌اکنون نیز برخی از شرکت‌های تحلیل داده به تعریف یا به کارگیری الگوریتم‌ها در بازار بورس کشور پرداخته‌اند.

این در حالی است که شرکت‌های بزرگ دنیا برای شناسایی بهتر سهامداران خود، از هم‌اکنون به سفارش تحلیل کلان داده‌های بورسی و داده‌های مربوط به خرید و فروش سهام خود اقدام می‌کنند. ترکیب اطلاعات به دست آمده از این داده‌ها به همراه اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایر منابع جمع آوری می‌شوند، می‌توانند راهکارهای جدیدی پیش روی مدیران شرکت‌ها قرار دهند.

برای اینکه بدانیم کلان داده‌ها تا چه اندازه می‌توانند دید ما را نسبت به اوضاع تغییر دهند، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند این دو تصویر را با یکدیگر مقایسه کنید: وقتی درون یک شهر زندگی می‌کنید، هر اندازه که با کوچه‌ها و خیابان‌های آن آشنا باشید، تصویر و نقشه‌ای که از آن طراحی می‌کنید محدود است. حال فرض کنید، سوار بر یک هلی کوپتر، شهر و تمامی کوچه‌های آن را از بالا مشاهده می‌کنید.تصویری که از شرکت با استفاده از داده‌های عادی به دست می‌آوریم، مانند تصویر شهری است که همیشه درون آن زندگی کرده‌ایم. در حالی‌که کلان داده‌ها، نمایی از بالا درباره اوضاع شرکت به مدیران خواهند داد. به عبارتی می‌توانید کسب و کارتان را از چشمان یک پرنده ببینید.

با استفاده از منوی آموزش وب سایت دناکو (دلیران دنا) می توانید به بانک مقالات آموزشی با هزاران مقاله رایگان در زمینه مدیریت ، کسب و کار ، فروش ، موفقیت ، کارآفرینی و سایر زمینه های شاخص سهام دکس (DAX) چیست؟ کسب و کار دسترسی داشته باشید. مشاوره بازاریابی و فروش ، طراحی سایت ، مشاوره سرمایه گزاری ، تحقیق و توسعه ، طرح کسب و کار و کارآفرینی را می توانید در دناکو دنبال نمایید.

حرکت خود و شرکتتان را به سمت موفقیت و بزرگی آغاز کنید. با دلیران همراه شوید .

  • بزرگترین پایگاه مقالات مدیریت و کسب و کار در دلیران دنا
  • بزرگترین شبکه مشاوره کسب و کار و فروش در دلیران دنا
  • سامانه های تخصصی فروش و توسعه تجارت در دلیران دنا

انتشار مجدد مقالات وب سایت دلیران دنا برای گسترش علم مدیریت و کسب و کار با ذکر منبع (توسعه تجارت دلیران دنا) مجاز است. فروش این مقالات به هر طریقی اکیدا ممنوع است و صرفا انتشار رایگان مقالات دلیران دنا مجاز است.

رشد شاخص DAX آلمان برای دهمین روز متوالی

در اولین روز هفته سوم ماه می یعنی در روز بیستم این ماه ارزش بازار سهام در کشور آلمان رشد کرد. طبق گزارش‌های موجود این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که شرکت‌های خودروسازی خبر از رشد فروش و درآمد خود دادند و به دنبال آن ارزش سهام این شرکت به راندها ارتقا پیدا کرد.

در اولین روز هفته سوم ماه می یعنی در روز بیستم این ماه ارزش بازار سهام در کشور آلمان رشد کرد. طبق گزارش‌های موجود این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که شرکت‌های خودروسازی خبر از رشد فروش و درآمد خود دادند و به دنبال آن ارزش سهام این شرکت به راندها ارتقا پیدا کرد. در این روز ارزش سهام شرکت بی‌ام دبلیو آلمان و فولکس واگن به ترتیب 9/2 درصد و 3/2 درصد رشد کردند در حالی که ارزش هر سهم بانک تجاری آلمان که دومین مرکز مالی بزرگ وام‌دهنده در این کشور است با افزایش 6/3 درصدی همراه بود. در نتیجه این رشد شاخص DAX کشور آلمان با افزایش 3/0 درصدی همراه شد و به سطح 48/8426 واحد رسید. در هفته گذشته این شاخص در بازار آلمان 4/1 درصد رشد کرده بود و شاخص وسیع‌تر HDAX هم رشد 1/1 درصدی را شاهد بود. ریچارد اسورب یکی از مدیران ارشد بازار سرمایه در آلمان بر این باور است که رشد شاخص‌های بازار مالی کشور آلمان ادامه خواهد داشت. او که شرایط اقتصادی این کشور را بسیار امیدوار‌کننده و روبه رشد می‌داند، می‌گوید: در سال جاری میلادی عملکرد شاخص DAX کمتر از دیگر شاخص‌های اروپایی بود. در سال جاری حجم مبادلات در بازار سهام آلمان 41 درصد کمتر از حجم مبادلات در بازارهای اتریش و هلند و سوئیس بوده است و این وضعیت در هفته منتهی به هجدهم ماه می هم دیده می‌شود. این مقایسه با توجه به پتانسیل این بازار در مقایسه با بازارهای دیگر انجام شده است ولی انتظار می‌رود از این پس رشد شاخص DAX که برای 10 روز متوالی تکرار شده است، ادامه پیدا کند. دلیل این پیش‌بینی این است که اقتصاد آلمان در مقایسه با دیگر کشورها شرایط باثبات‌تری دارد و این وضعیت می‌تواند سبب توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی در کشور شود. این رشد عامل رونق تمامی بازارهای مالی و سرمایه‌ای می‌شود و ارتقای شاخص‌های بازار سهام آلمان نیز از دیگر بخش‌های مرتبط با آن است. هم‌اکنون ارزش هر سهم شرکت بی‌ام دبلیو بزرگ‌ترین برند خودروسازی لوکس در دنیا برابر با 74 یورو است و ارزش هر سهم فولکس واگن برابر با 173 یورو است. سهم دایملر در این هفته رشد دو درصدی را تجربه کرد است و هر سهم آن با قیمت 96/49 یورو در بازار سهام کشور آلمان به فروش رسید. پیش‌بینی رونق بازار سهام شرکت‌های خودروسازی و دیگر شرکت‌های فعال در صنعت حمل و نقل از جمله شرکت هوایی لوفت‌هانزا سبب شد تا تمامی پیش‌بینی‌ها از تداوم رشد در بازار مالی آلمان حکایت کند. در هفته منتهی به هجدهم ماه می هم ارزش این بازار رشد کرده بود. آمار نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد بازار سهام آلمان در هفته منتهی به هجدهم ماه می برابر با 3/2 درصد بوده است و در تمامی روزهای این هفته شاخص‌های بازار مالی آلمان صعودی بوده‌اند.

آکورا آماری وزیر اقتصاد کشور ژاپن اعلام کرد تداوم روند کاهشی ارزش ین در برابر دیگر ارزهای جهانی تاثیر منفی روی اقتصاد بر جای می‌گذارد و حتی ممکن است زمینه‌ساز افزایش راندمان اوراق قرضه دولتی در کشور شود. طی شش ماه گذشته ارزش ین در برابر دیگر ارزهای دنیا بیشتر از 21 درصد کاهش یافته است و دلیل این کاهش هم تلاش دولت برای حفظ رشد اقتصادی و تداوم بخشیدن به روند رونق اقتصادی در کشور است. وی ادامه داد: اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر وارد رکود شده است و ما از ابزار کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش ین برای مقابله با گسترش بحران استفاده کردیم ولی مشاهده می‌شود که این ابزار کارایی خود را از دست داده است و به جای نتایج مثبت اقتصادی، نتایج منفی و مخربی روی تعاملات تجاری و توازن در این بازار داشته است. او رشد بی‌سابقه بازار سهام کشور ژاپن را نشانه‌ای از نا‌موفق بودن سیاست کاهش ارزش ین می‌داند و می‌گوید: در ماه‌های اخیر شاهد رشد بی‌سابقه بازار سهام و افت سرمایه‌گذاری در بازار اوراق قرضه بودیم که تایید می‌کند مردم به دولت و سیاست‌های اقتصادی‌اش اعتماد ندارند و دولت اعتبار خود را از دست داده است. تداوم این وضعیت ضمن هدایت سرمایه‌ها به بازار سهام تایید‌کننده این مساله است که اقتصاد کارایی ندارد و سرمایه‌گذاری در دیگر عرصه‌ها برای مردم ایمن نیست. او بر ضرورت توقف طرح کاهش ارزش ین در برابر دلار تاکید کرد و گفت جلسات کارشناسی برای اجرایی کردن این طرح آغاز شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.