حاشیه سود یعنی چه؟


تشدید شکاف در بازار ملک

دو اتفاق معنادار در بازار «زمین» رخ داده است که اولی از وخامت اوضاع سرمایه‌گذاری مولد در بخش مسکن و دومی از آثار مخرب سرمایه‌گذاری غیرمولد در این بخش حکایت دارد. شکاف قیمت زمین مسکونی و آپارتمان در تهران، بیشتر شده و به ۵۶/ ۱ برابر(براساس میانگین قیمت‌های سالانه) رسیده است. از طرفی، حجم معاملات ملک کلنگی در سال گذشته حدود ۳۰درصد افت کرد که عمده این کاهش ناشی از «خروج تقاضای مصرفی از بازار زمین» بوده است. سازنده‌ها مصرف‌کننده بازار معاملات زمین هستند؛ اما جای آنها را تقاضای غیرمصرفی گرفته است.

p07 copy

بررسی روند دو نوع تورم ملکی در پایتخت با کارنامه1400 قیمت‌‌ها، نشان‌دهنده تشدید شکاف بین قیمت زمین و مسکن است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به تازه‌‌ترین داده‌های منتشرشده درباره تحولات بازار زمین در شهر تهران از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد، گسل بین متوسط قیمت زمین و میانگین قیمت مسکن که از سال99 به میزان قابل توجه تشدید شده بود، باز هم افزایش یافته است. به این ترتیب، فاصله بین متوسط قیمت زمین و میانگین قیمت مسکن در سال1400 مطابق با تازه‌‌ترین آمارها به بیشترین میزان خود از گذشته، رسیده است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع زمین مسکونی در شهر تهران در حالی زمستان 1400 به 52میلیون و100هزار تومان افزایش یافته است که این میزان در مقایسه با میانگین قیمت زمین در فصل قبل یعنی پاییز 1400 (تورم فصلی)، رشد 8/ 4درصدی و در مقایسه با زمستان 1399 (تورم نقطه‌‌ای) افزایش 1/ 17درصدی را نشان می‌‌دهد. در شرایطی که برخی سوء‌برداشت‌‌ها از سوی گروهی از تحلیلگران در شبکه‌های مجازی در ارتباط با تحولات بازار زمین مستند به اطلاعات فصلی این بازار در زمستان1400 مطرح شده است، بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌دهد اگرچه تورم فصلی در بازار زمین تک رقمی شده است، اما این موضوع به معنای جاماندگی قیمتی زمین از مسکن نیست. تورم نقطه‌ای زمین در این بازه زمانی یعنی زمستان1400 1/ 17درصد اما تورم نقطه‌ای مسکن معادل 5/ 26درصد بوده است.

در واقع در این سوءبرداشت‌‌های مجازی، برخی تحلیلگران، در شبکه‌های اجتماعی تورم زمین را با تورم مسکن در زمستان 1400 (تنها یک فصل) بررسی کرده‌‌ و اعلام کرده‌‌اند که زمین از مسکن جامانده و مسکن رشد بسیاری داشته است؛ درحالی‌که تورم زمین در یک سال 1400بیشتر از تورم مسکن بوده است. یک تحلیل ناقص و سوءبرداشت دیگر نیز از سوی برخی مطرح شد مبنی بر اینکه به واسطه عقب بودن تورم زمین از مسکن، در زمستان1400 می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که تحولات قیمتی در بازار زمین آرام گرفته است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌‌دهد هر دوی این تحلیل‌‌ها محل سوال و اشکال است.در این زمینه دو علت مهم وجود دارد. علت اول مربوط به جلوتر بودن متوسط قیمت زمین از متوسط قیمت مسکن و همچنین جلوتر بودن تورم سالانه زمین از تورم سالانه مسکن در 1400 است. ضمن آنکه بررسی‌‌ها با استناد به نتایج یک دماسنج مهم بازار زمین یعنی عدد حاصل از نسبت قیمت زمین به مسکن، نشان‌دهنده افزایش شکاف بین متوسط قیمت زمین و مسکن در شهر تهران است.

علت دوم نیز با استناد به تحولات فصلی بازار زمین در فصول گذشته (فصل‌‌های قبل از زمستان 1400) قابل ارائه است. مبنی بر اینکه زمستان 1400 در واقع پنجمین فصل متوالی است که تورم فصلی زمین در آن تک‌رقمی شده است. در واقع تک‌رقمی شدن تورم فصلی زمین در زمستان سال گذشته رویداد تازه‌‌ای محسوب نمی‌‌شود.متوسط قیمت زمین در شهر تهران در زمستان1400 در حالی 8/ 4درصد نسبت به پاییز پارسال رشد داشته است که تورم فصلی زمین از زمستان 99 تک‌‌رقمی شد. بعد از ثبت تورم فصلی 19درصدی در بازار زمین در پاییز99، تورم فصلی زمین در زمستان99 به 8درصد کاهش یافت. تورم فصلی زمین در بهار99 معادل 3درصد، در تابستان حاشیه سود یعنی چه؟ معادل 4درصد، در پاییز معادل 4درصد و در زمستان 1400 نیز معادل 8/ 4 درصد بود.

روایت یک‌ساله از زمین و مسکن

بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد تحلیلگرانی که معتقد به آرام گرفتن تورم در بازار زمین در زمستان1400 هستند، تنها یک سکانس از بازار زمین در سال گذشته-زمستان- را مورد بررسی قرار داده‌‌اند؛ درحالی که تحولات یک‌ساله این بازار، روایت دیگری را ارائه می‌‌دهد. بررسی کارنامه 1400 بازار زمین شهر تهران نشان می‌‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع زمین در پایتخت در سال1400 به 49میلیون تومان رسید که این میزان نشان‌دهنده رشد 2/ 34درصدی میانگین قیمت زمین در سال گذشته نسبت به متوسط قیمت زمین در سال1399 است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در سال گذشته به 31میلیون و400هزار تومان رسید که در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در سال1399 رشد 6/ 31 درصدی را نشان می‌‌دهد.

این آمارها و بررسی کارنامه یک‌ساله بازار مسکن و زمین نشان‌دهنده آن است که نه تنها در سال گذشته تورم بازار زمین از تورم مسکن بیشتر بوده، بلکه قیمت زمین با سرعت بیشتری نسبت به مسکن رشد کرده است. همچنین آمارها نشان می‌‌دهد از سال94 تا 1400 متوسط قیمت زمین در شهر تهران 4/ 11برابر شده است. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن حاشیه سود یعنی چه؟ در شهر تهران در این بازه زمانی رشد 7/ 7برابری داشته است. بنابراین همان‌طور که در سه الی چهار دهه اخیر، تورم سالانه زمین از تورم سالانه مسکن بیشتر بوده در عصر جهش نیز رشد قیمت زمین در مقایسه با تورم مسکن، سرعت بیشتری داشته است. به واسطه این بیش‌‌فعالی زمین نسبت به بازار مسکن، در سال‌های اخیر شکاف یا گسل موجود بین قیمت زمین و مسکن افزایش یافت و در سال گذشته نیز این گسل به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای تشدید شد.

نتیجه بیش‌‌فعالی زمین

برآوردهای صورت‌گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» بر مبنای آمارهای رسمی، نتیجه بیش‌‌فعالی زمین در دوره‌های اخیر را نشان می‌‌دهد. این بیش‌فعالی با استفاده از یک دماسنج مهم ملکی یعنی نسبت زمین به مسکن (نسبت متوسط قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن)، مورد ارزیابی قرار گرفته و سنجش می‌‌شود. نتایج حاصل از تحلیل عدد به‌دست‌آمده از این دماسنج از آنجا مهم است که می‌‌توان از آن در سنجش حاشیه سود سازنده‌ها استفاده کرد.در دهه80 متوسط قیمت زمین و متوسط قیمت مسکن در شهر تهران تقریبا با هم برابر و عدد حاصل از نسبت قیمت زمین به نسبت قیمت مسکن برابر با حدود یک بود. این میزان با شروع بیش‌‌فعالی و افزایش سرعت رشد قیمت زمین در مقایسه با تورم مسکن، در دهه90 به نسبت 2/ 1 تا 3/ 1برابری میانگین قیمت زمین تهران به متوسط قیمت مسکن در پایتخت رسید. در سال99، شکاف بین قیمت زمین و مسکن افزایش یافت و به 53/ 1برابر رسید. در سال1400 نیز این گسل به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای تشدید شد و عدد حاصل از نسبت زمین به مسکن به 56/ 1 افزایش یافت.

چرا زمین بیشتر رشد کرد؟

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در حالی از سبقت تورمی زمین نسبت به مسکن در عصر جهش ملکی خبر می‌‌دهد که دست‌‌کم دو علت مهم را در این بیش‌‌فعالی زمین می‌‌توان ارائه کرد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه نشان می‌‌دهد، یک عامل مهم افزایش سرعت رشد قیمت زمین نسبت به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در عصر جهش به افزایش فعالیت‌‌های سفته‌‌بازی، رشد ملاکی و شیوع سرمایه‌‌گذاری‌‌های کلان ملکی در این بازار برمی‌‌گردد. همزمان با شروع دوره جهش ملکی و افزایش تمایل سرمایه‌‌گذاران به ورود سرمایه‌های خود به بازار ملک، آن دسته از سرمایه‌‌گذارانی که سرمایه‌های هنگفت وکلان در اختیار داشتند بازار زمین را به‌عنوان اولویت سرمایه‌‌گذاری ملکی خود انتخاب کردند؛ در مقابل سرمایه‌‌گذاران خردتر وارد بازار معاملات آپارتمان شدند. این موضوع یعنی ورود تقاضای سرمایه‌‌ای در حجم قابل توجه با سرمایه‌های کلان به بازار زمین، منجر به افزایش سرعت رشد قیمت در این بخش از بازار ملک در مقایسه با بازار معاملات آپارتمان شد.

از سوی دیگر، یک علت تشدید گسل قیمتی بین زمین و مسکن به کمبود موجودی زمین قابل ساخت در شهر تهران مربوط می‌‌شود. به‌دلیل ساخت‌وسازهای گسترده از سال‌های قبل تاکنون، بازار زمین با گذر زمان، با کمبود عرضه مواجه شده است. یعنی سال به سال عرضه زمین نیز کاهش یافته است. این موضوع یعنی کاهش عرضه در برابر افزایش تقاضای سرمایه‌‌ای برای خرید زمین در عصر جهش در بیش‌‌فعالی قیمتی زمین نسبت به مسکن موثر بوده است.

پاسخ به معمای رکود ملکی

نتایج مربوط به ارزیابی سرعت رشد قیمت در بازار زمین و بیش‌‌فعالی تورمی زمین در برابر معاملات مسکن، پاسخی به معمای رکود ملکی و عدم تمایل سازنده‌ها به ساخت‌وساز است. چراکه با افزایش شکاف بین قیمت زمین و مسکن، عملا حاشیه سود سازنده‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش می‌‌یابد. این عامل در کنار رکود معاملات مسکن و افت شدید تعداد خریداران مصرفی همزمان با جهش قیمت مصالح ساختمانی، منجر به کامل شدن پکیج بی‌‌انگیزگی سازنده‌ها برای انجام فعالیت‌‌های ساختمانی شده است. به این ترتیب اگر چه تورم فصلی زمین تک‌رقمی شده و در مقایسه با سال99 سرعت رشد قیمت در این بخش از بازار ملک، کاهش یافته است؛ اما کند شدن سرعت رشد قیمت در این بازار به معنای ایجاد وضعیت مطلوب برای سازنده‌ها نیست؛ چراکه به‌دلیل بالا بودن عدد حاصل از نسبت قیمت زمین به مسکن، عملا حاشیه سود سازنده‌ها تحت تاثیر قرار می‌‌گیرد. هم‌‌اکنون متوسط قیمت زمین در شهر تهران بیش از 5/ 1برابر متوسط قیمت مسکن پایتخت است.

اما در شرایطی که به‌طور قطع، کاهش عدد حاصل از این نسبت به «یک» و برابر شدن میانگین قیمت زمین و مسکن مطابق با آنچه در دهه 80 وجود داشت، مطرح نیست؛ باید دید که این نسبت باید به چه نحوی بازتنظیم شود تا بازار بخشی از جذابیت گذشته خود برای ساخت‌و‌ساز و عرضه جدید را به‌دست آورد؟

بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد اگر عدد حاصل از نسبت قیمت زمین به مسکن به حول و حوش 3/ 1 حاشیه سود یعنی چه؟ کاهش یابد، می‌‌توان به بازگشت بخشی از سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز امیدوار بود. با رصد دستگاه‌های سنجش قیمت مسکن و دماسنج‌‌های بازار معاملات آپارتمان، قطعا انتظار نمی‌‌رود این موضوع با افزایش سرعت رشد قیمت مسکن و بالا رفتن قیمت آپارتمان جبران شود. به این ترتیب انتظار برای کاهش قیمت زمین برای بازتنظیم رابطه قیمت بین زمین و مسکن، مطرح است. در سال‌های گذشته نیز سابقه کاهش قیمت زمین وجود داشته است. در سال88 متوسط قیمت زمین در شهر تهران 17درصد کاهش یافت. در سال93 نیز کاهش قیمت زمین حول و حوش 14درصد رقم خورد. بنابراین احتمال منفی شدن تورم در بازار زمین و کاهش قیمت در این بخش از بازار ملک دور از ذهن نیست. در واقع در صورت تغییر جهت نیروهای بالابرنده قیمت مسکن، همچون موضوع احیای برجام و رویدادهای اقتصادی و غیراقتصادی بعد از آن، می‌‌توان انتظار داشت قیمت زمین نیز از سطوح نامتعارف به سمت وضعیت متعارف بازگشت کند.

علت تورم تک‌‌رقمی زمین

اما تورم فصلی در بازار زمین با وجود تمام آنچه گفته شد، درحالی تک‌‌رقمی شده است که دو علت را در این زمینه می‌‌توان مورد اشاره قرار داد. علت اول مربوط به رکود ساختمانی و خروج سازنده‌ها از بازار زمین به‌عنوان تقاضای مصرفی است. هرچند تقاضای سرمایه‌‌ای در بازار زمین در عصر جهش حضور داشت، اما تقاضا از ناحیه سازنده‌ها برای خرید زمین و شروع پروسه ساخت‌وساز کاهش یافت. علت دوم نیز مربوط به قرار گرفتن بازار مسکن در سال1400 در سال پساجهش بود.

در سال1400 از جذابیت سرمایه‌‌گذاری در بازار مسکن چه در بخش معاملات آپارتمان و چه در حوزه خرید زمین نسبت به سال99 کاسته شد.آمارهای رسمی نشان می‌دهد تحت تاثیر این موضوع، در سال1400 در هر فصل به‌طور متوسط در شهر تهران تنها 250فقره معامله خرید زمین انجام شد که این میزان نسبت به 350فقره معامله خرید زمین در هر فصل از سال99 میانگین معادل حدود 30درصد کمتر است. در سال98 در هر فصل به‌طور متوسط 450فقره معامله خرید زمین در شهر تهران انجام شد. این میزان در حاشیه سود یعنی چه؟ سال97 معادل 550فقره و در سال‌های مابین 92 تا 96 در هر فصل به‌طور متوسط 600 فقره بوده است.

نقص قانون ساماندهی خودرو برطرف می‌شود

فاطمی امین

تهران (پانا) - وزیر صنعت خبر داد نقص قانون ساماندهی خودرو، با لایحه مجلس برطرف می‌شود.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی‌امین در حاشیه همایش اصناف، دانش بنیان، فناور و هوشمند در جمع خبرنگاران در خصوص گواهی اسقاط خودرو افزود: در قانون ساماندهی خودرو، تولید به اسقاط متصل شده بود که نقص محسوب می‌شود، زیرا چنانچه خودرویی برای اسقاط نباشد تولید آن متوقف می‌شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: برای رفع این مشکل دولت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرد که چنانچه به تشخیص وزارت صمت عرضه و تقاضای گواهی اسقاط دچار مشکل شود، یعنی معادل شماره‌گذاری خودرو یا موتور سیکلت اسقاط انجام‌نشود، در این صورت یک درصد قیمت فروش خودرو به صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
فاطمی امین ادامه‌داد: مبالغ واریز شده به عنوان کمک سود یا یارانه به افرادی تعلق می‌گیرد که خودرو و یا موتور اسقاط می‌کنند.
وی با تاکید بر این که با این پیشنهاد خلائی که در قانون وجود داشت برطرف می‌شود، ابراز امیدواری کرد: در نخستین جلسه مجلس این موضوع اعلام وصول و مصوب شود.

سه اتفاق مهم بازار باز در هفته اول شهریور

در هفته منتهی به 7 شهریور ماه بسط پول در بازار باز در نزدیکی مرز 70 همت ثابت ماند. این در حالی است که اعتبارات قاعده مند با کاهشی محسوس در بازار شبانه مواجه بوده است. سومین اتفاق مهم در این معاملات ثبت نرخ سود در فراتر از مرز 21 درصد بوده است.

سه اتفاق مهم بازار باز در هفته اول شهریور

به گزارش اقتصادنیوز، روند معاملات در بازار باز در هفته اول شهریور ماه در سطح ثابتی باقی مانده اما نرخ سود در این بازار، باز هم رکورد شکنی کرد. در این معاملات بانک ها اوراق خود را به بانک مرکزی فروخته و این نهاد نیز با توجه به صلاحدید خود هر سهم از اوراقی که بخواهد از نهادهای مالی خریداری می کند. این معاملات به اصطلاح عملیات بازار باز تلقی می‌شود که اکنون در سومین سال برگزاری آن به مرحله بیست و دوم رسیده است.

ثبات تزریق پول در نزدیکی 70 همت

در هفته منتهی به 7 شهریور ماه بانک مرکزی تقریبا 67 هزار میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده و تزریق پول در این بازار را نسبت به هفته قبل تنها تقریبا 2.1 درصد کاهش داد. رشد هفتگی نشان می دهد تقریبا در مرز بالایی قرار داشته و تزریق پول تغییر محسوسی را نداشته است.

این در حالی است که در بازار شبانه روند بسط پول نوسانات قابل توجهی را داشته است. در بازار شبانه بانک های دارای مازاد می‌توانند به بانک های دارای کسری وام‌دهی کوتاه مدت کنند. در این بازار نرخ سود در بازه 14 تا 22 درصد قرار داشته که این کف و سقف در اختیار نهاد برگزار کننده آن یعنی بانک مرکزی قرار دارد.

در همین رابطه در حالی که اعتبارات قاعده مند در بازار شبانه در هفته قبل در مرز 24 همت قرار داشته در این هفته تزریق پول تقریبا کاهش قابل توجهی را ثبت کرده و به 10 هزار و 830 میلیارد تومان تنزل پیدا کرده است. این تزریق بانک مرکزی نرخ سود 22 درصدی دارد.

اتفاق مهم دیگر در بده بستان بانک مرکزی و بانک ها در این هفته رکورد دوباره نرخ سود در بازار باز بوده است.

بازار باز

عبور دوباره نرخ سود در بازار باز از مرز 21 درصد

در بازار باز بانک ها اوراق را از بانک مرکزی خریداری کرده و نهادهای مالی فروشنده متعهد می شوند در تاریخ سررسید مشخص شده با نرخ سود معلوم دوباره اوراق فروخته شده را از بانک مرکزی خریداری کنند. در همین رابطه در هفته اخیر بانک مرکزی نرخ سود در بازار را برابر با 21.21 درصد اعلام کرده و ضمن ثبت روندی صعودی برای دومین بار از مرز 21 درصد عبور داد. اتفاقی که به نوعی در راستای رشد نرخ بهره بین بانکی قلمداد می شود.

حقایق شوکه کننده از روی دیگر کمپانی “اپل”

حقایق ناخوشایند در مورد کمپانی اپل

با وجود آنکه کمپانی اپل بسیار محبوب است، اما این کمپانی هم نیمه‌ی تاریک و پنهانی دارد که به احتمال زیادی خیلی‌ها از آن خبر ندارند.

به گزارش وقت صبح به نقل از گجت نیوز؛ کمپانی اپل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان محسوب می‌شود. گوشی آیفون نیز یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های هوشمند جهان است و شما حداقل یک نفر را می‌شناسید که بی‌صبرانه در انتظار رویداد بعدی اپل باشد.

گرچه این کمپانی محبوبیت زیادی دارد، اما کسب و کار آن با شک و شبهاتی همراه است.

با نگاهی دقیق‌تر به کمپانی Apple با حقایق ناراحت کننده‌ای در مورد این شرکت که تاکنون فکر می‌کردیم دوستش داریم، مواجه می‌شویم.

روی زشت کمپانی اپل که شاید ندیده باشید

بر کسی پوشیده نیست که اپل سال‌هاست با حاشیه سود یعنی چه؟ مراکز تعمیر متفرقه گوشی‌های آیفون مشکل دارد. اگر دست اپل بود، باید فقط آیفون خود را در اپل استور یا تعمیرگاه مجاز Apple تعمیر می‌کردید.

برخلاف صنعت خودرو که اکثر تولیدکنندگان قطعات را به تعمیرگاه‌های متفرقه می‌فروشند، دنیای تکنولوژی شبیه به دیوار یک باغ عمل می‌کند. به عبارت ساده‌تر اپل از فروش قطعات اصلی آیفون به تعمیرگاه‌ها خودداری می‌کند.

اگر آیفون خود را به مرکز تعمیرات مورد تایید اپل نبرید، قطعات تعویضی آیفون شما از کجا می‌آید؟ (قطعا از اپل نیست)

بنابراین اگر می‌خواهید مطمئن شوید که نمایشگر شکسته آیفون شما با یک ضربه کوچک تعویض نمی‌شود، مجبورید که به فروشگاه Apple یا تعمیرگاه مجاز آن بروید. کمپانی اپل در سال ۲۰۲۱ فروش کیت و قطعاتش را مستقیما به مصرف کنندگان آغاز کرد. در ادامه مطلب به مواردی می‌پردازیم که نیمه تاریک و زشت این کمپانی را نشان می‌دهد.

بیگاری و مرگ کارگران

بسیاری از برند‌های بزرگ از نایک گرفته تا H&M، در گذشته به بیگاری کشیدن از کارگران متهم شده‌اند. حالا کمپانی بزرگی مثل اپل که ادعا می‌کند از نظر اجتماعی آگاه و سطح بالاست، شرایط کارگران آن در یکی از کارخانه‌هایش خلاف این مسئله را نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۱۷ سایت Tech Insider داستان فردی به نام Dejian Zeng که دانشجوی کالج بود و به صورت مخفیانه و سری در کارخانه آیفون در شانگهای مشغول به کار شده بود را منتشر کرد.

او که به عنوان کارگر در قسمت مونتاژ این کارخانه کار می‌کرد، مانند سایر کارگران بابت یک ماه کار به صورت شیفت‌های ۱۲ ساعته ۶ روز در هفته فقط ۳۱۰۰ یوان که حدود ۴۵۰ دلار بود، حقوق گرفت.

این فرد در مدت زمانی که آنجا بود، چیزهای دیگری مثل امکانات و شرایطی که کارخانه برای کارگران مقدر کرده بود را نیز افشا کرد. طبق گفته‌ی او اغلب هر ۸ نفر در یک اتاق خواب مشترک می‌خوابیدند و بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران هم از یک حمام مشترک استفاده می‌کردند.

او در ادامه گفت که وجود تور در راه پله‌ها و حفاظ‌های آهنی پنجره‌ها در این کارخانه نشان دهنده این بود که آن‌ها را برای جلوگیری از خودکشی کارگران طراحی کرده بودند.

در سال ۲۰۱۰، روزنامه Guardian گزارشی در مورد خودکشی‌هایی که در یک کارخانه‌ی چینی که در آن گوشی‌های آیفون تولید می‌شدند، منتشر کرد. گرچه اپل تنها شرکتی نیست که با بیگاری کشیدن از کارگران خود سواستفاده می‌کند.

بی توجهی به محیط زیست

در سال ۲۰۲۰ تصمیم بحث برانگیز اپل برای حذف شارژر از آیفون‌ها بسیار خبرساز شد. اپل در پاسخ به گلایه و عصبانیت خریداران اعلام کرد که بسیاری از مشتریان به احتمال زیاد چندین شارژر در خانه دارند و این تصمیم به کاهش ضایعات الکترونیکی کمک بزرگی می‌کند.

با این حال، از زمان عرضه آیفون ۱۲ همه‌ی آیفون‌های جدید به جای کابل قدیمی USB-A به لایتنینگ با کابل USB-C به لایتنینگ عرضه شدند.

گرچه این کابل جدید سرعت شارژ بیشتری را به کاربر ارائه می‌دهد، اما با بیشتر شارژر‌های آیفون موجود در بازار سازگار نیست و این یعنی در هر صورت اغلب کاربران مجبور به حاشیه سود یعنی چه؟ خرید شارژر جدید هستند.

این موضوع بسیاری از خریداران را به سمت این سوال سوق داد که آیا تصمیم اپل واقعا برای حفظ محیط زیست بوده یا اینکه این کمپانی فقط به فکر افزایش حاشیه سود خود است؟

گرچه کمپانی اپل می‌خواهد در دید عموم حامی محیط زیست بنظر برسد، زیرا اکثر دستگاه‌هایی که Apple می‌سازد قابل ارتقا نیستند و تعمیر آن‌ها اغلب دشوار است.

این بدان معناست که کاربران تشویق می‌شوند که به جای تعمیر وسایلی که دارند، از شر دیوایس‌های قدیمی خود خلاص شوند و اغلب آن‌ها را تعویض کنند. این اقدام هم یک عامل کمک کننده به مشکل جهانی زباله‌های الکترونیکی است.

برخی حتی اپل را به سبزشویی (Greenwashing) متهم کرده‌اند، یعنی خود را دوستدار و حامی محیط زیست نشان می‌دهد، اما در واقع هیچ تغییر مهم و معنی‌داری در این راستا ایجاد نمی‌کند.

اقدامات ضد مشتری کمپانی اپل

اپل در گذشته به دلیل اولویت قرار دادن سود خود به جای رضایت مشتریان مورد انتقاد قرار گرفته است. شاید برخی از شما ندانید که اپل از اکثر خرید‌هایی که کاربران در اپ استور انجام می‌دهند، ۳۰ درصد مبلغ را کسر می‌کند.

به عبارت ساده‌تر حدود یک سوم پولی که شما برای خرید یک برنامه می‌پردازید به توسعه دهنده آن برنامه نمی‌رسد، بلکه مستقیما به جیب اپل می‌رود.

Fortnite یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های کره زمین است و میلیون‌ها طرفدار در سراسر جهان دارد. گرچه بنظر می‌رسد که این بازی در چند سال گذشته بسیار محبوب شده و جهان را تسخیر کرده، اما اگر توجه کرده باشید تنها جایی که نمی‌توانستید آن را پیدا کنید، App Store بود.

به همین دلیل شرکت Epic Games، ناشر بازی Fortnite گزینه‌ی پرداخت درون برنامه‌ای به برنامه‌هایش اضافه کرده و به این شکل هزینه‌های App Store را دور می‌زند. اپل نیز در پاسخ به این اقدام، بازی Fortnite را از اپ استور حذف کرد و از آن زمان دیگر بازنگشته است.

اپل سابقه طولانی در محدود سازی برنامه‌هایی که مشتریانش می‌توانند بخرند و برنامه‌هایی که نمی‌توانند بخرند دارد. مایکروسافت و گوگل به دلیل قوانین سختگیرانه اپل در مورد خرید‌های اپ استور، هنوز نتوانسته‌اند پلتفرم‌های بازی‌های ابری خود را به App Store بیاورند.

اگرچه گاهی اوقات بنظر می‌رسد که اپل به خواسته‌های کاربرانش گوش می‌دهد، اما هنوز فاصله‌ی زیادی با رقبا دارد.

اکوسیستم اپل شما را پایبند خود می‌کند

دلایل زیادی برای دوست داشتن اکوسیستم اپل وجود دارد، اما بنظر می‌رسد دلایلی هم هستند که خلاف این حس را ایجاد می‌کنند. طی گزارشی از SensorTower، کاربران آیفون ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط ۱۳۸ دلار برای برنامه‌‌ها هزینه کرده‌اند که این مقدار ۳۸ درصد بیشتر از سال قبل است.

بنابراین، اگر سال‌هاست که از گوشی‌های آیفون استفاده می‌کنید، احتمالا کتابخانه‌ای از برنامه‌ها و محتواهای پولی ایجاد کرده‌اید. اما اگر تصمیم دارید که به سراغ اندروید یا پلتفرم دیگری بروید، باید همه‌ی این‌ها را پشت سر بگذارید.

حتی نرم افزارهای حرفه‌ای اپل برای حبس کردن شما در اکوسیستم Apple طراحی شده‌اند. کمپانی اپل برنامه‌هایی مثل Final Cut Pro X و Logic Pro X را با تخفیف به رقبا می‌فروشد، اما از آن‌جایی که آن‌ها فقط با مک سازگارند، تا زمانی که کاربر اپل باشید به آن‌ها دسترسی خواهید داشت.

روز به روز فناوری و دستگاه‌های ما بیشتر به هم وصل می‌شوند. بنابراین اگر در خانه چندین دستگاه اپلی با برنامه‌ و محتوای حرفه‌ای دارید، کنار گذاشتن برند اپل ممکن است بسیار سخت‌تر از حد انتظار باشد.

آیا کمپانی اپل جای خوبی برای کار است؟

استیو جابز همیشه به عنوان یک بیزینس من نابغه و مبتکر مورد ستایش قرار می‌گرفت. علاوه بر این‌ها مورد دیگری که باعث موفقیت او شد داشتن شخصیتی استوار و قوی بود.

با آنکه جابز در سال ۲۰۱۱ درگذشت، فرهنگی که از خود به جای گذاشت، باعث شد تا کمپانی اپل به حیات خود ادامه دهد.

در سراسر ایالات متحده، بسیاری از کارمندان اپل استور برای داشتن نمایندگی بیشتر در شرکت فشار آورده‌اند. اما این اهداف اغلب در تضاد با رهبری اپل بوده است. در سال ۲۰۲۲، Vice گزارشی از یک یادداشت داخلی که برای مدیران اپل استور ارسال شده بود را فاش کرد.

در این یادداشت نکاتی به منظور جلوگیری از فعالیت اتحادیه در میان کارمندان نوشته شده بود. علیرغم تلاش‌های طولانی برای اتحادیه سازی، در سال ۲۰۲۲ تنها یک اپل استور در ایالات متحده با موفقیت به اتحادیه تبدیل شد.

حتی کارمندان کمپانی اپل نیز از تصمیمات نامطلوب مستثنی نبوده‌اند. در آوریل ۲۰۲۲، Apple پس از دو سال دورکاری اعلام کرد که رویه کار در دفاتر را مجددا آغاز خواهد کرد. در حالیکه بسیاری از شرکت‌های فناوری به طور نامحدودی به دورکاری ادامه دادند و پیوسته آن را تمدید کردند.

دلایل زیادی برای کار از خانه یا همان دورکاری وجود دارد. اپل نیز با ارائه نامه استعفای برنامه نویسان و مدیران سطح بالا به تصمیم خود پایان داد. با حاشیه سود یعنی چه؟ شرم آورتر شدن اوضاع اپل، برنامه‌ی بازگشت به دفتر به دلیل اوج گیری کووید ۱۹ در ایالات متحده به تعویق افتاد.

حقایق ناخوشایند در مورد کمپانی اپل

اپل طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد، و هیچ کس نمی‌تواند منکر قشنگی و کیفیت بالای محصولات اپل شود. اما این کمپانی هم مانند بسیاری از برند‌های بزرگ دیگری که می‌شناسیم نیمه تاریک و پنهانی دارد.

نوآوری‌های مثل آیفون و آیپاد در موفقیت اپل تاثیر زیادی داشتند، اما این موفقیت به طور مستقیم و غیرمستقیم به ضرر خیلی‌ها تمام شد.

تیم روابط عمومی اپل تمام تلاش خود را می‌کند تا این شرکت را به عنوان غول فناوری که از لحاظ اجتماعی آگاه است معرفی کند تا همه نسبت به آن حس بسیار خوشایندی داشته باشند.

اما اگر این تصویری که ساخته شده را از کنار بزنید، موارد زیادی مثل بیگاری کشیدن از کارگران، اقدامات ضد مشتری و … را خواهید که نظر شما را عوض می‌کند. به عبارتی فارغ از نمای بیرونی اپل، ممکن است درون پوسیده باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.